• โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

 

 

OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School
จังหวัด Shizuoka
หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี (ม.4 – ม.6)
2. โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี
*อาจต้องกลับมาซ้ำชั้นที่ไทย

 

คลิกอ่านรายละเอียด

Meitoku Gijuku Senior High School Meitoku Gijuku Senior High School
จังหวัด Kochi
หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี, 3 ปี 6 เดือน (ม.4 – ม.6)
2. มัธยมปลาย หลักสูตรเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี, 1 ปี 6 เดือน
สำหรับผู้ที่จบมัธยมปลายในไทยแล้ว และมีความรู้ N3
3. โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี
*อาจต้องกลับมาซ้ำชั้นที่ไทย

 

คลิกอ่านรายละเอียด

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น Sendai ikuei Sendai Ikuei Gakuen High School
จังหวัด Miyagi
หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี, 3 ปีครึ่ง (ม.4 – ม.6)
2. หลักสูตรโอนหน่วยกิต เข้าเรียนม.5 (ม.5 – ม.6)สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2

 

คลิกอ่านรายละเอียด

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น columbia Columbia International School
จังหวัด Saitama
หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 ปี (G.10 – G.12)
2. หลักสูตรโอนหน่วยกิต สำหรับผู้ที่เรียนมัธยมหลักสูตรอินเตอร์ (G.11 – G.12)

 

คลิกอ่านรายละเอียด

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น meikei Meikei High school 
จังหวัด Ibaraki
หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี (ม.4 – ม.6)
2. หลักสูตรโอนหน่วยกิต เข้าเรียนม.5 (ม.5 – ม.6)
สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
3. โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี (ม.4 – ม.5)
หลักสูตรแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
*ต้องกลับมาซ้ำชั้นที่ไทย (ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ CEFR B1)

 

คลิกอ่านรายละเอียด

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น Fukui Fukui Senior High School
จังหวัด Fukui
หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี (ม.4 – ม.6)

 

คลิกอ่านรายละเอียด

Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School
จังหวัด Yokohama
หลักสูตร
1. โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี
**หากนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีมากพอในคอร์สเรียน 1 ปี นักเรียนสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนเป็นหลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีของทางโรงเรียนได้**

 

คลิกอ่านรายละเอียด

Yamanashi Eiwa Senior High School Yamanashi Eiwa Senior High School
จังหวัด Yamanashi
หลักสูตร
1. โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี

 

คลิกอ่านรายละเอียด

 
Teikyo University Kani High School Teikyo University Kani High School
จังหวัด Gifu
หลักสูตร
1. หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี (IB Program)

 

คลิกอ่านรายละเอียด

Harrow International School Appi, Japan Harrow International School Appi, Japan
จังหวัด Iwate
หลักสูตร
1. มัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (Year 7 – Year 13)

 

คลิกอ่านรายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน โรงเรียนมัธยมปลายหลักสูตร 3 ปีที่ญี่ปุ่น

  • อายุครบ 15 – 17 ปีบริบูรณ์ ก่อนเปิดภาคเรียน
  • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (จบชั้นม. 3 หรือกำลังจะจบชั้นม. 3 )
  • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

OISCA Senior High School – ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อยตัวอักษร
Meitoku Gijuku Senior High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
Sendai Ikuei Gakuen High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
Meikei High School – ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5
Fukui Senior High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
Kanto Gakuin Matsuura Senior High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี

** หากไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น หรือประวัติการเรียนไม่เพียงพอ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ การเรียนต่อระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
แนะแนว – ดำเนินการสมัครเรียนครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ
ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียนเท่ากับที่จ่ายกับโรงเรียนโดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ
อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินค่าส่งเอกสารไปญี่ปุ่น หรือค่าติดต่อใด ๆ ด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
สาขาสีลม โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Scroll to Top