โครงการแลกเปลี่ยน ม.ปลาย Kanto Gakuin

โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี ที่ Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

 

กำลังรับสมัคร หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี ภาคเรียนเมษายน ปีการศึกษา 2024

ดูวิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2023

 

ข้อมูลทั่วไป

📍 ที่ตั้ง เมือง Yokohama จังหวัด Kanagawa ประเทศญี่ปุ่น

ดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School ตั้งอยู่ที่เมือง Yokohama ซึ่งเป็นเขตปริมณฑลของโตเกียว (เดินทางจากสนามบิน Haneda ด้วยรถไฟสายตรงประมาณ 30 นาที และนั่งรถบัสจากสถานี Kanazawa Hakkei 5 นาที)Kanto Gakuin Mutsuura Senior High Schoolเป็นโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาโท

วิชาที่เรียน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ พละศึกษา ภาษาญี่ปุ่น ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ในชั้นเรียนจะมีนักเรียนประมาณ 40 คน โดยจะเรียนรวมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น และใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอนเท่านั้น

สถานีรถไฟใกล้โรงเรียนคือ Kanazawa ใช้เวลาเดินไป 30 นาที

 

หอพัก

หอพักนักศึกษาต่างชาติของ Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

 • ห้องเดี่ยว
 • ห้องน้ำรวม มีฝักบัวแบบแยกห้อง
 • ชั้น 1 และชั้น 2 จะเป็นส่วนของผู้ชาย, ชั้น 3 ชั้น 4 จะเป็นส่วนของผู้หญิง
 • มี Free wifi
 • มีเครื่องซักผ้า (ฟรี) และเครื่องปั่นผ้า (เสียเงิน)
 • เดินทางไปโรงเรียนด้วยการเดินประมาณ 10 นาที, ร้านสะดวกซื้อเดิน1นาที
 • มีผู้ดูแลหอพัก
 • มีอาหารเช้าและเย็น วันละ 2 มื้อ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  เวลาอาหารเช้า 7.00 – 8.00 น.  เวลาอาหารเย็น 18.00 – 20.20 น.
 • มีเวลาทบทวนบทเรียนและทำการบ้าน 20.30 – 22.30 น.
 • นักเรียนจะต้องกลับหอพักไม่เกิน 19.45 น.ในวันธรรมดา และไม่เกิน 20.30 น. ในวันอาทิตย์
 • สถานีรถไฟใกล้หอพักคือ Oppama ใช้เวลาเดินไป 10 นาที

ชุดนักเรียน

ชุดนักเรียนในแต่ละฤดูกาลของ Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

ชมรม

นักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถเข้าร่วมชมรมต่างๆตามความสนใจ ได้เหมือนกับนักเรียนมัธยมปลายทุกประการ เช่น ชมรมเคนโด้, แบดมินตัน, เบสบอล, ธนู, เต้น, เทนนิส, การแสดง, ชงชา, ดนตรี และชมรมอื่นๆอีกมากมาย

 

 

รายละเอียดของโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

ช่วงเวลาเรียน

แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน โดยกำหนดการตลอดปีการศึกษา สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาได้ดังนี้

เมษายน – กรกฏาคม 2024:: ภาคเรียนที่ 1
สิงหาคม 2024 :: ปิดเทอมฤดูร้อน (ประมาณ 3 สัปดาห์)
กันยายน – ธันวาคม 2024 :: ภาคเรียนที่ 2
ธันวาคม 2024 – มกราคม 2025 :: ปิดเทอมฤดูหนาว (ประมาณ 2 สัปดาห์)
มกราคม – มีนาคม 2025 :: ภาคเรียนที่ 3
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2025 :: จบการศึกษา 1 ปี

จุดเด่นของโครงการ

 • เรียนในโรงเรียนสหศึกษา
 • วิชาที่จะได้เรียน : ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ พละศึกษา
 • อาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียน (ห้องเดี่ยว ห้องน้ำรวม) พักร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติและนักเรียนญี่ปุ่น สามารถเดินจากโรงเรียนได้ 10 นาที
 • ได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น การใช้ชีวิต มารยาทแบบชาวญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
 2. อายุ 15 – 17 ปี
 3. มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 4. มีเกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 3.0
 5. มีความตั้งใจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถปรับตัว และใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆได้

นักเรียน Kanto Gakuin

 

ค่าใช้จ่าย 1 ปีของ Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

790,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าดำเนินการเอกสารเพื่อยื่นกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น
 • ค่าเล่าเรียน 1 ปี
 • ค่าหอพัก
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ (ไม่รวมมื้อกลางวัน, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ค่าชุดนักเรียนและชุดพละ
 • ค่าหนังสือเรียน / เอกสารประกอบการเรียน
 • ค่าทัศนศึกษา(Kyoto)
 • ค่าทัศนศึกษา(Hakone)
 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิม (ก่อนเดินทาง)
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิมที่ญี่ปุ่น ความเร็วเน็ตต่อเดือน 10 GB ระยะเวลา 12 เดือน
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 1 ปี
 • ค่าเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าดำเนินการเดินเรื่องหน่วยกิตการเรียน

การชำระค่าใช้จ่าย

ชำระค่ามัดจำ 30,000 บาทหลังจากได้รับการตอบรับเข้าเรียน (ตุลาคม)
และชำระส่วนที่เหลือเมื่อผลการพิจารณาขอใบพำนักระยะยาวสถานะนักเรียน (COE) ผ่าน (กุมภาพันธ์)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี

ส่งเอกสารการสมัครตามรายการด้านล่างนี้ มาที่ ask@jeducation.com 

 1. ใบสมัคร (คลิกที่นี่เพื่อ Download)
 2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (ภาษาอังกฤษ)
 4. สำเนา Passport
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ

หลังจากได้รับเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการสมัครในขั้นต่อไป

ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2023

กำหนดการสอบ

ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

🗓 วันที่สอบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
⏰ เวลาสอบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
✏ รูปแบบการสอบ ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์ออนไลน์ประมาณคนละ 30 นาที
📍 สถานที่สอบ สอบออนไลน์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ คลิกที่นี่

 

กลับสู่หน้าโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี คลิกที่นี่

Scroll to Top