JET Academy

JET日本語学校 (JET Academy)

ปีที่ก่อตั้ง :: 1988
ระดับชั้นเรียน :: 6 – 7 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 10 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 24-33 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ด้วยระบบเรียนเต็มวัน และกิจกรรมที่มีให้ทำหลากหลาย นักเรียนของ JET Academy จะได้เรียนรู้และใช้งานภาษาญี่ปุ่นระดับสูง จนสามารถเข้าทำงานหรือเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังได้

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • เป็นหลักสูตรแบบเรียนทั้งวัน ตั้งแต่เช้าถึงเย็นทำให้นักเรียนมีสมาธิกับการเรียน (นักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษ เนื่องจากมีการบ้านจำนวนมากและมีการสอบบ่อยครั้ง)
 • ใน 1 ปี นอกจากจะมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และคนในชุมชนมากกว่า 30 ครั้ง ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจคนญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย (เพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ด้วยการเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่น)
 • ให้คำแนะนำเส้นทางอนาคตของนักเรียนตามเป้าหมายของแต่ละคน เช่น เรียนต่อปริญญาตรี, เรียนต่อปริญญาโท, หางานที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา ได้ ส่วนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปเลือกเรียนวิชา สัมมนาเกี่ยวกับการหางาน การสื่อสารระดับธุรกิจ ได้

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

ห้องทบทวนบทเรียน, ห้องสมุด, ห้องพยาบาล, หอพักนักเรียน, ห้องละหมาด

✏️ การ Support นักเรียน

 • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น (จัดสัมมนาเกี่ยวกับการหางาน เปิดคลาสพิเศษสอนภาษาญี่ปุ่นระดับธุรกิจ ฝึกซ้อมสัมภาษณ์ ฯลฯ)
 • ช่วยตรวจสอบเอกสารสำหรับขอเปิดบัญชีธนาคาร

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน

 1. ส่วนลดค่าตั๋วรถไฟ (ทำตั๋วเดือนราคานักเรียนได้)
 2. ส่วนรถค่าเดินทางรถไฟ JR (เดินทาง 100 กิโลเมตรขึ้นไป)

 

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ 7-8-9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo 114-0023

📌 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Itabashi (เดิน 1 นาที)

📌 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

สถาบันตั้งอยู่หน้า East Exit ของสถานี Itabashi (JR Saikyo Line) นอกจากจะสะดวกในการเดินทางไปเรียนแล้ว บริเวณที่ตั้งโรงเรียนยังเป็นย่านที่พักอาศัยอันเงียบสงบ ปลอดภัย อีกทั้งค่าครองชีพยังถูกกว่าเขตอื่น ๆ ในตัวเมืองด้วย

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดัง (ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) การเรียนจะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 และให้ได้คะแนน EJU (คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์) ระดับสูง สำหรับหลักสูตรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทางสถาบันมีติว TOEFL ให้ด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมปรึกษากับรุ่นพี่ กิจกรรมพรีเซนต์หัวข้องานวิจัยของนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท กิจกรรมฝึกสัมภาษณ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

เวลาเรียน  9:00 – 16:40 น.

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

ชั่วโมงเรียนมากกว่า 880 ชั่วโมงต่อปี แบ่งห้องเรียนตามความรู้ของนักเรียน หลักสูตรมีทั้งวิชาเรียนคันจิอย่างเข้มข้น วิชาเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานการณ์ปัจจุบันของญี่ปุ่น รวมไปถึงวิชาอ่านหนังสือ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและคนในชุมชนหลายครั้งต่อปี มีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย นอกจากนี้ยังมีสัมมนาเกี่ยวกับการหางานและการสื่อสารระดับธุรกิจให้เลือกเข้าร่วมได้อีกด้วย

เวลาเรียน  9:00 – 15:45 น.

📖 วิชาเลือก

 1. วิชาเลือกสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
  เลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (สายวิทย์, สายศิลป์ วิชาละ 66,000 เยน) และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ วิชาละ 33,000 เยน) ได้

  1. สำหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หากเรียนหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน จะได้เรียนตั้งแต่เทอมที่ 1  หากเรียนหลักสูตร 2 ปี จะได้เรียนตั้งแต่เทอมที่ 3
  2. วิชาคณิตศาสตร์จะเรียนสัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งหมด 60 คาบ
  3. วิชาวิทยาศาสตร์จะเรียนแต่ละวิชาย่อยสัปดาห์ละ 1 คาบ รวมทั้งหมด 30 คาบ
 2. วิชาเลือกสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
  เลือกเรียนวิชาเกี่ยวกับการหางาน (วิเคราะห์ตนเอง, ฝึกซ้อมสัมภาษณ์, แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร เป็นต้น) วิชาเกี่ยวกับการสนทนาระดับธุรกิจ (มารยาททางธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) วิชาสถานการณ์ปัจจุบันของญี่ปุ่น (เพลงญี่ปุ่น, ละคร, การ์ตูน, เป็นต้น) วิชาเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนวิทยาลัยวิชาชีพ

📖 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
ชำระค่าแรกเข้า 50,000 เยนหลังจากทางโรงเรียนยื่นเอกสารเข้ากองตรวจคนเข้าเมือง และชำระค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 416,000 เยน ก่อนเดินทางไปเรียนประมาณ 1 เดือน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
ชำระค่าแรกเข้า 50,000 เยนหลังจากทางโรงเรียนยื่นเอกสารเข้ากองตรวจคนเข้าเมือง และชำระค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 355,000 เยน ก่อนเดินทางไปเรียนประมาณ 1 เดือน

**ค่าอื่น ๆ รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ยังไม่รวมค่าหนังสือ) และค่าประกันนักเรียน**

📖 ทุนการศึกษา

 1. ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น
 2. Takayama Scholarship
 3. Kyoritsu Group Scholarship
 4. Rinri institute of ethics Scholarship
 5. ทุนจากสมาคมผู้สนับสนุนโรงเรียน JET

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน JET Academy เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมเดินทางไกลในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง, งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนประถมและมัธยมปลาย, การแข่งกีฬา, สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (คาบูกิ, ละครโน, ละครหุ่น), เยี่ยมชมหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์, ชมออเคสตร้า, ชมการแข่งซูโม่ การแข่งเบสบอล, การแข่งสุนทรพจน์, ปีนเขา, พักโฮมสเตย์ (ที่ Hokkaido, Yugawara, Yaidu, Okinawa), งานส่งท้ายปีเก่า, การฝึกหลบภัย, เยี่ยมโรงเรียนประถม, ทดลองใส่ยูกาตะ, งานชมดอกไม้ไฟ, ห้องเรียนวาดการ์ตูน, ทดลองเรียนวิชาของวิทยาลัยวิชาชีพ (ทำขนม, เครื่องประดับ เป็นต้น)