fbpx

โครงการ แลกเปลี่ยนมัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี

JEDUCATION Exchange Program in JAPAN 2022
เปิดรับสมัคร เข้าร่วม โครงการ แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับมัธยมปลาย ระยะเวลา 1 ปี 

 

เรียนภาษาญี่ปุ่น สัมผัสวัฒนธรรม ใช้ชีวิต ในโรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น
พร้อมเพิ่มทักษะ เปิดโลกกว้าง ในฐานะ “นักเรียนแลกเปลี่ยน” 

 

ลักษณะเฉพาะของโครงการแลกเปลี่ยน ในประเทศญี่ปุ่น 

เพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากการเรียนการสอนทั้งหมดจะใช้ภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนจะได้ภาษาที่ 3 เพิ่ม 
ใช้ชีวิตในหอพักร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติ ได้เรียนรู้ วัฒนธรรมนานาชาติและได้เพื่อนชาวต่างชาติ
มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากการใช้ชีวิตตั้งอยู่ในหอพักของโรงเรียน มีอาจารย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หากป่วยไม่สบาย มีอาจารย์ค่อยช่วยเหลือ
ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่น การใช้ชีวิตในหอพักจะทำให้ได้ฝีกฝนความเป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น  


ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 

เมษายน 2022 – มีนาคม 2023  (ระยะเวลา 1  ปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 17  ปีบริบูรณ์ 
 • ผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.4 – ม.5
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • ตอนสมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น* แต่ก่อนเดินทางจำเป็นต้องมีชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 150 ชั่วโมงและจบหนังสือ Minna no Nihongo 2 เล่ม
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
 • มีสุขภาพจิตที่ดี มีสภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดัน
 • สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เคร่งครัดของโรงเรียน ดูแลตัวเองในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง พึ่งพาตนเองได้ และเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

** สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมพร้อมเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ JEDUCATION CENTER ตั้งแต่เดือนตุลาคม – มีนาคม 2022 

 

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกฟอร์มแจ้งความประสงค์ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 250 บาท
 • เตรียมเอกสารสำหรับการสมัครสอบ รายละเอียดตามด้านล่าง
 • สอบคัดเลือกกับอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น (ผ่านทางออนไลน์)
  • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  (วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ และสัมภาษณ์ด้วยภาษาญี่ปุ่น (มีล่าม) 
 • ยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการ
 • เข้าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด (สำหรับคนไม่มีพื้นฐานมาก่อนจะต้องเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคมเท่านั้น)
 • เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสถานะนักเรียน
 • ได้รับการตอบรับผลยื่นยันจากกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ยื่นขอวีซ่าและประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น (เดือนเมษายน 2022)
 • เข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา
 • ปัจฉิมนิเทศ หลังจบโครงการ

เอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัคร 
 2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (ภาษาอังกฤษ)
 4. สำเนา Passport
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ

หมายเหตุ :

 • เมื่อจบหลักสูตรนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อหลักสูตรมัธยมปลายปกติโรงเรียนมัธยมที่ญี่ปุ่นได้
 • นักเรียนต้องเจรจาขอพักการเรียนกับโรงเรียนปัจจุบันด้วยตนเอง

ปิดรับสมัคร 

17 พฤศจิกายน 2021

ลงทะเบียนเพื่อรับใบสมัครและนัดวันสอบ

โรงเรียนมัธยมปลายที่มีโครงการ แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี

 

Meitoku Gijuku High School

ข้อมูลทั่วไป

📌ที่ตั้ง จังหวัด Kochi ประเทศญี่ปุ่น

จำนวนนักเรียน (ประจำปี 2021) นักเรียนญี่ปุ่น 884 คน นักเรียนต่างชาติ 310 คน

ดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โรงเรียนเมโตคุ ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ปี ค.ศ.1973 ทางโรงเรียนดูแลเอาใจใส่นักเรียนทั้งด้านการเรียนและกีฬาอย่างดีที่สุด ทำให้นักเรียนมีความสามารถยอดเยี่ยมทั้งสองด้านควบคู่กันไป

โรงเรียนมีประสบการณ์รับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อมาเป็นเวลามากกว่า 35 ปี นอกจากการเรียนแล้วยังได้ใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติ ได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา

หอพัก

นักเรียนจะได้พักหอพักร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ โดยจะได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบนักเรียนญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

 ข้อมูลหอพัก (หอพักชาย)

ลักษณะห้องห้องรวม พัก 4 คน (พักกับเพื่อนชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น) 

เตียงสองชั้น, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะ, เก้าอี้, ตู้เซฟ

