Toyo Language School

Toyo Language School

東洋言語学院  (Toyo Language School)
ปีที่ก่อตั้ง :: 1987
ระดับชั้นเรียน :: 9 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 18 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

อยู่ภายใต้ Jikei Group ซึ่งนักเรียนจะได้โควตาศึกษาต่อระดับวิทยาลัยวิชาชีพได้

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Toyo (TLS) ไม่เพียงสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่มีหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสมกับเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียน เช่น หลักสูตรเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย, วิทยาลัยวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวิชาเสริมพิเศษ เช่น คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการจัดระบบการสอนแบบเฉพาะตัวคือ JCT

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

  1. สถาบันมีระบบเฉพาะตัวที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรียกว่า “ระบบการศึกษา JCT” ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ JJM (Monitoring) การสอบวัดความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น, Counseling วิเคราะห์ผลของตัวเองกับอาจารย์ และ Target-setting ตั้งเป้าหมายใหม่ของตนเองทุก ๆ 3 เดือน
  2. อยู่ภายใต้การบริหารของ Jikei Group เครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีกว่า 80 แห่งในญี่ปุ่น และมีนักเรียนกว่า 35,000 คน สถาบันในเครือ JIKEI เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น ด้านดีไซน์, ดนตรี, มังงะ, อนิเมชั่น, ทำอาหาร, สัตว์เลี้ยง และความงาม เป็นต้น
  3. ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเสริมพิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ญี่ปุ่นในมุมมองที่แตกต่าง

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

Student Hall, ห้องสมุด, ห้องศึกษาหาข้อมูลการศึกษาต่อ, ห้องพยาบาล, มุมสูบบุหรี่, ห้องเรียนสตูดิโอ (เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนโดยผ่านระบบ Skype), ห้องศิลปะ, Wi-Fi ฟรี เปิดให้ใช้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ 9.00 – 18.00 น.

✏️ การ Support นักเรียน

  • พาไปลงทะเบียนที่เขต
  • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
  • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
  • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น, ทำงานพิเศษ
  • แนะนำเกี่ยวกับการซื้อโทรศัพท์ / ซิม / อินเทอร์เน็ต

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน

ส่วนลดในการซื้อตั๋วรถไฟรายเดือน, ตั๋วภาพยนตร์, บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นต้น

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ 7-6-3 Nishi Kasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0088

📌 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Nishi Kasai  (เดิน 10 นาที)

📌สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

สถาบันและหอพัก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ Nishi-Kasai เป็นย่านที่สงบร่มรื่น มีความสะดวกสบาย เหมาะแก่การเรียนและการใช้ชีวิต เดินทางไป Tokyo ใช้เวลาเพียง 15 นาที โดยรถไฟและเข้าถึงสถานที่ยอดนิยมอย่าง Shinjuku หรือ Shibuya เพียง 40 นาที

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปและเพื่อศึกษาต่อ

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียง และวิทยาลัยวิชาชีพ มีวิชาเลือกกว่า 24 วิชา สามารถเลือกเรียนได้ 3 วิชาต่อสัปดาห์
วิชาเลือก : เตรียมสอบ EJU (วิชาความรู้ทั่วไป, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี), เตรียมสอบ TOEFL, ทดสอบการสัมภาษณ์ ฯลฯ
คลาสเรียนพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยด้านศิลปะ

📖 เวลาเรียน
รอบเช้า 9.10 – 12.25 น. หรือ รอบบ่าย 13.10 – 16.25 น.

📖 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปและเพื่อศึกษาต่อ 1-2 ปี
ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 448,000 เยน
*ค่าอื่น ๆ รวมค่าหนังสือแล้ว

📖 ทุนการศึกษา

  1. Association for the Promotion of Japanese Language education Scholarship
  2. LSH Asia Scholarship

*เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบัน Toyo Language School เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

การแข่งขันกีฬา, ทัศนศึกษา Tokyo Disneyland, การออกร้านในเทศกาลนิตตะ, งานแนะแนวศึกษาต่อ, ฝึกซ้อมประสบการณ์แผ่นดินไหวและอัคคีภัย, กิจกรรมโฮมสเตย์, การแสดงดนตรี, ประกวดการเขียนเรียงความ, ทัศนศึกษา

 

 

 

Scroll to Top