JET Academy

JET Academy

JET日本語学校 (JET Academy)

ปีที่ก่อตั้ง :: 1988
ระดับชั้นเรียน :: 6 – 7 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 10 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 24-33 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ด้วยระบบเรียนเต็มวัน และกิจกรรมที่มีให้ทำหลากหลาย นักเรียนของ JET Academy จะได้เรียนรู้และใช้งานภาษาญี่ปุ่นระดับสูง จนสามารถเข้าทำงานหรือเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังได้

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • เป็นหลักสูตรแบบเรียนทั้งวัน ตั้งแต่เช้าถึงเย็นทำให้นักเรียนมีสมาธิกับการเรียน (นักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษ เนื่องจากมีการบ้านจำนวนมากและมีการสอบบ่อยครั้ง)
 • ใน 1 ปี นอกจากจะมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และคนในชุมชนมากกว่า 30 ครั้ง ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจคนญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย (เพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ด้วยการเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่น)
 • ให้คำแนะนำเส้นทางอนาคตของนักเรียนตามเป้าหมายของแต่ละคน เช่น เรียนต่อปริญญาตรี, เรียนต่อปริญญาโท, หางานที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา ได้ ส่วนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปเลือกเรียนวิชา สัมมนาเกี่ยวกับการหางาน การสื่อสารระดับธุรกิจ ได้

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

ห้องทบทวนบทเรียน, ห้องสมุด, ห้องพยาบาล, หอพักนักเรียน, ห้องละหมาด

✏️ การ Support นักเรียน

 • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น (จัดสัมมนาเกี่ยวกับการหางาน เปิดคลาสพิเศษสอนภาษาญี่ปุ่นระดับธุรกิจ ฝึกซ้อมสัมภาษณ์ ฯลฯ)
 • ช่วยตรวจสอบเอกสารสำหรับขอเปิดบัญชีธนาคาร

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน

 1. ส่วนลดค่าตั๋วรถไฟ (ทำตั๋วเดือนราคานักเรียนได้)
 2. ส่วนรถค่าเดินทางรถไฟ JR (เดินทาง 100 กิโลเมตรขึ้นไป)

 

สถานที่ตั้ง

📍 ตั้งอยู่ที่ 7-8-9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo 114-0023

📍 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Itabashi (เดิน 1 นาที)

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

สถาบันตั้งอยู่หน้า East Exit ของสถานี Itabashi (JR Saikyo Line) นอกจากจะสะดวกในการเดินทางไปเรียนแล้ว บริเวณที่ตั้งโรงเรียนยังเป็นย่านที่พักอาศัยอันเงียบสงบ ปลอดภัย อีกทั้งค่าครองชีพยังถูกกว่าเขตอื่น ๆ ในตัวเมืองด้วย

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดัง (ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) การเรียนจะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 และให้ได้คะแนน EJU (คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์) ระดับสูง สำหรับหลักสูตรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทางสถาบันมีติว TOEFL ให้ด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมปรึกษากับรุ่นพี่ กิจกรรมพรีเซนต์หัวข้องานวิจัยของนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท กิจกรรมฝึกสัมภาษณ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

เวลาเรียน  9:00 – 16:40 น.

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

ชั่วโมงเรียนมากกว่า 880 ชั่วโมงต่อปี แบ่งห้องเรียนตามความรู้ของนักเรียน หลักสูตรมีทั้งวิชาเรียนคันจิอย่างเข้มข้น วิชาเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานการณ์ปัจจุบันของญี่ปุ่น รวมไปถึงวิชาอ่านหนังสือ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและคนในชุมชนหลายครั้งต่อปี มีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย นอกจากนี้ยังมีสัมมนาเกี่ยวกับการหางานและการสื่อสารระดับธุรกิจให้เลือกเข้าร่วมได้อีกด้วย

เวลาเรียน  9:00 – 15:45 น.

