กำลังรับสมัคร

กิจกรรมน่าสนใจ เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น

Jeducation Fair 2021 แนะแนว เรียนต่อญี่ปุ่น
JEDUCATION FAIR 2021 [Online] งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38

30 มกราคม 2564 และ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 11.00-18.00 น.
เข้าร่วมพูดคุยผ่าน :  โปรแกรม Zoom

รายละเอียด →

ติดต่อ-สอบถาม แนะแนว เรียนต่อญี่ปุ่น ..ฟรี ดำเนินการทุกขั้นตอน...ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

สอบถามคอร์ส เรียนภาษาญี่ปุ่น