อุปกรณ์ในห้องพักห้องน้ำรวม, ห้องอาบน้ำรวม, เครื่องซักผ้า, อินเตอร์เน็ต (Wi-Fi)
อาหารที่หอพักมีให้ 2 มื้อ เช้าและเย็น

ที่โรงเรียนมีให้ 1 มื้อ กลางวัน

การเดินทางไปโรงเรียนMain Campus : เดิน 1 นาที

Ryu Campus : โดยรถโรงเรียน 10 นาที

 

 ข้อมูลหอพัก (หอพักหญิง)

ลักษณะห้องห้องรวม พัก 3-5 คน (พักกับเพื่อนชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น) 

มีฟูกนอน (นอนเสื่อทาทามิ), ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะ, เก้าอี้, ตู้เซฟ

อุปกรณ์ในห้องพักห้องน้ำรวม, ห้องอาบน้ำรวม, เครื่องซักผ้า, อินเตอร์เน็ต (Wi-Fi)
อาหารที่หอพักมีให้ 2 มื้อ เช้าและเย็น

ที่โรงเรียนมีให้ 1 มื้อ กลางวัน

การเดินทางไปโรงเรียนMain Campus : เดิน 1 นาที

Ryu Campus : โดยรถโรงเรียน 10 นาที

 

ค่าใช้จ่าย 1 ปีของ Meitoku

935,000  บาท

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

⦁    ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⦁    ค่าหอพัก (ยกเว้นปิดเทอมฤดูหนาว ช่วงวันหยุดสิ้นปี)
⦁    ค่าอาหาร 3 มื้อ
⦁    ค่าชุดนักเรียน 2 ชุด
⦁    ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าแปลเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด
⦁    ค่าธรรมเนียมการขอสถานะกองตรวจคนเข้าเมือง
⦁    ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
⦁    หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด และเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น
⦁    ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
⦁    ค่า Internet Sim (ก่อนเดินทางและตลอดเวลาเข้าร่วมโครงการ)
⦁    เจ้าหน้าดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ (กรณีเดินทางพร้อมกัน 10 คนขึ้นไป)
⦁    การดูแล ให้ความช่วยเหลือจากอ.ประสานงานที่โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ตลอดการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่รวมในค่าธรรมเนียม

⦁    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ( 20,000 บาท โดยประมาณ) ประสานงานโดยบริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
⦁    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน
⦁    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ากิจกรรมพิเศษระหว่างเข้าร่วมโครงการ ค่าเดินทางอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง เป็นต้น
⦁    ค่าที่พักในช่วงปิดเทอมฤดูหนาว
⦁    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid เช่น การตรวจหาเชื้อ Covid การ Quarantine

ข้อมูลการเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนจะเข้าเรียนในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี และเรียนร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติในโรงเรียน หากต้องการเรียนร่วมกันนักเรียนชาวญี่ปุ่นจะต้องได้ระดับภาษาญี่ปุ่นมากกว่า N3 ขึ้นไป
วิชาที่เรียน ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น, สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, พละศึกษา, สุขศึกษา, ดนตรี, คหกรรม, คอมพิวเตอร์ (แต่ละระดับวิชาต่างกัน) 
 นักเรียนจะได้รับใบรับรองผลการเรียนกลับมายังประเทศไทย
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชมรมได้ โดยเลือกสิ่งที่ตนเองสนใจ (ชมรมกีฬาที่นี่ ซ้อมหนักมาก)
      **เฉพาะแลกเปลี่ยนนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 เท่านั้น นักเรียนแลกเปลี่ยนชั้น ม.6 จะต้องเข้าชมรมตามที่โรงเรียนกำหนด
 จะมีการเรียนการสอนในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนด้วย วันหยุดสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนคือ 2 อาทิตย์เท่านั้น
เมื่อจบโปรแกรม 1 ปี จะต้องกลับมาเรียนในโรงเรียนที่ประเทศไทยต่อเท่านั้น ไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมที่ญี่ปุ่นได้
การโอนหน่วยการเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนต้องเจรจากับโรงเรียนที่ไทยเอง โรงเรียน Meitoku ออกใบรับรองผลการเรียนให้ได้อย่างเดียว

 

OISCA Senior High School

ข้อมูลทั่วไป

📌 ที่ตั้ง เมือง Hamamastu จังหวัด Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

