Sendai Ikuei Gakuen High School

ที่ Sendai Ikuei Gakuen High School เรามั่นใจว่าการเข้าเรียนที่นี่จะเป็นการสร้างพื้นฐานทางการศึกษาที่ดีให้กับนักเรียน

ที่อยู่ 4-1 Miyagino 2-chome, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi 983-0045
ปีที่ก่อตั้ง 1905
จำนวนห้องเรียน
ชั่วโมงเรียน 33 คาบเรียนต่อสัปดาห์
จำนวนนักเรียน ประมาณ 3,277 คน (นักเรียนต่างชาติ 108 คน)
จำนวนอาจารย์
ระดับชั้นเรียน มัธยมปลาย