Toyo Language School

Toyo Language School

Toyo Language School อยู่ในเครือ Jikei นักเรียนมีโอกาสได้โควต้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัยวิชาชีพ

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโทโย (TLS) ไม่เพียงสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น  แต่มีหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสมกับเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียน เช่น หลักสูตรเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย, วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวิชาเสริมพิเศษ เช่น คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการจัดระบบการสอนแบบเฉพาะตัวคือ JCT

ที่อยู่ 7-6-3 Nishi Kasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0088
ปีที่ก่อตั้ง 1987
จำนวนห้องเรียน 18 ห้อง
ชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จำนวนนักเรียน 222 คน
จำนวนอาจารย์ อาจารย์ประจำ: 35 คน
ระดับชั้นเรียน 9 ระดับ

นฤมล งามกิจเจริญลาภ

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน :  เมษายน 2018

สวัสดีค่ะชื่อ เอย นะคะ ในช่วงแรกที่มาเรียนภาษาของเอยค่อนข้างไปทางแย่มาก ๆ แต่ด้วยที่โรงเรียนนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติ เราเลยต้องสื่อสารกันเป็นภาษาญี่ปุ่น จึงทำให้การพูดและการฟังพัฒนามากขึ้น อาจารย์ผู้สอนก็ใจดี เวลาเราสงสัยหรือไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนอาจารย์ก็พยายามอธิบายให้เราเข้าใจมากขึ้น ในส่วนของที่พักเอยอยู่หอ OrangeHeim เป็นหอของโรงเรียนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว เอยแนะนำเลยค่ะ!! ถ้าใครสนใจอยากทำงานพาร์ทไทม์แต่คิดว่าตัวเองยังสื่อสารกับคนญี่ปุ่นไม่ได้ ขอบอกเลยว่าต้องลองไปสมัครดูค่ะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว