โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี ที่ Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

โครงการแลกเปลี่ยน ม.ปลาย Kanto Gakuin

Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

 

กำลังรับสมัคร หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี ปีการศึกษา 2023

ดูวิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร 9 ธันวาคม 2022

 

ข้อมูลทั่วไป

📌 ที่ตั้ง เมือง Yokohama จังหวัด Kanagawa ประเทศญี่ปุ่น

ดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School ตั้งอยู่ที่เมือง Yokohama ซึ่งเป็นเขตปริมณฑลของโตเกียว (เดินทางจากสนามบิน Haneda ด้วยรถไฟสายตรงประมาณ 30 นาที และนั่งรถบัสจากสถานี Kanazawa Hakkei 5 นาที)Kanto Gakuin Mutsuura Senior High Schoolเป็นโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาโท

โรงเรียนมัธยมปลาย Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

หอพัก

หอพักนักศึกษาต่างชาติของ Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

 • ห้องเดี่ยว
 • ห้องน้ำรวม มีฝักบัวแบบแยกห้อง
 • ชั้น 1 และชั้น 2 จะเป็นส่วนของผู้ชาย, ชั้น 3 ชั้น 4 จะเป็นส่วนของผู้หญิง
 • เดินทางไปโรงเรียนด้วยการเดินประมาณ 10 นาที, ร้านสะดวกซื้อเดิน1นาที
 • มีผู้ดูแลหอพัก

หอพักนักเรียน Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

รายละเอียดของโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

🗓 ช่วงเวลาเรียน

แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน โดยกำหนดการตลอดปีการศึกษา สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาได้ดังนี้

 • ปี 2023

เมษายน – กรกฏาคม :: ภาคเรียนที่ 1
สิงหาคม :: ปิดเทอมฤดูร้อน (ประมาณ 3 สัปดาห์)
กันยายน – ธันวาคม :: ภาคเรียนที่ 2
ธันวาคม – มกราคม 2024 :: ปิดเทอมฤดูหนาว (ประมาณ 2 สัปดาห์)

 • ปี 2024

มกราคม – มีนาคม :: ภาคเรียนที่ 3
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม :: จบการศึกษา 1 ปี

📌 จุดเด่นของโครงการ

 • เรียนในโรงเรียนสหศึกษา
 • วิชาที่จะได้เรียน : ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ พละศึกษา
 • อาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียน (ห้องเดี่ยว ห้องน้ำรวม) พักร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติและนักเรียนญี่ปุ่น สามารถเดินจากโรงเรียนได้ 10 นาที
 • ได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น การใช้ชีวิต มารยาทแบบชาวญี่ปุ่น

📌 คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 2. อายุ 15 – 17 ปี
 3. มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
 4. มีเกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากกว่า 3.0 ขึ้นไป และได้เกรด 4 ในวิชาภาษาอังกฤษ
 5. มีความตั้งใจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถปรับตัว และใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆได้

ค่าใช้จ่าย 1 ปีของ Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

790,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อม หลักสูตร Regular Course ตามระดับชั้นเรียนระยะเวลา 3 เดือน
 • ค่าดำเนินการเอกสารเพื่อยื่นกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น
 • ค่าเล่าเรียน 1 ปี
 • ค่าหอพัก
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ (ไม่รวมมื้อกลางวันและวันอาทิตย์)
 • ค่าชุดนักเรียนและชุดพละ
 • ค่าหนังสือเรียน / เอกสารประกอบการเรียน
 • ค่าทัศนศึกษา(Kyoto)
 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิม (ก่อนเดินทาง)
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิมที่ญี่ปุ่น ความเร็วเน็ตต่อเดือน 20 GB ระยะเวลา 11 เดือน
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าดำเนินการเดินเรื่องหน่วยกิตการเรียน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี

ส่งเอกสารการสมัครตามรายการด้านล่างนี้ มาที่ ask@jeducation.com 

 1. ใบสมัคร (คลิกที่นี่เพื่อ Download)
 2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (ภาษาอังกฤษ)
 4. สำเนา Passport
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ

หลังจากได้รับเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการสมัครในขั้นต่อไป

ปิดรับสมัคร 9 ธันวาคม 2022

กำหนดการสอบ

ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

🗓 วันที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
⏰ เวลาสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
✏ รูปแบบการสอบตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์ออนไลน์ประมาณคนละ 30 นาที
🏫 สถานที่สอบสอบออนไลน์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ คลิกที่นี่

 

กลับสู่หน้าโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี คลิกที่นี่