ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก คอร์สเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อน้องๆวัย 3-12 ปี เรียนสดออนไลน์

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก จุดเริ่มต้นของการเป็น “เด็กเก่งภาษา” ปูทางสู่โอกาสทางการศึกษากว้างไกลในอนาคต

เพราะการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น คือการเปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาในอนาคตอีกมากมายไม่รู้จบ และ เพื่อให้น้องๆสามารถเตรียมความพร้อมพัฒนาไปสู่เป้าหมายต่างๆที่ตนเองสนใจได้ในอนาคต

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

คอร์สเรียน ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก จึงสร้างขึ้นเพื่อให้น้องๆที่ต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ได้สัมผัส ทำความรู้จักกับความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ครบทั้ง 4 ด้าน (การฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ) 

ผ่านกิจกรรมที่เพลิดเพลิน ในแบบสนุกสนานสมวัย ได้พูดและสนทนาจริงตลอดเวลา จนมีพื้นฐานแม่นยำ ซึมซับได้เองอย่างไม่รู้ตัว พร้อมก้าวสู่การเรียนระดับสูงเพื่อเป้าหมายอื่นต่อไป

 

 

พูดญี่ปุ่น เด็กเล็ก
กล้าพูดญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เด็กๆ ได้พูดภาษาญี่ปุ่นจริงในคลาสเรียนทุกวัน จนพูดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ แม้ไม่ได้ท่องจำ หรือ เปิดตำรา

ญี่ปุ่น เด็กเล็ก
สนุกกับการเรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อมกับภาษา

เพลิดเพลินไปกับการเรียนภาษาผ่านกิจกรรมที่สนุก สมวัย พร้อมได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแท้ๆ ที่ลงมือปฎิบัติไปด้วยกันได้จริงได้อย่างสนุกและง่ายดาย เสริมสร้างไอเดียและประสบการณ์

พร้อมต่อยอดสู่การเรียนคอร์สสูง

เรียบจบแล้ว สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเรียนรู้คลาสระดับสูงเพื่อเป้าหมายอื่นๆ ต่อไปได้ง่ายขึ้น และ ก้าวหน้าได้รวดเร็ว

คอร์สเรียน ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก แบ่งเป็น 2 แบบ

 

 

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบส่วนตัว (Private) สำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี

 

ภาษาญี่ปุ่นเด็ก

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบส่วนตัว (Private) สำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี

*กำลังเปิดรับสมัคร*

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน ปลูกฝังความรักในการเรียนภาษา การออกเสียง ตัวหนังสือพื้นฐาน คำศัพท์  ผ่านตัวการ์ตูน นิทาน การเล่าเรื่อง การร้องเพลง

เหมาะสำหรับ
 • น้องๆที่มีความสนใจภาษาญี่ปุ่น ชอบเล่นของเล่นญี่ปุ่น ชอบฟังเสียงการ์ตูนญี่ปุ่น
 • ผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูก พัฒนาทักษะทางด้านภาษาจากสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจเนื้อหาคำอย่างง่าย การออกเสียง และ การสนทนาภาษาต่างประเทศ

คอร์สเด็ก

รายละเอียดคอร์สเรียน
 • เรียนสดออนไลน์ ผ่าน Zoom กับครูผู้สอน คาบละ 30 นาที
 • เรียนทั้งหมด 10 ครั้ง/คอร์ส สามารถเลือกวัน – เวลา ที่สะดวกได้
 • เลือกได้ทั้งครูผู้สอนคนไทย หรือ คนญี่ปุ่น
 • เรียนตัวต่อตัว (หากเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขณะเรียนแนะนำให้มีผู้ปกครองนั่งอยู่กับน้องด้วยทุกครั้ง)
สอนโดยครูสอนภาษาญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กโดยเฉพาะ

 

สึรุยามะเซนเซ (ครูญี่ปุ่น) จาก Jeducation Center

 

ชาลีเซนเซ (ครูไทย) จาก Jeducation Center

ค่าเล่าเรียน
 • ครูผู้สอนคนไทย คอร์สละ 4,000 บาท (เรียน 10 ครั้ง)
 • ครูผู้สอนคนญี่ปุ่น คอร์สละ 5,000 บาท (เรียน 10 ครั้ง)

