การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

toppagetitle

 

 

 

 

midashi1

สิ่งที่ต้องดำเนินการเมื่อเดินทางไปถึงญี่ปุ่น

ที่พักอาศัย

ระบบสาธารณูปโภค

โทรศัพท์

การประกันสุขภาพ

midashi2

การใช้ชีวิตประจำวันในประเทศญี่ปุ่น

การคมนาคม

ธนาคาร

ไปรษณีย์

กรณีฉุกเฉิน

การทำงานพิเศษ

midashi3

การใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการเรียน

กิจกรรมสัมพันธ์

ศิลปบันเทิง

กีฬา

midashi4

เมื่อจบการศึกษาและสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อจะกลับประเทศ

หางานทำในญี่ปุ่น

ก่อนกลับเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.