mipost

ไปรษณีย์ที่ญี่ปุ่น
งานไปรษณีย์ของญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการไปรษณีย์และการสื่อสาร มีการพัฒนาจนถึงระดับสูง และมีเครือข่ายอยู่มากมายทั่วประเทศ พร้อมทั้งบริการที่สะดวก รวดเร็ว และหลากหลาย ซึ่งนอกจากจะบริการส่งจดหมายและพัสดุแล้ว ยังมีบริการเปิดบัญชีออมทรัพย์ สำหรับฝาก – ถอนเงิน , ATM , โอนเงิน , เงินกู้ , เช็คเดินทาง และชำระค่าสาธารณูปโภคคล้าย ๆ กับธนาคาร ซึ่งกล่าวได้ว่าไปรษณีย์เป็นแหล่งออมทรัพย์แห่งใหญ่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังมีบริการประกันภัยอีกด้วย

ในส่วนของจดหมายและพัสดุก็ยังแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ อีกหลากหลาย ซึ่งอัตราค่าบริการก็จะแตกต่างกันไป ตามประเภท น้ำหนักของจดหมายหรือพัสดุ รวมไปถึงวิธีการส่ง

สัญลักษณ์ของไปรษณีย์

post

เครื่องหมายนี้จะเห็นอยู่ทั่วไปเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของไปรษณีย์ เช่น ปรากฎอยู่บนแผนที่เพื่อแสดงที่ตั้งของที่ทำการไปรษณีย์ , บนตู้ไปรษณีย์ และตามซุ้มขายของหรือร้านที่มีขายแสตมป์ก็จะมีเครื่องหมายนี้อยู่ นอกจากนั้น ยังใช้เขียนจ่าหน้าบนจดหมายเพื่อแสดงถึงรหัสไปรษณีย์

เวลาทำการ

หมายเหตุ : บางสาขา มีเปิดบริการในวันอาทิตย์ และวันหยุด บางแห่งมีเคาน์เตอร์บริการตลอด 24 ชั่วโมง และบริการส่งจดหมายระหว่างประเทศตลอด 365 วัน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาทำงานของแต่ละสาขา กรุณาสอบถามจากที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ใกล้ ๆ

บริการส่งจดหมายและพัสดุ

[ws_table id=”45″]

บริการออมทรัพย์และประกันภัย

[ws_table id=”44″]

อัตราค่าบริการ

สำหรับอัตราค่าบริการ ก็แตกต่างกันไปตามประเภท , น้ำหนักของจดหมายหรือพัสดุที่จะส่ง รวมไปถึงวิธีการส่ง อัตราค่าบริการจึงค่อนข้างหลากหลาย ตารางข้างล่างนี้จึงเป็นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

ไปรษณีย์ในประเทศ

ประเภท
น้ำหนัก ( กรัม )
ราคา ( เยน )
หมายเหตุ
จดหมายขนาดมาตรฐาน
25
80
ขนาดของซองคือ 9 x 14 ซม. และ 12 x 23.5 ซม.
50
90
จดหมายขนาดอื่น
นอกเหนือจากขนาดมาตรฐาน
50
120
75
140
100
160
500
390
ไปรษณียบัตร
50
พัสดุ
10000
870
ในพื้นที่
16000
1050
พัสดุ
10000
1500
ทางไกล
16000
1740

 

ไปรษณีย์ต่างประเทศ ( ทางอากาศ )

ประเภท
น้ำหนัก (กรัม)
ปลายทาง / ราคา (เยน)
เอเชีย
อเมริกาเหนือ , กลาง ,
ยุโรป , ตะวันออกกลาง
อาฟริกา , อเมริกาใต้
จดหมายขนาดมาตรฐาน
25
90
110
130
50
160
190
230
จดหมายขนาดอื่น
50
220
260
300
100
330
400
480
250
510
670
860
บัตรอวยพร
25
90
110
130
ไปรษณียบัตร
แบบมาตรฐาน
70
70
70
กระดาษแอโรแกรม
แบบมาตรฐาน
90
90
90
สิ่งตีพิมพ์
20
70
80
90
25
90
110
130
50
120
150
170
100
190
240
290
150
260
330
410
จดหมายสำหรับคนตาบอด
ไม่เสียค่าบริการ (น้ำหนักสูงสุด 7 กก.)

 

การจ่าหน้าซองจดหมาย

การจ่าหน้าซองจดหมายแบบญี่ปุ่นนั้น จะแตกต่างจากของไทยและสากล ตรงที่แบบญี่ปุ่นจะขึ้นต้นด้วยสถานที่ที่เป็นแหล่งใหญ่ก่อน คือจังหวัด และค่อย ๆ เรียงลงมาตามลำดับ จนมาถึงชื่อของผู้รับอยู่ลำดับสุดท้าย ซึ่งจะมีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน 

การเขียนแบบแนวตั้งด้วยอักษรญี่ปุ่น ให้เขียนที่อยู่ของผู้รับเป็นแถวเรียงลงมา โดยเริ่มจากขวามาซ้าย และเขียนชื่อผู้รับตรงกลางตัวใหญ่กว่าที่อยู่เล็กน้อย ชื่อที่อยู่ของผู้ส่งให้เขียนด้านหลังซองเบื้องล่างซ้าย
การเขียนแบบแนวนอน เขียนด้วยอักษรญี่ปุ่นหรืออักษรโรมันจิ ให้เขียนที่อยู่ของผู้รับจากซ้ายไปขวา ชื่อที่อยู่ของผู้ส่งให้เขียนที่หลังซองเบื้องล่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

The Post Office Home Page ( ภาษาอังกฤษ,ญี่ปุ่น )
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการไปรษณีย์ของญี่ปุ่น ประเภท อัตราค่าบริการ ที่ตั้งของที่ทำการไปรษณีย์ ฯลฯ

Scroll to Top