📖 วิชาเลือก

 1. วิชาเลือกสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
  เลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (สายวิทย์, สายศิลป์ วิชาละ 66,000 เยน) และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ วิชาละ 33,000 เยน) ได้

  1. สำหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หากเรียนหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน จะได้เรียนตั้งแต่เทอมที่ 1  หากเรียนหลักสูตร 2 ปี จะได้เรียนตั้งแต่เทอมที่ 3
  2. วิชาคณิตศาสตร์จะเรียนสัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งหมด 60 คาบ
  3. วิชาวิทยาศาสตร์จะเรียนแต่ละวิชาย่อยสัปดาห์ละ 1 คาบ รวมทั้งหมด 30 คาบ
 2. วิชาเลือกสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
  เลือกเรียนวิชาเกี่ยวกับการหางาน (วิเคราะห์ตนเอง, ฝึกซ้อมสัมภาษณ์, แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร เป็นต้น) วิชาเกี่ยวกับการสนทนาระดับธุรกิจ (มารยาททางธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) วิชาสถานการณ์ปัจจุบันของญี่ปุ่น (เพลงญี่ปุ่น, ละคร, การ์ตูน, เป็นต้น) วิชาเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนวิทยาลัยวิชาชีพ

💴 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
ชำระค่าแรกเข้า 50,000 เยนหลังจากทางโรงเรียนยื่นเอกสารเข้ากองตรวจคนเข้าเมือง และชำระค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 416,000 เยน ก่อนเดินทางไปเรียนประมาณ 1 เดือน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
ชำระค่าแรกเข้า 50,000 เยนหลังจากทางโรงเรียนยื่นเอกสารเข้ากองตรวจคนเข้าเมือง และชำระค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 355,000 เยน ก่อนเดินทางไปเรียนประมาณ 1 เดือน

**ค่าอื่น ๆ รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ยังไม่รวมค่าหนังสือ) และค่าประกันนักเรียน**

💴 ทุนการศึกษา

 1. ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น
 2. Takayama Scholarship
 3. Kyoritsu Group Scholarship
 4. Rinri institute of ethics Scholarship
 5. ทุนจากสมาคมผู้สนับสนุนโรงเรียน JET

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน JET Academy เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมเดินทางไกลในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง, งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนประถมและมัธยมปลาย, การแข่งกีฬา, สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (คาบูกิ, ละครโน, ละครหุ่น), เยี่ยมชมหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์, ชมออเคสตร้า, ชมการแข่งซูโม่ การแข่งเบสบอล, การแข่งสุนทรพจน์, ปีนเขา, พักโฮมสเตย์ (ที่ Hokkaido, Yugawara, Yaidu, Okinawa), งานส่งท้ายปีเก่า, การฝึกหลบภัย, เยี่ยมโรงเรียนประถม, ทดลองใส่ยูกาตะ, งานชมดอกไม้ไฟ, ห้องเรียนวาดการ์ตูน, ทดลองเรียนวิชาของวิทยาลัยวิชาชีพ (ทำขนม, เครื่องประดับ เป็นต้น)

 

รีวิวจากรุ่นพี่

สิ่งที่ประทับใจที่สุดที่เลือก Jet Academy คือ โรงเรียนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นแบบครอบครัว นักเรียนและอาจารย์สนิทกันมาก สามารถปรึกษากันได้ทุกเรื่องค่ะ

พิชามญชุ์ โรจน์ธนินธร

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน: ตุลาคม 2018

สิ่งที่ประทับใจที่สุดที่เลือก Jet Academy คือ โรงเรียนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นแบบครอบครัว นักเรียนและอาจารย์สนิทกันมาก สามารถปรึกษากันได้ทุกเรื่องค่ะ แม้กระทั่งอาจารย์ที่ไม่เคยสอนกันในคลาสเรียนก็ยังรู้จักกันและชวนเราคุยด้วยความสนิทสนมอีกด้วยค่ะ และเนื่องจากโรงเรียนนี้มีคนไต้หวันเยอะมาก เมื่อเพื่อนไต้หวันอยากฝึกพูดภาษาญี่ปุ่น เขาก็จะชวนเราคุยเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่เสมอทำให้เราสนิทกับเพื่อนเร็วมาก ๆ และทำให้เราได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นไปในตัว

จุดเด่นของโรงเรียน คือ มีการแบ่งคลาสเรียนสำหรับผู้ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพ และยังมีวิชาเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหางานที่ญี่ปุ่นอีกด้วย อีกจุดเด่นที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าดีมาก คือ โรงเรียนมีกิจกรรมให้เราเลือกทำเยอะมาก ๆ เช่นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนมหาลัยวาเซดะ การดูละครคาบุกิ ละครหุ่นเชิด ซูโม่และอีกมากมาย หากจะเลือกโรงเรียนที่เรียนและสนุกได้อย่างเต็มที่เราเชื่อว่า Jet Academyเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ

Scroll to Top