Okayama institute of language

Okayama Institute of Languages

岡山外語学院 (Okayama Institute of Languages)
ปีที่ก่อตั้ง :: 1984
ระดับชั้นเรียน :: 19 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 11 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Okayama เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพไม่สูง และมีความปลอดภัย ไม่ค่อยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

 • มีการแยกชั้นเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรจีน ชั้นเรียนคันจิของระดับต้นถึงระดับกลางจะแยกสอนระหว่างที่มาจากประเทศที่ใช้คันจิและคนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้คันจิ
 • มีอาจารย์ประจำชั้น คอยให้คำแนะนำด้านการใช้ชีวิต, การเรียน,การศึกษาต่อ และการหางานเป็นรายบุคคลอย่างเต็มที่
 • มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาภาษาญี่ปุ่น โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อกลางอย่างเต็มที่
 • ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอคะยะมะ เป็นย่านที่สะดวกสบายแต่ไม่พลุกพล่าน เหมาะกับการเรียน
 • สถาบันมีสัญญากับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพหลายแห่ง หากเข้าเรียนต่อในชั้นระดับสูงสามารถยกเว้นค่าแรกเข้าและเข้าทดลองเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนได้

ทางโรงเรียนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่  โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในการสอน พร้อมทั้งเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้เรียนรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน เขียน ฟัง พูด ได้อย่างเข้าใจและสนุกไปกับการเรียนในแต่ละชั่วโมง   ในปีที่มีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย อาจารย์ของสถาบันจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ วิชาต่าง ๆ พัฒนาทักษะการเขียนบทความหรือรายงาน และฝึกฝนการสอบสัมภาษณ์  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้บรรลุความฝันและเป้าหมายที่ตั้งไว้

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • โอคะยะมะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นักเรียนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ
 • มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นและทำกิจกรรมอาสาอยู่บ่อยๆ ทำให้สามารถพบปะชาวญี่ปุ่นได้
 • มีอาจารย์คอยดูแลเอาใจใส่ แนะแนวทั้งด้านการเรียน การศึกษาต่อระดับสูง ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิด
 • ค่าครองชีพไม่สูงเมื่อเทียบกับโตเกียวหรือเมืองใหญ่อื่น ๆ สามารถไปโรงเรียนได้โดยรถจักรยาน จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนเรื่องการหางานพิเศษ, การเรียน, การเรียนต่อระดับสูงและการหางาน

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต (wi-fi), ที่จอดรถจักรยาน, หอพักนักเรียน (สำหรับนักเรียนคอร์สระยะยาว) ห้องสมุด, ห้องพยาบาล

 

 

สถานที่ตั้ง

📍 ตั้งอยู่ที่ 2-10 Funabashi-cho, Kita-ku, Okayama-Shi, Okayama 700-0841

📍สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Okayama โรงเรียนตั้งอยู่หน้าจุดจอดรถราง Higashi Chuo-machi
Electric Tramway สาย Seikibashi สถานี Higashi Chuo-machi

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ตั้งอยู่บริเวณย่านที่พักอาศัยใจกลางเมืองโอคะยะมะ มีแม่น้ำอาซาฮิกาวะ 1 ใน 3 แม่น้ำสายหลักของจังหวัดโอคะยะมะ จึงเงียบสงบ และก็มีความสะดวกสบายอย่างมาก นักเรียนส่วนใหญ่มาโรงเรียนโดยการขี่จักรยาน สภาพท้องถนนเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ปราศจากมลพิษ และไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในญี่ปุ่น

 

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว

 1. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
 2. มุ่งเน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และยังสนับสนุนการหางานในบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นและในประเทศไทย
 3. เป็นหลักสูตรระยะยาว เริ่มเรียนในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เน้นพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ด้าน ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน

📖 วิชาพื้นฐานอื่นๆ

วิชาเรียนต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบ EJU เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

⏱ เวลาเรียน

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาวและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น  แบ่งเป็น
  • รอบเช้า 9:00 – 12:50 น.(ชั้นกลาง-สูง)
  • รอบบ่าย 13:30 –17:20 น.(พื้นฐาน-ชั้นกลาง)
 • หลักสูตรโฮมสเตย์  9.00 -11.50 น.

