คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น รุ่น20 อาจารย์บุญชู

คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น

มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง  และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารหรือการเป็นล่าม  เพื่อให้ทำงานในองค์กรญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

** คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 20 มีผู้สมัครครบทุกที่นั่งแล้ว**

ผู้ที่สนใจ สามารถลงชื่อจองที่นั่งรุ่นที่ 21 ล่วงหน้าได้ที่ด้านล่าง

จองที่นั่งรอบถัดไป คลิกที่นี่

 

เหมาะสำหรับผู้ที่..

 • ต้องการใช้ภาษาในการเป็นล่ามญี่ปุ่นได้อย่างมืออาชีพ
 • ต้องการเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น เพื่อการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น
 • กำลังทำงานเป็นล่าม หรือมีความสนใจหรือกำลังจะเข้าสู่สายงานล่ามหรือการแปล หรือ ผู้ที่กำลังทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

เข้าใจทฤษฎี ได้ปฏิบัติจริง ตั้งแต่ต้นจนจบคอร์ส

 • ทวนไวยากรณ์ เข้าใจโครงสร้างการใช้คำ สำนวนภาษาญี่ปุ่น
 • สามารถแปลบทความได้สละสลวย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับบริบท ทั้งหนังสือพิมพ์ วรรณกรรม ตำรา รวมถึงเอกสารจากงานที่ผู้เรียนกำลังทำ
 • เข้าใจบทบาทของล่าม สามารถแสดงออกได้อย่างมืออาชีพ
 • มีเทคนิคในการออกเสียง สามารถแปลจับใจความได้ รู้จังหวะการพูดสลับ การจดโน้ต สรุปเนื้อหา และการจับใจความประเด็นสำคัญในที่ประชุม
 • ได้แลกเปลี่ยนความรู้ พบปะเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
 • ได้รับใบรับรองหลังเรียนจบคอร์ส

ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด ผู้ที่เคยเรียนก่อนหน้านี้ก็สามารถลงเรียนได้!

สอนโดยอาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร

ประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น
ล่ามดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ครั้งที่ 11 ปี 2560
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มีประสบการณ์ในฐานะล่าม, นักแปลและผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 30 ปี

• อ่านบทสัมภาษณ์ของอาจารย์บุญชู คลิก

คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น

ตารางเรียน

คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น รุ่น 20
วันที่เรียน วันอาทิตย์
เวลาเรียน 9.30 – 12.30 น.
สถานที่เรียน Jeducation สีลม
วันเปิดคอร์ส 28 เมษายน 2024
วันปิดคอร์ส 26 พฤษภาคม 2024

จำนวนชั่วโมงเรียน :: 15 ชั่วโมง

ราคา :: 6,000 บาท

 • รับจำนวนจำกัด รอบละ 16 คน (จากเดิม 24 คน)
 • จัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างแต่ละคน
 • จัดเตรียมแอลกอฮอลล์ไว้ให้นักเรียนทุกคน
 • โต๊ะเรียนและจุดสัมผัส มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังการใช้งาน

** คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 20 มีผู้สมัครครบทุกที่นั่งแล้ว**

ผู้ที่สนใจ สามารถลงชื่อจองที่นั่งรุ่นที่ 21 ล่วงหน้าได้ที่ด้านล่าง

จองที่นั่งรอบถัดไป คลิกที่นี่

 

คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น

เสียงจากนักเรียนรุ่นที่ผ่านมา..

“เคยเรียนกับอาจารย์มาก่อนตอนป.โท อาจารย์เก่งมาก รู้ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับญี่ปุ่น อยากเรียนกับอาจารย์เรื่อยๆ อาจาย์มีซีรีส์ญี่ปุ่นมาให้ดูด้วย มีบทความที่ทันสมัย เรียนแล้วเราเอาไปคุยกับคนญี่ปุ่นต่อได้ ช่วยให้เราทันเหตุการณ์มากขึ้น”

“บางครั้งเราโดนเรียกไปแปล ก็ไม่มั่นใจว่าจะใช้คำว่าอะไร แบบไหนดี เลยตัดสินใจลองมาเรียน.. อาจารย์จะช่วยเสริมไวยากรณ์ให้ และแนะนำ เสริมให้ว่ากรณีอย่างนี้เราควรจะแปลแบบไหน ไม่ใช่แปลไปตรงๆ แต่คนฟังเราไม่รู้เรื่อง”

สอบถามคอร์สเรียนผ่าน LINE คลิกที่นี่ค่ะ

 

Scroll to Top