logo Osaka YMCA

Osaka YMCA Japanese Language School

Osaka YMCA japanese language school

“ Osaka YMCA มีหลักสูตรที่หลากหลาย ที่ตรงกับความต้องการของนักเรียน 

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

สถาบัน Osaka YMCA ก่อตั้งเพื่อนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง ต้องการเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาเพื่อใช้ในการทำงาน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่น สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเปิดโลกของตนเองให้กว้างขึ้น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของสถาบัน Osaka YMCA นั้น เพื่อที่จะทำให้ความฝันของทุกคนได้เป็นจริง จึงได้คิดค้นทำหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้มากที่สุด ด้วยอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนาน ซึ่งนอกจากการให้คำแนะนำเรื่องการเรียนแล้ว ยังให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นอีกด้วย ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน และส่งเสริมในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนต่างชาติ จึงทำให้ความคิดของนักเรียนเปิดกว้างขึ้น

ที่อยู่ 9-52 Minamikawahori-cho, Tennoji-ku, Osaka 543-0054
ปีที่ก่อตั้ง 1969
จำนวนห้องเรียน 19 ห้อง
ชั่วโมงเรียน หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จำนวนนักเรียน 205 คน
จำนวนอาจารย์ อาจารย์ประจำ: 10 คน อาจารย์พิเศษ: 55 คน
ระดับชั้นเรียน หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 10-11 ระดับ
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 7-9 ระดับ

จีรพงษ์ สว่างวิทยวัฒนา

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : ตุลาคม 2560

ระยะเวลา 1 ปี เลเวลที่เรียนตอนนี้คือ J4 จะเน้นให้คิดเอง พูดและฟังมากขึ้น ในหนึ่งวันจะแบ่งเป็น4คาบ คาบละ50นาที โดยจะแบ่งเป็นฟัง พูด อ่าน เขียนครบ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของที่นี่ค่อนข้างดีทีเดียว ในอนาคตถ้านักเรียนไทยมากกว่านี้หวังว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ที่สามารถพูดภาษาไทยได้

สถานที่ตั้งของโรงเรียน ค่อนข้างสะดวกแก่การเดินทางเพราะสามารถเดินทางได้ทั้ง JR ,รถไฟใต้ดิน สามารถเดินจากสถานนีถึงโรงเรียนประมาณ10นาที หอพักผมไม่ได้พักของโรงเรียนเลยไม่ทราบ

ความคิดเห็นส่วนตัวที่นี่สอนดีหลักสูตรเข้มข้นแต่เหมาะกับนักเรียนที่มาเรียนอย่างเดียวโดยไม่ต้องไปทำงานเพราะที่นี่การบ้านเยอะมาก ถ้าไม่ทำงานก็จะมีเวลาในการทำการบ้าน ท่องศัพท์ คัดคันจิ (การบ้านเยอะกว่าสถาบันอื่นๆ วิธีการให้ทำการบ้านที่นี่คือให้ลอกโจทย์ลงในกระดาษแล้วทำในกระดาษ ซึ่งก็ดีแต่สำหรับผมว่ามันทำให้เสียเวลาเอาเวลาลอกโจทย์ไปท่องศัพท์ดีกว่า)

โดยรวมสถาบันนี้ถือว่าดี อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของรุ่นน้องได้ อีกอย่างที่นี่คนไทยน้อยเพราะฉะนั้นอาจไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยเหมาะแก่การมาเรียนภาษา