Uryuyama Academic Foundation Kyoto Institute of Culture and Language

学校法人瓜生山学園 京都文化日本語学校 Kyoto Institute of Culture and Language (KICL)
ปีที่ก่อตั้ง :: 1969
ระดับชั้นเรียน :: 7 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 17 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Kyoto Institute of Culture and Language ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปะในเมือง Kyoto เมืองหลวงเก่า มีโอกาสได้เรียนทั้งภาษาญี่ปุ่นที่นำไปใช้ได้จริง วัฒนธรรมดั้งเดิม และวัฒนธรรมญี่ปุ่นปัจจุบัน

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

Kyoto Institute of Culture and Language (KICL) ก่อตั้งเมื่อปี 1969 เปิดการเรียนการสอนมากว่า 50 ปี ตั้งแต่ปี 1972 ได้เปิดหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษาให้กับนักเรียนจากหลายสถาบันสอนภาษาในต่างประเทศและในปี 1989 ได้เข้าร่วมกับองค์กรสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ต่อมาปี 2004 จนถึงปัจจุบันได้รับการอนุญาตจัดตั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

สถาบันตั้งอยู่ในเมือง Kyoto เมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันเก่าแก่และสมบูรณ์ ที่นี่ไม่ได้เน้นการสอนภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเน้นให้นักเรียนได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น มีหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจคำว่า “ญี่ปุ่น” อย่างถ่องแท้ มีวิชาเลือกหลากหลายที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียน มีคลาสเรียนพิเศษที่สอนโดยอาจารย์จาก Kyoto University of the Arts และ Kyoto Institute of Design และยังมีกิจกรรมร่วมกับทางท้องถิ่นอีกด้วย

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

  • ตั้งอยู่ที่เมือง Kyoto เมืองหลวงเก่าที่ยังคงอุดมไปด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่มีชื่อเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเรื่องเกมและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นเมืองที่เหมาะแก่การเรียนและสัมผัสทั้งอดีตและปัจจุบันของญี่ปุ่นที่สุด
  • เป็นสถาบันภาษาในเครือ Kyoto University of the Arts และ Kyoto Institute of Design สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด โรงอาหาร คาเฟ่ ยิม โรงละคร ได้ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นผ่านการเข้าชมรม และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  • มีวิชาเลือกให้เลือกเรียนตามเป้าหมายของนักเรียน ทั้งวิชาติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT), EJU, เรียนรู้วัฒนธรรม Kyoto, ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ่นกับหนังสือพิมพ์, เขียนตัวหนังสือญี่ปุ่น, ศึกษาต่อปริญญาตรี-โท เป็นต้น
  • วิชาเตรียมตัวศึกษาต่อด้านศิลปะ (วิชาเลือก) สอนเทคนิคด้านศิลปะและวิธีการนำเสนอ ที่สามารถนำไปใช้ในการสอบเข้าแบบการคัดเลือกผ่านการทดลองเรียน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้ามาเปิดคลาสพิเศษ สอนเทคนิคการสอบเข้าให้อีกด้วย วิชานี้นักเรียนจะได้เรียน การวาดเส้น การลงสี การนำเสนอ เป็นต้น

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

ห้องสมุด, มุมพักผ่อน, คอฟฟี่ช็อป, โรงอาหาร, ห้องพยาบาล, โรงยิม, พิพิธภัณฑ์, โรงภาพยนตร์, โรงละคร, แกลเลอรี่, ร้านขายเครื่องเขียน

✏️ การ Support นักเรียน

  • พาไปลงทะเบียนที่เขต
  • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
  • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
  • แนะนำการซื้อโทรศัพท์ / ซิม / อินเทอร์เน็ต
  • แนะนำการหางาน

สิทธิพิเศษ

ส่วนลดค่าตั๋วรถไฟรายเดือน, ส่วนลดตั๋วรถไฟ JR, สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้

 

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ 2-116 Uryuyama Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto 606-8271

📌 สถานีที่อยู่ใกล้

ป้ายรถเมล์ Kamihate-cho Kyoto Zokeigeidai-mae (เดิน 1 นาที)
สถานี Chayama (เดิน 10 นาที)

📌สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

สถาบันตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Kyoto ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่มีประเพณียาวนานกว่า 1,200 ปี
และมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งอยู่บริเวณใกล้เคียง รวมถึงมหาวิทยาลัย Kyoto ด้วย

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับสูงของมหาวิทยาลัย

วิชาเลือก เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT), EJU, คันจิ, วัฒนธรรมเกียวโต, ภาษาญี่ปุ่นจากหนังสือพิมพ์, ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เป็นต้น

เวลาเรียน วิชาหลัก 9.00 – 12.30 น. และ วิชาเลือก 13.30 – 15.10 น.

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อสาขาศิลปะและการออกแบบ

สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปที่สนใจเรียนต่อสาขาศิลปะหรือการออกแบบ

เวลาเรียน วันพุธ 13.30 – 17.00 น. และ วันศุกร์ 15.30 – 17.00 น.

📖 หลักสูตรปิดเทอมฤดูร้อน (เดือนกรกฎาคม)

เป็นหลักสูตรระยะสั้นระยะเวลา 3 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ มีเปิดโอกาสให้นำสิ่งที่เรียนในห้องออกไปใช้นอกห้องเรียน และนำสิ่งที่เรียนจากนอกห้องเรียนมาใช้ในวิชาเรียนได้ อีกทั้งยังมีการออกไปทัศนศึกษา สัมผัสวัฒนธรรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับชาวญี่ปุ่นอีกด้วย

เวลาเรียน 9.00 – 12.30 น.

📖 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 6 เดือน – 2 ปี
ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่นๆ รวม 480,500 เยน

 *ค่าอื่นๆ รวมค่าสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมเสริมพิเศษ และประกันสุขภาพ

📖 ทุนการศึกษา

ทุก 6 เดือน สถาบันจะคัดเลือกนักเรียน 3 คน ที่มีความประพฤติดี แต่ละคนจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 เยน

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

ทัศนศึกษานอกสถานที่, วันวัฒนธรรม (เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและงานประดิษฐ์), นักเรียนสามารถเข้าชมรมของ Kyoto University of the Arts ได้ และมีกิจกรรมร่วมกับชาวญี่ปุ่นอีกมากมาย

 

 

 

Scroll to Top