การทำงานพิเศษที่ญี่ปุ่น

mipart

parttime_web

นักเรียนต่างชาติกับการทำงานพิเศษที่ญี่ปุ่น

Parttime หรือการทำงานพิเศษที่จะเรียกกันว่า   アルバイト  อารุไบโตะ  เรียกสั้นๆ ลงไปอีกว่า ” ทำไบต์”

เป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยว่าที่ญี่ปุ่น สามารถทำงานพิเศษระหว่างเรียนได้ไหม  คำตอบคือ  นักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า “นักเรียน ” ในญี่ปุ่นสามารถทำงานพิเศษได้    แต่ตามกฎหมายคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นนั้น การทำงานพิเศษ ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของสถานภาพนักเรียน ดังนั้น

 

ถ้านักเรียนต่างชาติจะสามารถทำงานพิเศษ  จะต้องยื่นใบคำร้องขออนุญาตทำงานพิเศษ ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน เพื่อขอทำกิจกรรมนอกเหนือจากสถานภาพที่ตนถืออยู่ ( Permit to Engage in Activity other than that Permitted by the Status of Residence Previously Granted )

ญี่ปุ่นไม่มีโครงการ Work & Travel สำหรับนักเรียนไทย

 

เงื่อนไขในการทำงานพิเศษที่ญี่ปุ่นของนักเรียนต่างชาตินั้นต้องอยู่ภายในขอบเขตต่อไปนี้

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ถือวีซ่านักเรียน ( Student Visa )
 • ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หากขาดเรียนเพื่อมาทำงานพิเศษ จะไม่สามารถต่อวีซ่าได้
 • มีจุดประสงค์ในการหารายได้มาช่วยเสริมค่าใช้จ่ายทางการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ ในระหว่างศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น
 • ต้องไม่เป็นงานที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม ประเพณีที่ดีงาม
 • จำนวนชั่วโมงที่สามารถทำได้คือ ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หากนักเรียนทำงานพิเศษโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อน ถือว่าผิดกฎหมาย  เนื่องจากดำเนินกิจกรรมนอกเหนือขอบเขตของสถานภาพการอยู่อาศัย อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ เพราะฉะนั้น จึงควรทำเรื่องขออนุญาตให้เรียบร้อยเสียก่อน

นักเรียนระยะสั้น  ที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียน ไม่สามารถทำงานพิเศษได้


ประเภทของงานพิเศษ

งานที่สามารถทำได้มีหลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน (รวมถึงความกล้าที่จะเข้าไปสมัคร) ได้แก่ พนักงานเสริฟในร้าน อาหารไทย  ร้านอาหารญี่ปุ่น  ร้านอาหารชาติอื่นๆ  ร้านฟาสต์ฟูด  ร้านขายขนมปัง  ร้านสะดวกซื้อ  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านขายดอกไม้ ที่ทำการไปรษณีย์  โรงงาน ฯลฯ หากทักษะภาษาญี่ปุ่นดีมาก อาจเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับชาวญี่ปุ่น ซึ่งค่าตอบแทนจะค่อนข้างสูงกว่างานอื่น ๆ

 

แต่มีข้อห้ามไม่อนุญาตให้นักศึกษาทำงานพิเศษในสถานบันเทิง เช่น ไนท์คลับ , บาร์ , บ่อนการพนัน ซึ่งในสถานที่เหล่านี้ แม้แต่จะทำงานประเภททำความสะอาดหรือล้างจานก็ไม่สามารถทำได้

 

ระวังเรื่องการรับสมัครเรียนต่อญี่ปุ่นโดยการให้ทุนการศึกษาด้วยการการทำงานพิเศษใช้ทุน
ควรศึกษาเรื่องประเภทของงานที่จะให้ทำอย่างละเอียด  เนื่องจากไปแล้วจะไม่สามารถย้ายโรงเรียนหรือยกเลิกได้

 

kwan
ขวัญ กับการทำงานพิเศษที่ 7 Eleven
Paron
รน กับงานพิเศษที่โรงงานทำขนม
aoy
ออย กับงานสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่น