จำนวนนักเรียน (ประจำปี 2021) นักเรียนญี่ปุ่น  313 คน นักเรียนต่างชาติ 47 คน
ดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โรงเรียนมัธยมปลายโออิซึกะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1983 โดยยึดหลักอุดมการณ์ขององค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร OISCA International (องค์กรความร่วมมือระหว่างชาติของเอกชน) ที่มุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และความร่วมมือระหว่างชาติ ภายใต้แนวคิดของสถาบันที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย สามารถพึ่งพาตนเองได้ สำนึกในบุญคุณของธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในชนชาติของตนเองไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนของโลก เรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติทั่วโลก

หอพัก

  ข้อมูลหอพักชาย

ลักษณะห้องห้องนอนรวม นักเรียนต่อห้อง 6-8 คน (เสื่อทาทามิ) มีโต๊ะเขียนหนังสือของตนเอง
อุปกรณ์ในห้องพักห้องน้ำรวม, ห้องอาบน้ำรวม, เครื่องซักผ้า,อินเตอร์เน็ต (Wi-Fi)
อาหารที่หอพักมีให้ 3 มื้อ เช้า กลางวัน และเย็น
การเดินทางไปโรงเรียนหอพักตั้งอยู่ในโรงเรียน

 

ข้อมูลหอพักหญิง 

ลักษณะห้องห้องนอนรวม นักเรียนต่อห้อง 6-8 คน (เสื่อทาทามิ) มีโต๊ะเขียนหนังสือของตนเอง
อุปกรณ์ในห้องพักห้องน้ำรวม, ห้องอาบน้ำรวม, เครื่องซักผ้า, อินเตอร์เน็ต (Wi-Fi)
อาหารที่หอพักมีให้ 3 มื้อ เช้า กลางวัน และเย็น
การเดินทางไปโรงเรียนหอพักตั้งอยู่ในโรงเรียน 

 

ค่าใช้จ่าย 1 ปีของ OISCA

746,000  บาท

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

⦁    ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⦁    ค่าหอพัก (ยกเว้นปิดเทอมฤดูหนาว ช่วงวันหยุดสิ้นปี)
⦁    ค่าอาหาร 3 มื้อ
⦁    ค่าชุดนักเรียน 2 ชุด
⦁    ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าแปลเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด
⦁    ค่าธรรมเนียมการขอสถานะกองตรวจคนเข้าเมือง
⦁    ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
⦁    หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด และเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น
⦁    ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
⦁    ค่า Internet Sim (ก่อนเดินทางและตลอดเวลาเข้าร่วมโครงการ)
⦁    เจ้าหน้าดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ (กรณีเดินทางพร้อมกัน 10 คนขึ้นไป)
⦁    การดูแล ให้ความช่วยเหลือจากอ.ประสานงานที่โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ ตลอดการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่รวมในค่าธรรมเนียม

⦁    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ( 20,000 บาท โดยประมาณ) ประสานงานโดยบริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
⦁    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน
⦁    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ากิจกรรมพิเศษระหว่างเข้าร่วมโครงการ ค่าเดินทางอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง เป็นต้น
⦁    ค่าที่พักในช่วงปิดเทอมฤดูหนาว
⦁    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid เช่น การตรวจหาเชื้อ Covid การ Quarantine

ข้อมูลการเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนจะเข้าเรียนในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี และเรียนร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นในโรงเรียนในรายวิชาปกติ แต่จะเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นแยกเฉพาะ นักเรียนต่างชาติ 
วิชาที่เรียน ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, พละศึกษา, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 นักเรียนจะได้รับใบรับรองผลการเรียนกลับมายังประเทศไทย
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชมรมได้ โดยเลือกสิ่งที่ตนเองสนใจ 
เมื่อจบโปรแกรม 1 ปี จะต้องกลับมาเรียนในโรงเรียนที่ประเทศไทยต่อเท่านั้น ไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมที่ญี่ปุ่นได้
การโอนหน่วยการเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนต้องเจรจากับโรงเรียนที่ไทยเอง โรงเรียน OISCA  ออกใบรับรองผลการเรียนให้ได้อย่างเดียว

 

สรุป
น้องๆ ที่สนใจอยากจะไป แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี

 • ควรปรึกษาผู้ปกครอง หากมีข้อสงสัยสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว ของเจเอ็ดดูเคชั่นได้ค่ะ  ที่โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104  หรือคลิกที่นี่นะคะ   http://bit.ly/line-jed
 • เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังก่อนที่จะไปญี่ปุ่น  เพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับเพื่อนขาวญี่ปุ่นได้บ้าง
 • เตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ  เพราะการไปเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น  มีระเบียบและค่อนข้างเข้มงวด

 

ประสบการณ์ของรุ่นพี่ กับการเรียน มัธยมปลายที่ญี่ปุ่น


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียน มัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว ศิษย์เก่าญี่ปุ่น คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line