คอร์ส ล่าม ภาษา ญี่ปุ่น อ.บุญชู

คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น

มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง  และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารหรือการเป็นล่าม  เพื่อให้ทำงานในองค์กรญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

** คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 18 มีผู้สมัครครบทุกที่นั่งแล้ว**

สามารถจองที่นั่งรอบถัดไปได้ที่ด้านล่าง

จองที่นั่งรอบถัดไป คลิกที่นี่

 

เหมาะสำหรับผู้ที่..

 • ต้องการใช้ภาษาในการเป็นล่ามญี่ปุ่นได้อย่างมืออาชีพ
 • ต้องการเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น เพื่อการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น
 • กำลังทำงานเป็นล่าม หรือมีความสนใจหรือกำลังจะเข้าสู่สายงานล่ามหรือการแปล หรือ ผู้ที่กำลังทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

เข้าใจทฤษฎี ได้ปฏิบัติจริง ตั้งแต่ต้นจนจบคอร์ส

 • ทวนไวยากรณ์ เข้าใจโครงสร้างการใช้คำ สำนวนภาษาญี่ปุ่น
 • สามารถแปลบทความได้สละสลวย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับบริบท ทั้งหนังสือพิมพ์ วรรณกรรม ตำรา รวมถึงเอกสารจากงานที่ผู้เรียนกำลังทำ
 • เข้าใจบทบาทของล่าม สามารถแสดงออกได้อย่างมืออาชีพ
 • มีเทคนิคในการออกเสียง สามารถแปลจับใจความได้ รู้จังหวะการพูดสลับ การจดโน้ต สรุปเนื้อหา และการจับใจความประเด็นสำคัญในที่ประชุม
 • ได้แลกเปลี่ยนความรู้ พบปะเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
 • ได้รับใบรับรองหลังเรียนจบคอร์ส

ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด ผู้ที่เคยเรียนก่อนหน้านี้ก็สามารถลงเรียนได้!

สอนโดยอาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร

ประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น
ล่ามดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ครั้งที่ 11 ปี 2560
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มีประสบการณ์ในฐานะล่าม, นักแปลและผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 30 ปี

• อ่านบทสัมภาษณ์ของอาจารย์บุญชู คลิก

คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น

ตารางเรียน

คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น รุ่น 18
วันที่เรียน วันอาทิตย์
เวลาเรียน 9.30 – 12.30 น.
สถานที่เรียน Jeducation สีลม
วันเปิดคอร์ส 14 มกราคม 2567
วันปิดคอร์ส 18 กุมภาพันธ์ 2567
(หยุดเรียนวันที่ 28 มกราคม 2567)

จำนวนชั่วโมงเรียน :: 15 ชั่วโมง

ราคา :: 6,000 บาท

 • รับจำนวนจำกัด รอบละ 16 คน (จากเดิม 24 คน)
 • จัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างแต่ละคน
 • จัดเตรียมแอลกอฮอลล์ไว้ให้นักเรียนทุกคน
 • โต๊ะเรียนและจุดสัมผัส มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังการใช้งาน
 • ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่เข้ามาเรียนที่สถาบัน จะต้องได้รับวัคซีนป้องกัน Covid แล้วอย่างน้อย 1 เข็ม

** คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 18 มีผู้สมัครครบทุกที่นั่งแล้ว**

สามารถจองที่นั่งรอบถัดไปได้ที่ด้านล่าง

จองที่นั่งรอบถัดไป คลิกที่นี่

 

คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น

???? เสียงจากนักเรียนรุ่นที่ผ่านมา..

“เคยเรียนกับอาจารย์มาก่อนตอนป.โท อาจารย์เก่งมาก รู้ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับญี่ปุ่น อยากเรียนกับอาจารย์เรื่อยๆ อาจาย์มีซีรีส์ญี่ปุ่นมาให้ดูด้วย มีบทความที่ทันสมัย เรียนแล้วเราเอาไปคุยกับคนญี่ปุ่นต่อได้ ช่วยให้เราทันเหตุการณ์มากขึ้น”

“บางครั้งเราโดนเรียกไปแปล ก็ไม่มั่นใจว่าจะใช้คำว่าอะไร แบบไหนดี เลยตัดสินใจลองมาเรียน.. อาจารย์จะช่วยเสริมไวยากรณ์ให้ และแนะนำ เสริมให้ว่ากรณีอย่างนี้เราควรจะแปลแบบไหน ไม่ใช่แปลไปตรงๆ แต่คนฟังเราไม่รู้เรื่อง”

สอบถามคอร์สเรียนผ่าน LINE คลิกที่นี่ค่ะ

 

Scroll to Top