สมัครเรียน คลิกที่นี่

 

 

 

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่ม สำหรับเด็กโต 10-12 ปี

ภาษาญี่ปุ่น สำหรับเด็ก

คอร์สภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่มสำหรับเด็กโต
ระดับ Young Beginner 1

เรียนรู้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน Hiragana, ตัวเลข และ บทสนทนาง่ายๆ การแนะนำตัว บอกเล่าเรื่องตนเองจากไวยากรณ์เบื้องต้น พร้อมทำกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นมากมาย

เหมาะสำหรับ
 • น้องๆ ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
 • น้องๆ ที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น แบบไม่เครียด สนุกสนาน และ ต่อยอดไปใช้ได้จริง
 • น้องๆ ที่ต้องการเริ่มปูพื้นฐานก่อนการเข้าสู่คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับวัย 13 ปีขึ้นไปอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถก้าวหน้า และ พัฒนาได้ไว
รายละเอียดคอร์สเรียน
 • เรียนสดออนไลน์ ผ่าน Zoom กับครูผู้สอน คาบละ 1 ชั่วโมง
 • เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10:00 – 11:00 น.
 • เรียน 10 ครั้ง ต่อคอร์ส
 • เสริมด้วยกิจกรรมสนุกๆ เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เช่น การประดิษฐ์ตุ๊กตาไล่ฝน, การทำธงปลาคาร์ฟ, การเต้นและร้องเพลงญี่ปุ่น ฯลฯ
 • เรียนแบบกลุ่มเล็ก ห้องละ 4-8 คน
สอนโดยวาวเซนเซ

สอบ JFT-Basic

 • สอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ (JLPT) ระดับสูงสุด (N1)
 • ศิษย์เก่าทุนแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น
 • ผ่านการอบรมหลักด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับชาวต่างชาติจาก The Yamasa Institute ประเทศญี่ปุ่น
 • ประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 5 ปี ให้กับทุกช่วงวัยหลากหลายคอร์ส ทั้งคอร์สอบรมกลุ่ม เดี่ยว โรงเรียนมัธยม ฯลฯ
ค่าเล่าเรียน
 • 3,000 บาท (รวมตำราเรียนแล้ว)

จองคอร์สเรียนรอบถัดไปล่วงหน้า

 

คอร์สเรียนสำหรับเด็กของ Jeducation Center เป็นคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เน้นความสามารถในการใช้จริง และ ต่อยอดในอนาคตได้ เพื่อให้น้องๆ ที่เรียนแล้วสนใจ สามารถศึกษาต่อในระดับอื่นๆ อย่างจริงจังได้ ความรู้ที่ได้หลังจากเรียนจบในคอร์สเรียน ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก จึงครบถ้วนและเพียงพอที่จะเรียนต่อยอดกับคอร์สเรียน หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป และ ภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด ของ Jeducation Center ได้เลยแบบสบายๆ และสามารถก้าวหน้าได้ไวแม้อายุยังน้อย

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเด็ก

หมายเหตุ

 • คอร์สเรียนที่สามารถเรียนต่อได้หลังเรียนจบ จะเป็นคอร์สเรียนในหลักสูตรที่เรียนรวมกับเด็กโต นักเรียนนักศึกษา รวมถึงวัยทำงาน นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป หรือ ภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด จะต้องมีอายุ 13 ปี ขึ้นไปก่อนวันเริ่มเรียน
 • คอร์สภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่มสำหรับเด็กโต ระดับ Young Beginner 2 สำหรับน้องๆ ที่ผ่านคอร์สระดับ Young Beginner 1 มาแล้วเท่านั้น

บทความเพิ่มเติม

ดูวิธีเข้าห้องเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียน

สอบถามทางโทรศัพท์

0-2267-7726 ต่อ 111

สอบถามผ่านช่องทางออนไลน์

LINE : @jeducation
Facebook : JEDUCATION เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น