mibank

การเปิดบัญชีธนาคารครั้งแรก นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวคนต่างชาติ พาสปอร์ตไปด้วย เพื่อขอเปิดบัญชีใหม่ จะมีแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีใหม่ให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงินที่จะเปิดบัญชีในครั้งแรก ( ขั้นต่ำ 1 เยน ) และประทับตรายางประจำตัว ( inkan ) หรือเซ็นต์ชื่อเป็นหลักฐาน

เมื่อเสร็จเรียบร้อย ทางธนาคารจะออกสมุดเงินฝากให้ทันที นอกจากนั้น นักศึกษาสามารถขอทำบัตร ATM ได้ทันที รวมถึงขอทำเรื่องชำระค่าสาธารณูปโภคโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากได้

เวลาทำการของธนาคาร : วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:00 น.

 

openaccount1 (1) openaccount2

กรอกแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีธนาคาร ( ควรฝึกเขียนที่อยู่ภาษาญี่ปุ่นเอาไว้ด้วย)

 openaccount3bankbook

ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร และ รับสมุดบัญชีหลังจากเปิดบัญชี

 

ประเภทของบัญชีเงินฝาก

บัญชีออมทรัพย์ ( Futsuuyokin ) : 

เป็นบัญชีที่ใช้กันมากที่สุด สามารถฝากได้ตั้งแต่ 1 เยน ดอกเบี้ยไม่สูง แต่สามารถถอนได้ทุกเมื่อ และฝากถอนได้ทุกสาขาของธนาคารนั้น ทั้งยังสามารถทำบัตร ATM ได้

บัญชีฝากประจำ ( Teikiyokin ) : 

ได้ดอกเบี้ยสูง แต่จะต้องฝากเงินไว้ในระยะเวลาที่กำหนด

บัญชีฝากประจำทุกเดือน ( Tsumitateyokin ) : 

เป็นการฝากเงินในอัตราเท่ากันทุกเดือน

 

บัตรเอทีเอ็ม

บัตร ATM สามารถขอทำได้ทันทีที่ขอเปิดบัญชี ในกรณีที่ใช้กับตู้ของธนาคารอื่นจะต้องเสียค่าบริการ นอกจากนั้นตู้ ATM จะมีเวลากำหนด คือวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 19.00 น. และในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น. ( เวลาทำการของเครื่องจะแตกต่างกันแล้วแต่ธนาคาร ) หากใช้นอกเวลาทำการ ก็จะต้องเสียค่าบริการ

กรณีที่ใช้ตู้ ATM ของธนาคารที่เปิดบัญชี แต่ถอนนอกเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าบริการ 105 เยน
กรณีที่ใช้ตู้ ATM ของธนาคารอื่นในเวลาที่กำหนดจะเสียค่าบริการ 105 เยน และนอกเวลาที่กำหนดจะเสีย 210 เยน

atmmachine1 atmmachine2

ATM

 

การชำระค่าสาธารณูปโภค

การนำค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าแก๊ส ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ไปชำระเองที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือร้านสะดวกซื้อนั้น ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากวันครบกำหนดชำระเงินนั้นแตกต่างกันไป แต่ถ้าเราทำเรื่องขอชำระโดยหักผ่านทางบัญชีเพียงครั้งเดียว ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็จะได้รับการชำระโดยหักผ่านทางบัญชีทุกเดือน และใบเสร็จแต่ละรายการก็จะถูกจัดส่งไปยังที่พักของนักศึกษา

การขอชำระค่าสาธารณูปโภคโดยหักผ่านบัญชีนี้ สามารถทำได้โดยกรอกชื่อ ที่อยู่และหมายเลขบัญชี พร้อมประทับตราประจำตัว หรือเซ็นต์ชื่อ ในแบบฟอร์มเพียงฉบับเดียว สามารถทำเรื่องขอชำระโดยหักผ่านบัญชีได้ทั้ง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส ค่าโทรศัพท์ และค่าชมรายการ NHK ควรนำใบเสร็จรับเงินของค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ต้องการหักผ่านบัญชีไปด้วย เพื่อกรอกหมายเลขของลูกค้าลงในแบบฟอร์ม การดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ระหว่างนั้นก็ต้องชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วยวิธีเดิมไปก่อน

inkan inkan1 inkan2

ตราประทับ ( Inkan / Hanko )

ชาวญี่ปุ่นจะใช้ตราประทับแทนการเซ็นต์ชื่อในเอกสารสำคัญต่างๆ และเนื่องจากธนาคารในญี่ปุ่นหลายแห่งจะไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีโดยใช้ลายเซ็นต์

ดังนั้นเมื่อไปถึงญี่ปุ่นควรทำ Inkan เก็บไว้ โดยจะเขียนชื่อเป็นตัวคาตาคานะ หรือ หากชื่อใครยาวก็สามารถใช้ชื่อเล่น ชื่อย่อ หรือจะทำเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ สำหรับค่าทำ Inkan นี้ราคาขั้นต่ำที่สุดจะตกประมาณ 1,000 – 2,000 เยน

Inkan สำเร็จรูป ราคาไม่แพง ประมาณ 400 – 500 เยน ส่วนใหญ่จะเป็นนามสกุลคนญี่ปุ่นทั่ว ๆ ไป

 

ธนาคารของญี่ปุ่น

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Mizuho Bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Shinsei Bank
Resona Bank

Scroll to Top