Okayama institute of language

Okayama Institute of Languages

岡山外語学院 (Okayama Institute of Languages)
ปีที่ก่อตั้ง :: 1984
ระดับชั้นเรียน :: 19 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 11 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Okayama เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพไม่สูง และมีความปลอดภัย ไม่ค่อยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

 • มีการแยกชั้นเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรจีน ชั้นเรียนคันจิของระดับต้นถึงระดับกลางจะแยกสอนระหว่างที่มาจากประเทศที่ใช้คันจิและคนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้คันจิ
 • มีอาจารย์ประจำชั้น คอยให้คำแนะนำด้านการใช้ชีวิต, การเรียน,การศึกษาต่อ และการหางานเป็นรายบุคคลอย่างเต็มที่
 • มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาภาษาญี่ปุ่น โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อกลางอย่างเต็มที่
 • ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอคะยะมะ เป็นย่านที่สะดวกสบายแต่ไม่พลุกพล่าน เหมาะกับการเรียน
 • สถาบันมีสัญญากับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพหลายแห่ง หากเข้าเรียนต่อในชั้นระดับสูงสามารถยกเว้นค่าแรกเข้าและเข้าทดลองเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนได้

ทางโรงเรียนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่  โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในการสอน พร้อมทั้งเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้เรียนรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน เขียน ฟัง พูด ได้อย่างเข้าใจและสนุกไปกับการเรียนในแต่ละชั่วโมง   ในปีที่มีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย อาจารย์ของสถาบันจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ วิชาต่าง ๆ พัฒนาทักษะการเขียนบทความหรือรายงาน และฝึกฝนการสอบสัมภาษณ์  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้บรรลุความฝันและเป้าหมายที่ตั้งไว้

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • โอคะยะมะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นักเรียนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ
 • มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นและทำกิจกรรมอาสาอยู่บ่อยๆ ทำให้สามารถพบปะชาวญี่ปุ่นได้
 • มีอาจารย์คอยดูแลเอาใจใส่ แนะแนวทั้งด้านการเรียน การศึกษาต่อระดับสูง ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิด
 • ค่าครองชีพไม่สูงเมื่อเทียบกับโตเกียวหรือเมืองใหญ่อื่น ๆ สามารถไปโรงเรียนได้โดยรถจักรยาน จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนเรื่องการหางานพิเศษ, การเรียน, การเรียนต่อระดับสูงและการหางาน

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต (wi-fi), ที่จอดรถจักรยาน, หอพักนักเรียน (สำหรับนักเรียนคอร์สระยะยาว) ห้องสมุด, ห้องพยาบาล

 

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ 2-10 Funabashi-cho, Kita-ku, Okayama-Shi, Okayama 700-0841

? สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Okayama โรงเรียนตั้งอยู่หน้าจุดจอดรถราง Higashi Chuo-machi
Electric Tramway สาย Seikibashi สถานี Higashi Chuo-machi

? สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ตั้งอยู่บริเวณย่านที่พักอาศัยใจกลางเมืองโอคะยะมะ มีแม่น้ำอาซาฮิกาวะ 1 ใน 3 แม่น้ำสายหลักของจังหวัดโอคะยะมะ จึงเงียบสงบ และก็มีความสะดวกสบายอย่างมาก นักเรียนส่วนใหญ่มาโรงเรียนโดยการขี่จักรยาน สภาพท้องถนนเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ปราศจากมลพิษ และไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในญี่ปุ่น

 

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว

 1. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
 2. มุ่งเน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และยังสนับสนุนการหางานในบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นและในประเทศไทย
 3. เป็นหลักสูตรระยะยาว เริ่มเรียนในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เน้นพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ด้าน ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน

วิชาพื้นฐานอื่นๆ

วิชาเรียนต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบ EJU เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

⏱ เวลาเรียน

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาวและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น  แบ่งเป็น
  • รอบเช้า 9:00 – 12:50 น.(ชั้นกลาง-สูง)
  • รอบบ่าย 13:30 –17:20 น.(พื้นฐาน-ชั้นกลาง)
 • หลักสูตรโฮมสเตย์  9.00 -11.50 น.

? ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน okayama

*ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่นๆ รวม 391,000 เยน
** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพ ค่ากิจกรรมพิเศษแล้ว

? ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษาของโรงเรียน ปีละ 2 ครั้ง คนละ 50,000 เยน (ปี 2015 ได้รับ 18 คน)
 • รางวัลความพยายามสำหรับนักเรียนที่เรียนดีและขยันเรียน, รางวัลขยันสำหรับนักเรียนที่มาเรียนทุกวัน ปีละ 2 ครั้ง คนละ 5,000 เยน (ปี 2015 ได้รับ 27 คน)
 • ทุน Nakajima เดือนละ 10,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี  ( ปี 2015 ได้รับ 4 คน )
 • ทุน Jasso เดือนละ 30,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี ( ปี 2015 ได้รับ 4 คน )
 • ทุน LSH Asia คนละ 100,000 เยน ( ปี 2015 ได้รับ 1 คน )

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Okayama เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

กิจกรรมของโรงเรียน

งานต้อนรับนักเรียนใหม่, งานแข่งขันกีฬา, พิธีปฐมนิเทศ, พิธีจบการศึกษา, ทัศนศึกษา (การเยี่ยมชมบริษัท, การเยี่ยมชมโรงงาน, กิจกรรมชมดอกไม้), Visitor Session (พูดคุยกับชาวญี่ปุ่น), งานแนะแนวการศึกษาต่อ, งานแนะนำการหางาน, การทดลองสอบ EJU, การทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น

นอกเหนือจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นแล้ว ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเมืองและจังหวัดโอคะยะมะจัดขึ้น เช่น งานกีฬาสี, กิจกรรมอาสา, งานเต้นรำในเทศกาลโอบ้ง

Scroll to Top