รายชื่อ สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น

แนะนำ โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ในญี่ปุ่น

โรงเรียนมัธยมปลาย : High School

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น : Japanese Language School

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในฮอกไกโด

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในคันโต ( Saitama , Kawasaki , Yokohama )

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในโตเกียว

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในจูบุ ( Yamanashi , Nagoya )

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในคันไซ ( Osaka , Kyoto , Kobe )

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในชูโกกุ ( Okayama , Hiroshima )

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในคิวชู ( Fukuoka , Okinawa )

มหาวิทยาลัย : University

Scroll to Top