โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี ที่ Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

โครงการแลกเปลี่ยน ม.ปลาย Kanto Gakuin

Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

 

กำลังรับสมัคร หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี ปีการศึกษา 2023

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

ข้อมูลทั่วไป

📌 ที่ตั้ง เมือง Yokohama จังหวัด Kanagawa ประเทศญี่ปุ่น

ดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School ตั้งอยู่ที่เมือง Yokohama ซึ่งเป็นเขตปริมณฑลของโตเกียว (เดินทางจากสนามบิน Haneda ด้วยรถไฟสายตรงประมาณ 30 นาที และนั่งรถบัสจากสถานี Kanazawa Hakkei 5 นาที)Kanto Gakuin Mutsuura Senior High Schoolเป็นโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาโท

โรงเรียนมัธยมปลาย Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

หอพัก

หอพักนักศึกษาต่างชาติของ Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

 • ห้องเดี่ยว
 • ห้องน้ำรวม มีฝักบัวแบบแยกห้อง
 • ชั้น 1 และชั้น 2 จะเป็นส่วนของผู้ชาย, ชั้น 3 ชั้น 4 จะเป็นส่วนของผู้หญิง
 • เดินทางไปโรงเรียนด้วยการเดินประมาณ 10 นาที, ร้านสะดวกซื้อเดิน1นาที
 • มีผู้ดูแลหอพัก

หอพักนักเรียน Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

ค่าใช้จ่าย 1 ปีของ Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

750,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารก่อนเดินทางไปศึกษาต่อญี่ปุ่น จำนวน 10 ครั้ง
 • ค่าดำเนินการเอกสารเพื่อยื่นกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น
 • ค่าเล่าเรียน 1 ปี
 • ค่าหอพัก
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ (ไม่รวมมื้อกลางวันและวันอาทิตย์)
 • ค่าชุดนักเรียนและชุดพละ
 • ค่าหนังสือเรียน / เอกสารประกอบการเรียน
 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิม (ก่อนเดินทาง)
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิมที่ญี่ปุ่น ความเร็วเน็ตต่อเดือน 20 GB ระยะเวลา 11 เดือน
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าทัศนศึกษาในประเทศหรือนอกประเทศ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่

กำหนดการสอบ

ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

🗓 วันที่สอบวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022
⏰ เวลาสอบ11.00 น. เป็นต้นไป
(ขึ้นอยู่กับลำดับการสอบสัมภาษณ์)
✏ รูปแบบการสอบตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์ออนไลน์ประมาณคนละ 30 นาที
🏫 สถานที่สอบสอบออนไลน์

 

กลับสู่หน้าโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี คลิกที่นี่