midashia

New Tokyo International Airport

narita

ท่าอากาศยานนิวโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนล
สำหรับวิธีเดินทางเข้าตัวเมืองนั้นมีหลายวิธี โดยเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 – 20,000 กว่าเยน ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางและพาหนะที่ใช้ ได้แก่

แท๊กซี่

การใช้แท็กซี่จะหมดเปลืองเงินมากกว่าวิธีอื่น ๆ เว้นแต่ต้องการความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว จากนาริตะเข้าเมืองโตเกียว จะทำให้ต้องควักกระเป๋าราว ๆ 25,000 เยนหรือมากกว่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ยกเว้นแต่หากเจอช่วงจราจรติดขัด ก็จะทำให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้น แท็กซี่ทุกคันในญี่ปุ่น มีป้ายทะเบียนสีเขียวและโปรดระวังอย่าใช้แท็กซี่ที่ไม่ได้จดทะเบียน

รถบัส

airportbus

บริการรถบัสจากสนามบินเข้าตัวเมืองโตเกียว มีสองประเภทคือ Airport Limousine Bus และ Airport Shuttle Bus ทั้งสองประเภทนี้มีจุดหมายปลายทางอยู่หลายจุด
และจะจอดที่จุดหมายปลายทางที่กำหนดเท่านั้น ไม่แวะจอดระหว่างทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที ค่าโดยสารประมาณ 2,400 – 3,800 เยนขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทาง

ลีมูซีน บัส เป็นวิธีการเดินทางเข้าตัวเมืองโตเกียวที่สะดวกวิธีหนึ่ง โดยไปลงที่ปลายทางคือ โตเกียวซิตี้แอร์ เทอร์มินัล หรือ ทีแคท (Tokyo City Air Terminal หรือ TCAT ) โดยสามารถบรรทุกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไปกับรถลีมูซีนบัสได้ด้วย ( เพราะหากกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่มาก อาจจะหาแท็กซี่ได้ยากสำหรับการเดินทางช่วงสั้น )

ลีมูซีนบัส มีความสะดวกสบายด้วยที่นั่งปรับเอนได้ และกระจกหน้าต่างที่กว้าง เหมาะสำหรับชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง จะมาจอดรับผู้โดยสารที่ริมฟุตบาธ ด้านนอกอาคารผู้โดยสารขาเข้า และตั้งต้นเดินทางจากจุดนั้น การซื้อบัตรลีมูซีนบัส ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ในห้องผู้โดยสารขาเข้า ก่อนออกจากห้องโถงมาขึ้นรถบัสข้างนอก ท่านสามารถเลือกลงจุดที่ใกล้ที่สุดกับที่พัก แล้วเดินทางต่อด้วยแท็กซี่หรือเดิน ลีมูซีนบัสมีจุดหมายปลายทางหลายจุด นอกจากโรงแรมต่าง ๆ ในโตเกียวแล้ว ยังไปสนามบินฮาเนดะ ( สำหรับต่อเครื่องบินในประเทศไปลงเมืองอื่น ๆ ) และยังไปลงที่เมืองโยโกฮาม่าด้วย

นอกจากนั้นยังมีบริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือที่เรียกว่า ” Meet & Assist ” คอยต้อนรับ และให้คำแนะนำจัดหาพาหนะที่เหมาะสมไปยังจุดหมายปลายทาง เคาเตอร์บริการนี้จะอยู่ตรงหน้าของหน่วยงานศุลกากร ทั้งด้านเหนือและด้านใต้ของห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า

ตารางเดินรถ จุดหมายปลายทางและค่าโดยสารของลีมูซีนบัส ( ภาษาอังกฤษ , ญี่ปุ่น )

รถไฟ

jrnex

การโดยสารโดยรถไฟระหว่างสนามบินและตัวเมืองนั้น เป็นที่นิยมมากวิธีหนึ่งเนื่องจากมีความสะดวกสบาย ใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่แน่นอน ไม่ต้องกังวลเรื่องการจราจรติดขัด และมีเนื้อที่กว้างเพียงพอสำหรับกระเป๋าเดินทาง บริษัทที่ดำเนินการมีอยู่ 2 บริษัทคือ JR ( Japan Rail ) และ Keisei Railways อัตราค่าโดยสารตั้งแต่ 1,000 – 6,490 เยน ขึ้นอยู่กับประเภทของรถไฟ จุดหมายปลายทางและชั้นโดยสาร

รถไฟ JR

 • JR Narita Express ( NEX )
  บริการเส้นทางระหว่างสนามบินนาริตะกับสถานีหลัก ๆ ของโตเกียวเช่น Shinagawa , Ikebukuro , Shinjuku และแยกไปทาง Ofuna , Yokohama ด้วย ปกติรถจะออกทุก ๆ หนึ่งชั่วโมง และทุก ๆ 30 นาทีในช่วงเวลาเร่งด่วน สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สถานี ซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารสนามบินทั้งสองอาคาร ที่นั่งผู้โดยสารจะมีทั้งแบบชั้นธรรมดา , ชั้น 1 และชั้นพิเศษ
 • รถด่วน ( Kaisoku )
  สามารถเดินทางเข้าตัวเมืองได้ด้วยราคาที่ถูกกว่า Narita Express แต่ความสะดวกสบายน้อยกว่า และใช้เวลานานกว่า

ตารางเดินรถ สถานีปลายทางและค่าโดยสารของ JR NEX ( ภาษาอังกฤษ , ญี่ปุ่น )

Keisei Railways

keisei

 • Keisei Skyliner
  บริการเส้นทางระหว่างสนามบินนาริตะ ไปยัง Nippori และ Keisei Ueno ซึ่งสามารถต่อรถไฟ JR Lines หรือรถไฟใต้ดินสายอื่นๆ ได้ ค่าโดยสารจะถูกกว่า JR NEX แต่หากต้องต่อรถก็อาจจะไม่สะดวกนัก สำหรับผู้ที่มีกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่หรือหนัก
 • Limited Express
  เป็นพาหนะที่ถูกที่สุดในการเดินทางเข้าเมือง แต่แน่นอนว่าความสะดวกสบายก็ย่อมน้อยลงด้วยเช่นกัน

ตารางเดินรถ สถานีปลายทางและค่าโดยสารของ Keisei Skyliner ( ภาษาอังกฤษ , ญี่ปุ่น )


Kansai International Airport ( KIA )

kansai

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
สามารถเดินทางไปยังโอซาก้า เกียวโตและโกเบได้โดยสะดวก ด้วยพาหนะต่าง ๆ ดังนี้

ตารางแสดงวิธีเดินทางไป – มาระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติคันไซกับสถานีรถไฟและดำบล/เมืองต่าง ๆ

[ws_table id=”35″]

» การเดินทางจากสนามบินนานาชาติคันไซเข้าสู่ตัวเมือง ( ภาษาอังกฤษ , ญี่ปุ่น )
» ตารางเดินรถ สถานีปลายทางและค่าโดยสารของ JR West ( ภาษาอังกฤษ , ญี่ปุ่น )

Scroll to Top