• โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

OISCA Senior High School
จังหวัด Shizuoka

หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี (ม.4 – ม.6)
2. โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี
*อาจต้องกลับมาซ้ำชั้นที่ไทย
คลิกอ่านรายละเอียด

Meitoku Gijuku Senior High SchoolMeitoku Gijuku Senior High School
จังหวัด Kochi

หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี, 3 ปี 6 เดือน (ม.4 – ม.6)
2. มัธยมปลาย หลักสูตรเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี, 1 ปี 6 เดือน
สำหรับผู้ที่จบมัธยมปลายในไทยแล้ว และมีความรู้ N3
3. โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี
*อาจต้องกลับมาซ้ำชั้นที่ไทย
คลิกอ่านรายละเอียด

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น Sendai ikueiSendai Ikuei Gakuen High School
จังหวัด Miyagiหลักสูตร1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี, 3 ปีครึ่ง (ม.4 – ม.6)2. หลักสูตรโอนหน่วยกิต เข้าเรียนม.5 (ม.5 – ม.6)สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2

คลิกอ่านรายละเอียด

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น columbiaColumbia International School
จังหวัด Saitama

หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 ปี (G.10 – G.12)
2. หลักสูตรโอนหน่วยกิต สำหรับผู้ที่เรียนมัธยมหลักสูตรอินเตอร์ (G.11 – G.12)
คลิกอ่านรายละเอียด

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น meikeiMeikei High school 
จังหวัด Ibaraki

หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี (ม.4 – ม.6)
2. หลักสูตรโอนหน่วยกิต เข้าเรียนม.5 (ม.5 – ม.6)
สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
3. โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี (ม.4 – ม.5)
หลักสูตรแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
*ต้องกลับมาซ้ำชั้นที่ไทย (ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ CEFR B1)
คลิกอ่านรายละเอียด

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น FukuiFukui Senior High School
จังหวัด Fukui

หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี (ม.4 – ม.6)
คลิกอ่านรายละเอียด

Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School
จังหวัด Yokohama

หลักสูตร
1. หลักสูตรเรียนภาษาและสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น 1 ปี
**หากนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีมากพอในคอร์สเรียน 1 ปี นักเรียนสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนเป็นหลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีของทางโรงเรียนได้**
คลิกอ่านรายละเอียด

Yamanashi Eiwa Senior High SchoolYamanashi Eiwa Senior High School
จังหวัด Yamanashi

หลักสูตร
1. หลักสูตรเรียนภาษาและสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น 1 ปี
คลิกอ่านรายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน โรงเรียนมัธยมปลายหลักสูตร 3 ปีที่ญี่ปุ่น

  • อายุครบ 15 – 17 ปีบริบูรณ์ ก่อนเปิดภาคเรียน
  • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (จบชั้นม. 3 หรือกำลังจะจบชั้นม. 3 )
  • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

OISCA Senior High School – ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อยตัวอักษร
Meitoku Gijuku Senior High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
Sendai Ikuei Gakuen High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
Meikei High School – ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5
Fukui Senior High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
Kanto Gakuin Matsuura Senior High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี

** หากไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น หรือประวัติการเรียนไม่เพียงพอ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ การเรียนต่อระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
แนะแนว – ดำเนินการสมัครเรียนครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ
ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียนเท่ากับที่จ่ายกับโรงเรียนโดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ
อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินค่าส่งเอกสารไปญี่ปุ่น หรือค่าติดต่อใด ๆ ด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
สาขาสีลม โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Scroll to Top