โครงการแลกเปลี่ยน ม.ปลาย Yamanashi Eiwa

โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี ที่ Yamanashi Eiwa Senior High School

Yamanashi Eiwa Senior High School

 

กำลังรับสมัคร หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี ภาคเรียนเมษายน ปีการศึกษา 2024

ดูวิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่


พิเศษ! ทุนส่วนลด 30,000 บาท สำหรับผู้สมัครภาคเรียนเมษายน 2024
ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2023

 

ข้อมูลทั่วไป

📍 ที่ตั้ง เมือง Kofu จังหวัด Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น

ดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

Yamanashi Eiwa Senior High School เป็นโรงเรียนสตรีชื่อดังอันเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา 133 ปี Yamanashi Eiwa Senior High School ตั้งอยู่ที่เมือง Kofu จังหวัด Yamanashi ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับโตเกียว (เดินทางด้วยรถไฟด่วนจากสถานี Shinjuku 90 นาที และเดินจากสถานี Kofu 7 นาที) เป็นเมืองท้องถิ่นที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟฟูจิ และสามารถใช้ชีวิตนักเรียนได้อย่างเต็มที่

yamanashi eiwa building

Yamanashi Eiwa Highschool

หอพัก

หอพัก Dormy Kofu

 • ห้องเดี่ยว มีห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ และครัวขนาดเล็กในห้อง
 • เดินไปโรงเรียน 20 นาที
 • มีผู้ดูแลหอพัก
 • มีอาหารเช้าและเย็น วันละ 2 มื้อ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หอพักของ Yamanashi Eiwa Senior High School

รายละเอียดของโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี Yamanashi Eiwa Senior High School

ช่วงเวลาเรียน

แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน โดยกำหนดการตลอดปีการศึกษา สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาได้ดังนี้

เมษายน – กรกฏาคม 2024:: ภาคเรียนที่ 1
สิงหาคม 2024 :: ปิดเทอมฤดูร้อน (ประมาณ 3 สัปดาห์)
กันยายน – ธันวาคม 2024 :: ภาคเรียนที่ 2
ธันวาคม 2024 – มกราคม 2025 :: ปิดเทอมฤดูหนาว (ประมาณ 2 สัปดาห์)
มกราคม – มีนาคม 2025 :: ภาคเรียนที่ 3
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2025 :: จบการศึกษา 1 ปี

จุดเด่นของโครงการ

 • โรงเรียนสตรีศึกษา เปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น
 • วิชาที่จะได้เรียน : ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ พละศึกษา
 • อาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียน (ห้องเดี่ยว มีห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ และครัวขนาดเล็กในห้องพัก) พักร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติและนักเรียนญี่ปุ่น สามารถเดินจากโรงเรียนได้ 20 นาที
 • สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
 2. อายุ 15 – 17 ปี
 3. มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
 4. มีเกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากกว่า 3.0 ขึ้นไป และได้เกรด 4 ในวิชาภาษาอังกฤษ
 5. มีความตั้งใจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถปรับตัว และใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆได้

yamanashi eiwa highschool student

 

ค่าใช้จ่าย 1 ปีของ Yamanashi Eiwa Senior High School

  770,000 บาท
พิเศษ! ทุนส่วนลด 30,000 บาท สำหรับผู้สมัครภาคเรียนเมษายน 2024

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าดำเนินการเอกสารเพื่อยื่นกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น
 • ค่าเล่าเรียน 1 ปี
 • ค่าหอพัก
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ (ไม่รวมมื้อกลางวัน, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ค่าชุดนักเรียนและชุดพละ
 • ค่าหนังสือเรียน / เอกสารประกอบการเรียน
 • ค่าสอบวัดระดับ 1 ครั้ง
 • ค่าทัศนศึกษา(Okinawa และ Nagasaki )
 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิม (ก่อนเดินทาง)
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิมที่ญี่ปุ่น ความเร็วเน็ตต่อเดือน 20 GB ระยะเวลา 12 เดือน
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าดำเนินการเดินเรื่องหน่วยกิตการเรียน

การชำระค่าใช้จ่าย

ชำระค่ามัดจำ 30,000 บาทหลังจากได้รับการตอบรับเข้าเรียน (ตุลาคม)
และชำระส่วนที่เหลือเมื่อผลการพิจารณาขอใบพำนักระยะยาวสถานะนักเรียน (COE) ผ่าน (กุมภาพันธ์)

 

yamanashi eiwa pray

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี

ส่งเอกสารการสมัครตามรายการด้านล่างนี้ มาที่ ask@jeducation.com 

 1. ใบสมัคร (คลิกที่นี่เพื่อ Download)
 2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (ภาษาอังกฤษ)
 4. สำเนา Passport
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ

หลังจากได้รับเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการสมัครในขั้นต่อไป

ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2023

กำหนดการสอบ

ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

🗓 วันที่สอบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
⏰ เวลาสอบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
✏ รูปแบบการสอบ ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์ออนไลน์ประมาณคนละ 30 นาที
📍  สถานที่สอบ สอบออนไลน์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ คลิกที่นี่

 

Scroll to Top