💴 ค่าเล่าเรียน

*ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่นๆ รวม 441,000 เยน
** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพ ค่ากิจกรรมพิเศษแล้ว

💴 ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษาของโรงเรียน ปีละ 2 ครั้ง คนละ 50,000 เยน (ปี 2015 ได้รับ 18 คน)
 • รางวัลความพยายามสำหรับนักเรียนที่เรียนดีและขยันเรียน, รางวัลขยันสำหรับนักเรียนที่มาเรียนทุกวัน ปีละ 2 ครั้ง คนละ 5,000 เยน (ปี 2015 ได้รับ 27 คน)
 • ทุน Nakajima เดือนละ 10,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี  ( ปี 2015 ได้รับ 4 คน )
 • ทุน Jasso เดือนละ 30,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี ( ปี 2015 ได้รับ 4 คน )
 • ทุน LSH Asia คนละ 100,000 เยน ( ปี 2015 ได้รับ 1 คน )

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Okayama เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

งานต้อนรับนักเรียนใหม่, งานแข่งขันกีฬา, พิธีปฐมนิเทศ, พิธีจบการศึกษา, ทัศนศึกษา (การเยี่ยมชมบริษัท, การเยี่ยมชมโรงงาน, กิจกรรมชมดอกไม้), Visitor Session (พูดคุยกับชาวญี่ปุ่น), งานแนะแนวการศึกษาต่อ, งานแนะนำการหางาน, การทดลองสอบ EJU, การทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น

นอกเหนือจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นแล้ว ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเมืองและจังหวัดโอคะยะมะจัดขึ้น เช่น งานกีฬาสี, กิจกรรมอาสา, งานเต้นรำในเทศกาลโอบ้ง

 

รีวิวจากรุ่นพี่

สิรินทร์ญา กาญจนาวสุ
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : เมษายน 2010

สวัสดีค่ะ ชื่อ มิล ค่ะ เป็นนักเรียนไทยที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่จังหวัดโอคายาม่า เรียนที่โรงเรียน Okayama Institute of  Languages ตั้งแต่ปี 2010เป็นระยะเวลา 1 ปี

ตอนแรกตัดสินใจอยู่นานค่ะ ว่าจะไปเรียนที่ไหนดี แต่หลักๆในการตัดสินใจคือ เรื่องค่าใช้จ่าย ต้องประหยัดหน่อยค่ะ ถ้าไปเรียนตามโตเกียว หรือ โอซาก้า อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพค่อนข้างสูง ซึ่งพี่ๆทาง jeducation แนะนำที่จังหวัด โอคายาม่า พอคำนวณค่าใช้จ่ายแล้ว ถือว่าประหยัดเลยค่ะ ก็เลยตัดสินใจเรียนที่นี้ ซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวัง พอไปถึงที่โอคายาม่าอาจารย์ที่โรงเรียนขับรถมารับเราเพื่อไปหอพักเลยค่ะ จากหอพักไปโรงเรียนไม่ไกลเลย ปั่นจักรยาน10นาทีหรือจะเดินไปก็ได้ ส่วนเรื่องการเรียนการสอน จะแบ่งนักเรียนตามระดับความสามารถ สอนเข้าใจง่าย อาจารย์เป็นกันเองมีประสบการณ์การสอนนักเรียนต่างชาติ ดูแลเราเป็นอย่างดี และมีให้รางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดีและขยัน ด้วยนะคะ

โรงเรียนนี้ไม่ค่อยมีนักเรียนมาไทยมาเรียนที่นี้ค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนจีนและเวียดนาม อาจจะเป็นเพราะไม่มีใครรู้จัก ก็เลยไม่กล้าตัดสินใจที่จะมา แต่มีข้อดีที่ว่า เราได้พื่อนต่างชาติเยอะมาก ได้ฝึกภาษาเต็มที่  ต่างคนต่างพยายามสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม รู้สึกสนุกมากค่ะ

