Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School เป็นโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ ที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาโท

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Yokohama ซึ่งเป็นเขตปริมณฑลของโตเกียว (เดินทางจากสนามบิน Haneda ด้วยรถไฟสายตรงประมาณ 30 นาที และนั่งรถบัสจากสถานี Kanazawa Hakkei 5 นาที)Kanto Gakuin Mutsuura Senior High Schoolเป็นโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาโท

ในปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติจาก 6 ประเทศศึกษาอยู่

 

✏️ หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรเรียนภาษาและสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น 1 ปี

เข้าเรียนเดือนเมษายน 2024 ~ มีนาคม 2025

**หากนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีมากพอในคอร์สเรียน 1 ปี นักเรียนสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนเป็นหลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีของทางโรงเรียนได้ ซึ่งทางโรงเรียนมีโควตาเข้ามหาวิทยาลัยของ Kanto Gakuin University และ Kanagawa Dental University (คณะทันตแพทยศาสตร์ และ พยาบาลศาสตร์) สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมให้อีกด้วย**

หอพัก

หอพักนักศึกษาต่างชาติของ Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

 • ห้องเดี่ยว
 • ห้องน้ำรวม มีฝักบัวแบบแยกห้อง
 • ชั้น 1 และชั้น 2 จะเป็นส่วนของผู้ชาย, ชั้น 3 ชั้น 4 จะเป็นส่วนของผู้หญิง
 • เดินทางไปโรงเรียนด้วยการเดินประมาณ 10 นาที, ร้านสะดวกซื้อเดิน1นาที
 • มีผู้ดูแลหอพัก
 • มีอาหารเช้าและเย็น วันละ 2 มื้อ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ชุดนักเรียน

ชุดนักเรียนในแต่ละฤดูกาลของ Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

ชมรม

นักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถเข้าร่วมชมรมต่างๆตามความสนใจ ได้เหมือนกับนักเรียนมัธยมปลายทุกประการ เช่น ชมรมเคนโด้, แบดมินตัน, เบสบอล, ธนู, เต้น, เทนนิส, การแสดง, ชงชา, ดนตรี และชมรมอื่นๆอีกมากมาย

 

กิจกรรมชมรม Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

 

รายละเอียดของโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School

? ช่วงเวลาเรียน

แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน โดยกำหนดการตลอดปีการศึกษา สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาได้ดังนี้

เมษายน – กรกฏาคม 2024:: ภาคเรียนที่ 1
สิงหาคม 2024 :: ปิดเทอมฤดูร้อน (ประมาณ 3 สัปดาห์)
กันยายน – ธันวาคม 2024 :: ภาคเรียนที่ 2
ธันวาคม 2024 – มกราคม 2025 :: ปิดเทอมฤดูหนาว (ประมาณ 2 สัปดาห์)
มกราคม – มีนาคม 2025 :: ภาคเรียนที่ 3
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2025 :: จบการศึกษา 1 ปี

จุดเด่นของโครงการ

 • เรียนในโรงเรียนสหศึกษา
 • วิชาที่จะได้เรียน : ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ พละศึกษา
 • อาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียน (ห้องเดี่ยว ห้องน้ำรวม) พักร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติและนักเรียนญี่ปุ่น สามารถเดินจากโรงเรียนได้ 10 นาที
 • ได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น การใช้ชีวิต มารยาทแบบชาวญี่ปุ่น

✏️ ค่าใช้จ่าย 790,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อม หลักสูตร Regular Course ตามระดับชั้นเรียนระยะเวลา 3 เดือน
 • ค่าดำเนินการเอกสารเพื่อยื่นกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น
 • ค่าเล่าเรียน 1 ปี
 • ค่าหอพัก
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ (ไม่รวมมื้อกลางวันและวันอาทิตย์)
 • ค่าชุดนักเรียนและชุดพละ
 • ค่าหนังสือเรียน / เอกสารประกอบการเรียน
 • ค่าทัศนศึกษา(Kyoto)
 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิม (ก่อนเดินทาง)
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิมที่ญี่ปุ่น ความเร็วเน็ตต่อเดือน 20 GB ระยะเวลา 11 เดือน
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าดำเนินการเดินเรื่องหน่วยกิตการเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
 2. อายุ 15 – 17 ปี
 3. มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 4. มีเกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 3.0
 5. มีความตั้งใจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถปรับตัว และใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆได้

วิชาที่สอบเข้า
สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์

กำหนดการ

เข้าเรียน”เดือนเมษายน”

 • ตุลาคมปีก่อนหน้า : ส่งเอกสารสมัคร
 • พฤศจิกายนปีก่อนหน้า : สอบคัดเลือก
 • ธันวาคมปีก่อนหน้า : ส่งเอกสารสำหรับใบพำนักระยะยาว COE
 • กุมภาพันธ์ : ประกาศผลใบพำนักระยะยาว COE จากกองตรวจคนเข้าเมือง
 • มีนาคม : ชำระค่าเล่าเรียน / ขอวีซ่านักเรียน / ซื้อตั๋วเครื่องบิน / ปฐมนิเทศ
 • เมษายน : เปิดภาคเรียน
Scroll to Top