miback

ก่อนที่จะกลับเมืองไทย ยังคงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อย อันได้แก่

ที่พัก

 • แจ้งให้กับเจ้าของอพาร์ทเมนท์ หรือห้องเช่าทราบว่าคุณจะย้ายออกจากที่พักเมื่อไร โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนย้ายออกอย่างน้อย 1 เดือน หรือขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำในสัญญาเช่า มิฉะนั้นอาจจะต้องเสียค่าเช่าอีกหนึ่งเดือนก็เป็นได้
 • เป็นมารยาทและหน้าที่ของผู้เช่า ที่จะต้องทำความสะอาดห้องพักให้เรียบร้อยก่อนย้ายออก สำหรับในส่วนที่ผู้เช่าสร้างความเสียหายให้กับห้องพัก ก็จะต้องถูกหักเงินมัดจำที่มัดจำไว้ตั้งแต่ทำสัญญาเช่าเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมห้องพัก

สาธารณูปโภคและบริการอื่น ๆ

 • ติดต่อหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคทั้งหลาย อันได้แก่บริษัทการไฟฟ้า สำนักงานประปาเขต และบริษัทแก๊ส เพื่อแจ้งวันที่ต้องการยกเลิกการใช้งาน
 • ติดต่อบริษัท NTT เพื่อแจ้งยกเลิกการใช้โทรศัพท์
 • ชำระค่าบริการทั้งหมดให้เรียบร้อย
 • ปิดบัญชีธนาคาร

ข้าวของเครื่องใช้

 • ขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วที่มีขนาดใหญ่ จะต้องจัดการติดต่อและนัดหมายกับทางเขตให้มาเก็บขยะที่ไม่ใช้เหล่านี้ ซึ่งบริการนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงควรสอบถามรายละเอียดกับทางเขตล่วงหน้า
 • ของบางอย่างที่ยังใช้ได้ดี แต่ไม่สามารถเอากลับเมืองไทยได้ อาจจะขายให้กับร้านขายของเก่า , ประกาศขายของมือสองตามหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ที่มีคอลัมน์ประเภทนี้อยู่ หรือบริจาคให้กับองค์กรการกุศล
 • สิ่งของบางอย่างที่สามารถแพ็คลงกล่องเพื่อส่งกลับเมืองไทยได้ทางเรือ ก็ควรจัดการเก็บลงกล่องและจัดส่งให้เรียบร้อยเสียแต่เนิ่น ๆ อย่าลืมว่าต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรกว่าจะได้รับของที่เมืองไทย

เอกสารและข้อมูล

 • เอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น Transcript , วิทยานิพนธ์ , ข้อมูลที่สำคัญ หรือผลงานต่าง ๆ ที่ทำในขณะที่ศึกษาในญี่ปุ่น ควรจะเก็บรวบรวมและนำกลับมาเมืองไทยด้วย เพราะไม่แน่ว่าอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในภายภาคหน้า
 • รวบรวมที่อยู่ที่ติดต่อของอาจารย์ เพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่น เพื่อนชาติอื่น หรือคนรู้จักในขณะที่ศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น ที่ติดต่อเหล่านี้อาจจะจำเป็นต้องใช้ และ ก็อย่าลืมติดต่อบุคคลที่รู้จักเหล่านี้บ้างเป็นครั้งคราว อย่างน้อยส่งจดหมายหรืออีเมล์ซักฉบับแสดงความขอบคุณหรือความคิดถึง เมื่อคุณกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว

ซาโยนาระ

 • สิ่งสำคัญที่สุดก็คงเป็นตั๋วเครื่องบิน และการเดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับบ้านเกิดเมืองนอน ถึงตอนนี้คุณน่าจะทราบเกี่ยวกับการเดินทางไปสนามบินแล้ว แต่ถ้ายังไม่แน่ใจลองเช็คดูที่ homepage ของสนามบินอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น นาริตะ หรือ คันไซ
 • ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ บัตรประจำตัวคนต่างชาติ ที่จะต้องคืนให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินที่คุณเดินทางออกนอกประเทศ
Scroll to Top