ค่าจ้างในการทำงานพิเศษ

โดยทั่วไปแล้ว จะได้ค่าจ้างเป็นชั่วโมง  อยู่ที่ประมาณ 800-1,000 เยนต่อชั่วโมง  ( 200-300 บาทต่อชั่วโมง ) แล้วแต่ลักษณะของงานและเมืองที่อยู่ ผู้ว่าจ้างบางแห่งอาจจะเพิ่มค่าเดินทางให้ด้วย   หากทำร้านอาหาร บางร้านจะให้ทานอาหารฟรี  บางร้านให้ทานอาหารในราคาพิเศษ

ค่าแรงจากงานพิเศษ อาจช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพได้บางส่วน  แต่ไม่ใช่ทั้งหมด  อย่าคาดหวังว่าจะอยู่ในญี่ปุ่นได้สบายๆ โดยหวังพึ่งเงินจากงานพิเศษ

 

การขออนุญาต ทำงานพิเศษที่ญี่ปุ่น
ในปัจจุบัน สามารถยื่นขออนุญาตทำงานพิเศษได้โดยยื่นเอกสารขออนุญาตทำงานพิเศษได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน ในวันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น   ที่ สนามบินนาริตะ ฮาเนดะ คันไซ  จูบุ  ฮิโรชิมะ ชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ฟุกุโอกะ    ทางเจ้าหน้าที่จะประทับตราอนุญาตให้ทำงานพิเศษได้มาในบัตรประจำตัว (ไซริวการ์ด )

สำหรับนักเรียนที่เข้าประเทศญี่ปุ่นที่สนามบินอื่นนอกเหนือจากนี้  สามารถยื่นขออนุญาตทำงานพิเศษที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่อยู่   หลังจากที่ได้บัตรประจำตัวแล้ว

parttime
ตราประทับอนุญาตให้ทำงานพิเศษได้


จะหางานพิเศษได้อย่างไร

การหางานพิเศษไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว  เพราะสามารถหาได้จากป้ายประกาศหรือเว็บไซท์  อีกทั้งในการไปสมัครงานหรือสัมภาษณ์งาน  โดยมากแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น   การหางานพิเศษสามารถดูได้จาก

 • ดูจากป้ายประกาศตามหน้าร้านที่เปิดรับสมัคร  ซึ่งจะมีปิดประกาศอยู่ทั่วไป
 • ขอคำแนะนำจากรุ่นพี่  คนรู้จัก
 • ดูป้ายประกาศหรือติดต่อสอบถามจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
 • ดูข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารแนะนำงาน ซึ่งจะมีวางไว้ตามท้องถนน หรือตามสถานีรถไฟ และสามารถหยิบฟรี  เช่น Townwork และ DOMO  นิตยสารเหล่านี้จะออกใหม่ทุกๆสัปดาห์ และจะแตกต่างไปในแต่ละเขตอีกด้วย
 • หาทางเว็บไซต์  หาได้ในเว็บไซต์ของร้านค้าต่างๆที่สนใจโดยตรง หรือจากเว็บหางาน  ส่วนใหญ่จะอธิบายลักษณะของงานและให้ลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์  หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทางร้านจะโทรศัพท์ติดต่อกลับมาเพื่อสัมภาษณ์คร่าวๆและนัดสัมภาษณ์ที่ร้านอีกทีหนึ่ง

jeducation_parttime1  

 

การหางานพิเศษไม่ใช่เรื่องยาก  แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย  ต้องอาศัยเวลา ความพยายามและไม่ท้อถอย ที่สำคัญคือ ” ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น” 


การเตรียมตัวโทรศัพท์เพื่อสอบถามงาน

เนื่องจากการสมัครงานพิเศษที่ญี่ปุ่นไม่นิยมระบบ Walk-in  ฉะนั้นจะต้องโทรศัพท์ติดต่อ หรือกรณีที่ลงทะเบียนไปทางเว็บไซท์ ทางร้านค้าจะเป็นฝ่ายติดต่อมา  แน่นอน การโทรศัพท์ติดต่อร้านค้าเพื่อสมัครงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักเรียนต่างชาติ  เนื่องจากต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร  ฉะนั้นก่อนโทรศัพท์ควรเตรียมตัวดังนี้