สภาพแวดล้อมที่โอคายาม่า เป็นเมืองที่มีสภาพอากาศที่ดี ยิ่งตอนช่วงเมษาซากุระบานไปทุกที่ ผลไม้อร่อยมาก และที่สำคัญการเกิดแผ่นดินไหวน้อยมาก ถึงแม้จะเป็นเมืองที่เงียบสงบ แต่สถานีรถไฟโอคายาม่าเป็นแหล่งวัยรุ่นที่มาชอปปิ้งที่นี้ คึกคักมาก มีสถานีรถบัสไปจังหวัดอื่นๆ รถไฟชินคันเซ็นจอดที่นี้ด้วยค่ะ ใครจะไปเที่ยวต่างเมืองจะสะดวกมากเลย  และสถานีก็ไม่ห่างจากโรงเรียนมาก

ถึงแม้ว่าระยะเวลาผ่าน6ปีแล้ว จนถึงตอนนี้ก็ยังประทับใจในที่เมืองนี้และโรงเรียนเสมอ อยากจะบอกว่าน้องๆที่ตัดสินที่จะมาเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น จังหวัดโอคายาม่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเพื่อน ทุกคนที่นี้เป็นมิตรและพร้อมจะเป็นเพื่อนกับน้องเสมอค่ะ

 

 

ภัสนันท์ หนูรอด
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : เมษายน 2006

เมื่อปี 2006 ได้มีโอกาสไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นและพักอยู่กับ host family ณ เมือง Okayama ประเทศญี่ปุ่น ขณะนั้นศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจึงมีโอกาสไปเรียนเพียงคอร์สสั้นๆช่วงปิดเทอมค่ะ

การเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นคนเดียวเพื่อไปเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมืองที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งพบเจอเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติ การเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวชาวญี่ปุ่น การช่วยเหลือตนเองไม่ว่าจะเดินทางไปเรียนหรือไปเที่ยว รวมถึงการรู้จักรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น

ตอนที่เดินทางไปครั้งนั้นด้วยความที่ยังเป็นเพียงเด็กนักเรียนมัธยมปลาย การตัดสินใจไปลองใช้ชีวิตช่วงปิดเทอมคนเดียวเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจทั้งสำหรับตนเองและครอบครัวที่ประเทศไทยพอสมควร แต่ทุกๆวัน ณ เมือง Okayama นั้นมีแต่ความสนุกสนานและสิ่งใหม่ๆที่ให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอด สุดท้ายแล้วความกังวลใจต่างๆหายไปหมดเลยค่ะ

สถาบันที่ไปเรียนนั้นส่วนมากจะมีนักเรียนชาวจีนและเวียดนาม การจัดการเรียนการสอน แบ่งชั้นเรียน รวมถึงแบ่งกลุ่มเรียนแยกเฉพาะชาวจีนและชาติอื่นในวิชาคันจินับว่าเป็นจุดเด่นหลักๆอย่างหนึ่งที่ทางโรงเรียนใส่ใจผู้เรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันดูแลไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบนักเรียนเป็นประจำ เมื่อมีปัญหาใดๆบุคคลากรของโรงเรียนจะให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเร็วจนน่าประทับใจ

เมือง Okayama เป็นเมืองเล็กๆที่มีครบทุกอย่างทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนที่เป็นใจกลางคึกคักของเมือง รวมถึงสวนสาธารณะโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่เหมาะแก่การไปเรียนเพราะค่าครองชีพไม่แพง เงียบสงบแต่ไม่ถึงกับต่างจังหวัดจนไม่มีอะไรทำ ผู้คนเป็นมิตรไม่เร่งรีบมากตามแบบฉบับวิธีชีวิตสงบๆแบบนอกเมือง ส่วนมากการเดินทางจะใช้จักรยานและรถเมล์ปรับอากาศ

หากใครชอบเมืองที่สงบ มีธรรมชาติ เดินทางสะดวก อากาศไม่หนาวมากในช่วงหน้าหนาวและชอบความเรียบง่ายไม่วุ่นวาย โรงเรียนขนาดไม่ใหญ่มากและมีบุคลากรที่เป็นมิตร มีใจช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ขอแนะนำให้มาเรียน ณ  Okayama Institute of Languages ค่ะ

 

Scroll to Top