Sendai Ikuei Gakuen High School

仙台育英学園高等学校 (Sendai Ikuei Gakuen High School )
ปีที่ก่อตั้ง :: 1905
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 33 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาคเรียน :: เมษายน / ตุลาคม

ที่ Sendai Ikuei Gakuen High School เรามั่นใจว่าการเข้าเรียนที่นี่จะเป็นการสร้างพื้นฐานทางการศึกษาที่ดีให้กับนักเรียน

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

ตั้งแต่โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen เริ่มจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในปี 1963 โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการศึกษาให้อยู่ในระดับโลกเพื่อนักเรียนที่มาจากทั่วโลกมาตลอด 50 ปี และมี Sister School กว่า 60 โรงเรียน โรงเรียนมีความยินดีที่จะต้อนรับนักเรียนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ เรามั่นใจว่าการเข้าเรียนที่นี่จะเป็นการสร้างพื้นฐานทางการศึกษาที่ดีให้กับนักเรียน

ที่โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กับการเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น นอกเหนือไปกว่านั้น สำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายจะพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทางโรงเรียนแนะนำให้ทบทวนภาษาญี่ปุ่นก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น การมาเรียนที่นี่   ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรม และแนวคิดกับนักเรียนญี่ปุ่นอีกด้วย โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างโอกาสให้กับนักเรียนต่างชาติ และนักเรียนญี่ปุ่นได้เรียนรู้วิถีชีวิตซึ่งกันและกัน

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • Sendai Ikuei Gakuen เป็นสถาบันที่จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมาตลอด 50 ปี และมี Sister School มากกว่า 60โรงเรียน
 • นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กับการเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น
 • แบ่งสายการเรียนเป็นสายมนุษยศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์
 • นักเรียนจะได้รับความรู้ทางวิชาการ และจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมและแนวคิดกับนักเรียนญี่ปุ่นด้วย
 • หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยจัดขึ้นสำหรับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากกว่า 90%

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

ทัศนศึกษา, การแข่งขันกีฬา, งานประจำปีของโรงเรียน, Umedagawa Cleaning Project

 

สถานที่ตั้ง

📍 ตั้งอยู่ที่ 4-1 Miyagino 2-chome, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi 983-0045

📍 สถานีที่อยู่ใกล้

แคมปัส Miyaginohara : JR Miyaginohara (เดิน 1 นาที)
แคมปัส Tagajo : JR Nakanosakae (เดิน 5 นาที)

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

แคมปัส Tagajo : ตั้งอยู่ติดกับตัวเมือง Sendai ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม อาคารเรียนทรงยุโรปก่อด้วยอิฐสีแดงโดดเด่นสะดุดตา นักเรียนส่วนมากจะขี่จักรยานไปเรียน
แคมปัส Miyaginohara : ตั้งอยู่ใกล้กับสถานี JR Miyaginohara เมื่อเดินออกมาจากสถานีจะมีสวนสาธารณะ Miyaginohara ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ และสเตเดียมอีกด้วย

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยจัดขึ้นสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ตั้งแต่เริ่มเปิดหลักสูตรนี้ในปี 2008 มีนักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากกว่า 90%

หลักสูตรนี้จะเริ่มเรียนในเดือนเมษายนและตุลาคม สามารถเรียนในระยะเวลา 1 ปี, 1 ปี 6 เดือน, 2 ปี, 2 ปี 6 เดือน, 3 ปี หรือ 3 ปี 6 เดือน

นักเรียนจะเริ่มเรียนด้วยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด (JSL) เมื่อความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นแล้ว จะเริ่มเรียนวิชาอื่นๆ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

จำนวนภาคการศึกษา : 4 ภาคการศึกษา

 • เทอมที่ 1 : เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน
 • เทอมที่ 2 : เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน
 • เทอมที่ 3 : เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม
 • เทอมที่ 4 : เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม

💴 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

หมายเหตุ:

*มัธยมปลาย 3 ปี ครั้งแรกชำระค่าเล่าเรียนและค่าอื่นๆ รวม 2,100,000 เยน   

** มัธยมปลาย 3 ปี 6 เดือน ครั้งแรกชำระค่าเล่าเรียนและค่าอื่นๆ รวม 2,300,000 เยน 

 **ค่าเล่าเรียน รวมค่าหอพัก ค่าชุดนักเรียน ค่าอาหาร 2 มื้อ (เช้าและเย็น) ค่าประกัน และค่าสมาคมผู้ปกครอง PTSA

*** สำหรับอาหาร 2 มื้อ จะไม่มีในวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันเสาร์ที่ 5 ของเดือน วันปีใหม่ และวันหยุดเทศกาลโอบง

 ภาคเรียน
เมษายน / ตุลาคม
* สมัคร/สอบ 6 เดือนก่อนเข้าเรียน*

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1. อายุ 15-17 ปี บริบูรณ์
 2.  ต้องจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) จากประเทศของตนเอง
 3. ต้องมีประสบการณ์เรียนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างน้อย 1 ปี (หากไม่มีพื้นฐานกรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่)
 4. ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนชั้น ม.5 ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3
  ** ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนชั้น ม.6 ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
 5. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
 6. มีสุขภาพจิตที่ดี มีสภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดัน

 วิชาที่สอบเข้า
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ (โจทย์ภาษาอังกฤษ)

กำหนดการ

เข้าเรียน”เดือนเมษายน” (หลักสูตร  3 ปี)

 • ตุลาคมปีก่อนหน้า : ส่งเอกสารสมัคร
 • พฤศจิกายนปีก่อนหน้า : สอบคัดเลือก
 • ธันวาคมปีก่อนหน้า : ส่งเอกสารสำหรับใบพำนักระยะยาว COE
 • กุมภาพันธ์ : ประกาศผลใบพำนักระยะยาว COE จากกองตรวจคนเข้าเมือง
 • มีนาคม : ชำระค่าเล่าเรียน / ขอวีซ่านักเรียน / ซื้อตั๋วเครื่องบิน / ปฐมนิเทศ
 • เมษายน : เปิดภาคเรียน

เข้าเรียน”ตุลาคม” (หลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

 • เมษายน : ส่งเอกสารสมัคร
 • พฤษภาคม : สอบคัดเลือก
 • มิถุนายน : ส่งเอกสารสำหรับใบพำนักระยะยาว COE
 • สิงหาคม : ประกาศผลใบพำนักระยะยาว COE จากกองตรวจคนเข้าเมือง
 • กันยายน : ชำระค่าเล่าเรียน / ขอวีซ่านักเรียน / ซื้อตั๋วเครื่องบิน / ปฐมนิเทศ
 • ตุลาคม : เปิดภาคเรียน
Scroll to Top