 • ให้อ่านเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดและคิดคำถามที่จะสอบถาม เช่น รายละเอียดของงาน เวลาทำงาน  ค่าจ้าง  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร เป็นต้น
 • หากเป็นฝ่ายโทรไป ให้เลือกเวลาที่เหมาะสมเช่น ถ้าเป็นร้านอาหาร ไม่ควรโทรตอนร้านปิด หรือช่วงเที่ยงหรือเย็นซึ่งเป็นเวลาที่ลูกค้ามาเยอะ เป็นต้น
 • ระหว่างการคุยโทรศัพท์ ควรพูดเสียงดังชัดเจน และฟังเจ้าหน้าที่ให้ดี นอกจากจะตอบคำถามของเจ้าหน้าที่แล้ว  ควรสอบถามคำถามต่างๆที่เตรียมไว้  และเจ้าหน้าที่จะนัดสัมภาษณ์   สุดท้ายก่อนวางสายควรจะทวนข้อมูลวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่อีกรอบ เพื่อกันผิดพลาด

 

การเตรียมตัวสัมภาษณ์

 • ก่อนไปสัมภาษณ์ควรตรวจสอบสิ่งที่เอาไปให้ดี เช่น เอกสาร ปากกา  แผนที่  หมายเลขโทรศัพท์  ชื่อและแผนกที่จะติดต่อ
 • การแต่งกาย นอกจากสูทแล้วก็ยังสามารถแต่งชุดสุภาพ ให้เข้ากับกาลเทศะเช่น ควรเน้นเรื่องความสะอาด  ไม่ใส่เครื่องประดับเกินควร
 • ห้ามไปสาย ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบวิธีการเดินทางให้ดี   ไปถึงก่อนเวลา 5-10 นาที  หากรู้ตัวว่าจะไปสายต้องโทรศัพท์แจ้งทันที

การสัมภาษณ์งาน

 • ก่อนเข้าสัมภาษณ์ควรปิดโทรศัพท์มือถือ   ตรวจดูเครื่องแต่งกายอีกครั้ง
 • ควรจะเป็นฝ่ายทักทาย และแนะนำตัวก่อนเสมอ พูดด้วยภาษาสุภาพ
 • การสัมภาษณ์ในงานพิเศษจะเน้นการสนทนาโต้ตอบเป็นหลัก ฉะนั้นฟังคำถามเจ้าหน้าที่ให้ดีแล้วตอบ ไม่ควรพูดอยู่ฝ่ายเดียว  และไม่ตอบแค่ ”ใช่” หรือ ”ไม่ใช่” แต่ทางเราก็ควรถามกลับในสิ่งที่สงสัย
 • สุดท้ายควรกล่าว ”ขอบคุณ” และออกจากห้อง หรืออาคารอย่างสุภาพ
 • ผลการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ภายใน 3-5 วัน หรือบางที่จะประกาศผลการสัมภาษณ์ทันที

หลังจากที่เราได้งานพิเศษแล้ว  ก็ยังคงต้องระวังในเรื่องเหล่านี้

 • ห้ามไปสาย ในแต่ละที่จะมีธรรมเนียมแตกต่างกัน  ส่วนใหญ่จะต้องถึงก่อนประมาณ 10-15 นาที เพื่อเตรียมตัว
 • ทักทายกับเพื่อนร่วมงานก่อนเริ่มงาน และกล่าวลาตอนเลิกงานให้เสียงดังฟังชัด
 • หากเวลาลูกค้าและหัวหน้าตำหนิ ต้องขอโทษเท่านั้น  ห้ามเถียงหรือหาข้ออ้างแก้ตัว
 • ไม่ควรทำงานมากเกินไปจนกระทบเวลาเรียนและเวลาพักผ่อน เพราะจุดประสงค์ที่ไปญี่ปุ่นคือเพื่อการศึกษา ไม่ใช่ไปทำงาน
 • หากมีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถมาทำงานตามเวลาที่ลงไป  ต้องโทรศัพท์แจ้งไปที่ร้านทันทีเพื่อให้คนอื่นมาสลับเวลา

 

นอกจากนี้ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานพิเศษ หรือเดินทางมาทำงานพิเศษนั้น นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น

 


อ่านเรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานพิเศษในญี่ปุ่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.