Nihon Riko-Jyoho Institute

Kamei Gakuen Japanese Language Department (ชื่อเดิม : Nihon Riko-Jyoho Institute)

日本理工情報専門学校 Nihon Riko-Jyoho Institute ( Kamei Gakuen )
ปีที่ก่อตั้ง :: 1935 (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2003)
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ที่ Kamei Gakuen Japanese Language Department สนับสนุนให้นักเรียนไล่ตามความฝันของตนให้เป็นจริง

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

Kamei Gakuen ก่อตั้งขึ้นในปี 1935 โดยเปิดเป็นโรงเรียนเทคนิคทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นอันยาวนาน 70 กว่าปีแห่งประวัติศาสตร์  สู่ความสำเร็จในฐานะชองสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ

ทางสถาบันได้ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนแต่ละคนสามารถไล่ตามความฝันของตนให้เป็นจริงได้ ผ่านการอบรมศึกษาในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ปีแล้วปีเล่าที่สถาบันสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัทอย่างแท้จริง

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในวิทยาลัยวิชาชีพ
  นักเรียนต่างชาติจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนญี่ปุ่น เมื่อเรียนจบหลักสูตร 2 ปี จะได้รับวุฒิ Senmonshi หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางวิชาชีพ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการสมัครงาน และถ้าคุณเข้าเรียนต่อในหลักสูตรวิชาชีพของทางสถาบัน จะได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นค่าแรกเข้า และลดค่าเล่าเรียนลงครึ่งหนึ่ง เมื่อสำเร็จการศึกษา คุณจะสามารถนำทักษะความรู้ที่ร่ำเรียนมาไปใช้ในทำงานได้อย่างมืออาชีพ
 2. การเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
  การเรียนการสอน จะมีทั้งวิชาภาษาญี่ปุ่น และวิชาที่จำเป็นในการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างขาติ ( EJU) ซึ่งรวมถึงวิชาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ และวิชาความรู้ทั่วไป สอนโดยอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ จำนวนคาบเรียน 900 ชั่วโมงต่อปี เน้นสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักเรียนของสถาบันจำนวนมาก ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นได้
 3. วีซ่านักศึกษา (College Student Visa)
  สิทธิพิเศษของวีซ่านักศึกษา คือจะสามารถทำงานพิเศษได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนั้น ยังมีระบบช่วยเหลือนักเรียนอีกมาก เช่น ทุนการศึกษา ส่วนลดค่าพาหนะในระบบขนส่งมวลชน สิทธิพิเศษในการเข้าชมสถานที่หรือการแสดงทางวัฒนธรรม และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 4. ชีวิตความเป็นอยู่
  ด้วยประวัติศาสตร์แห่งการก่อตั้งมาถึง 70 กว่าปี มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ข่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สถาบันตั้งอยู่ในเมืองโอซาก้า ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลายแห่ง อีกทั้งยังสามารถหาหอพักที่ปลอดภัยในราคาไม่แพง และหางานพิเศษได้ง่าย
 5. การเดินทางสะดวก
  สามารถเดินทางถึงใจกลางเมืองโอซาก้าด้วยเวลาเพียง 15 นาที โดยรถไฟ อีกทั้งยังง่ายต่อการเดินทางสู่ “เกียวโต” เมืองสำคัญที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ของโลก ”โกเบ” เมืองท่านานาชาติ และ ”นารา” เมืองหลวงถาวรแห่งเเรกของญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ที่สูบบุหรี่

 

สถานที่ตั้ง

📍 ตั้งอยู่ที่ 1-1-25 Osumi , Higashiyodogawa-ku , Osaka , 533-0015 JAPAN

📍 สถานีที่อยู่ใกล้

รถไฟใต้ดินสายสีส้ม (Imazatosuji Line) สถานี Daido-Toyosato เดินประมาณ 8 นาที
รถไฟ Hankyu สถานี Kamishinjo เดินประมาณ 11 นาที

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

โรงเรียนอยู่หางจากใจกลางเมืองโอซาก้า เลยมีความเงียบสวบ ไม่วุ่นวาย แต่รอบ ๆ โรงเรียนมีร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และซุปเปอร์ ทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบาย และบริเวณใกล้ ๆ โรงเรียนยังมีโรงพยาบาลตั้งอยู่ด้วย

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ

คลาสเรียนแบ่งเป็นระดับต้น กลาง และสูง ระดับต้นเรียนเนื้อหาตั้งแต่ตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะไปจนถึงเนื้อหาระดับ N3 ระดับกลางเรียนเนื้อหาระดับ N2 ไปจนถึง N1 และระดับสูงเรียนเนื้อหาระดับ N1

⏱ เวลาเรียน

รอบเช้า 9.05 – 13.10 น.
รอบบ่าย 13.35 – 17.40 น.

💴 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 1 ปี และค่าอื่นๆ รวม 776,000 เยน
**ค่าเล่าเรียนยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน

 

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

ทัศนศึกษา ทำทาโกยากิ ออกร้านคาเฟ่

 

Scroll to Top