sendagaya

Yoshioka Educational Foundation Sendagaya Japanese Institute

千駄ヶ谷日本語学校 (Yoshioka Educational Foundation Sendagaya Japanese Institute)

ปีที่ก่อตั้ง :: 1975
ระดับชั้นเรียน :: 9 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 42 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป)
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ)

Sendagaya Japanese Institute มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 40 ปี คอร์สระยะยาวได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ของประเทศญี่ปุ่น นักเรียนจะได้รับวีซ่านักเรียน 2 ปี และมีส่วนลดค่าเดินทางให้นักเรียน

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

Sendagaya Japanese School และ Sendagaya Japanese Institute (S.J.I.) Group มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกเชื้อชาติให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการสอนแบบ Direct Method ด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถ ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันในสังคมสากล และยังส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามชาติ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น

S.J.I Group เป็นสถาบันขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้จบการศึกษาจากสถาบันไปมีมากกว่า 100 สัญชาติ อาจารย์และพนักงานของสถาบัน มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ การใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานพิเศษอีกด้วย

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • มีระบบดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่คนไทย นักเรียนสามารถติดต่อด้วยภาษาไทยได้
 • มีนักเรียนมากกว่า 1,000 คน ทำให้สามารถแบ่งชั้นเรียนได้หลายระดับ นักเรียนจะได้เรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของตนเอง และมีวิชาเลือกจำนวนมากที่สอดคล้องกับเป้าหมายของนักเรียน
 • นักเรียนมาจากหลากหลายประเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันมีมากกว่า 100 สัญชาติ
 • อาจารย์มีวิธีการสอนที่ได้มาตรฐานเดียวกัน เพราะทุกท่านเรียนจบจากหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นของ Sendagaya
 • มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 40 ปี คอร์สระยะยาวได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ของประเทศญี่ปุ่น นักเรียนจะได้รับวีซ่านักเรียน 2 ปี และมีส่วนลดค่าเดินทางให้นักเรียน
 • ใช้หนังสือเรียนที่เป็น Original ของสถาบันเอง
 • มีหอพักที่ทำสัญญากับสถาบันไว้จำนวนมาก และยังสามารถแนะนำที่พักอื่นๆ ให้กับนักเรียนทั้งหลักสูตรภาษาระยะสั้นและระยะยาวได้
 • ที่ตั้งของสถาบันอยู่ที่ Takadanobaba เขต Shinjuku สะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตนักเรียน เพราะเป็นเขตการศึกษา มีร้านค้าจำนวนมากและค่าอาหารไม่แพง
 • จัดบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทบ่อยครั้ง

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องทบทวนบทเรียน, Wi-Fi ฟรี, ตู้กดน้ำอัตโนมัติ, ห้องละหมาด, ห้องพยาบาล

✏️ การ Support นักเรียน

 • พาไปลงทะเบียนที่เขต (เฉพาะนักเรียนที่พักหอโรงเรียน)
 • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
 • แนะนำเกี่ยวกับการงานพิเศษ (ติดประกาศรับสมัครบนบอร์ดภายในโรงเรียน)
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น (นัดปรึกษาตัวต่อตัว)
 • แนะนำการเปิดบัญชีธนาคาร

 

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ 21-1-6 Shimo-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033

 

? สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Takadanobaba (เดิน 3 นาที)
(สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ)
สถานี Komagome (เดิน 3 นาที)
(สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป)

? สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

Takadanobaba ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Tokyo ห่างจากสถานี Shinjuku เพียง 2 ป้ายรถไฟ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นย่านของนักเรียนและนักศึกษา มีสถาบันที่โด่งดังอยู่ที่นี่หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัย Waseda มีสิ่งอำนวยความสะดวกและร้านค้ามากมาย เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านหนังสือขนาดใหญ่ ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน ห้างสรรพสินค้า (Big Box) Donki Hote Uniqlo ร้าน 100 เยน ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ Seiyu และ Peacock มีร้านอาหารไทยและร้านอาหารอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้การอยู่ที่นี่มีความสะดวกสบายต่อนักเรียน นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลหลายแห่งอยู่ใกล้สถานี ซึ่งมีบริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

? หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันที่นำไปใช้ได้จริง ฝึกฝนทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

เวลาเรียน  แคมปัส Takadanobaba ระดับกลาง-สูง  8.50 – 13.00 น. หรือ ระดับต้น-กลาง  13.30 – 17.40 น. วันศุกร์เรียนถึง 12.10 น. และ 16.55 น.
แคมปัส Komagome ระดับกลาง-สูง 9.00 – 12.20 น. หรือ ระดับต้น-กลาง 13.30 – 16.50 น.

? หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ

หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ของประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น มีวิชาเลือกตามเป้าหมายของนักเรียน ระดับการเรียนมีตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น จนถึงขั้นสูงสุด มีระบบอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ

เวลาเรียน รอบเช้า 8.50 – 13.00 น. หรือ รอบบ่าย 13.30 – 17.40 น.

? หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (หลักสูตรระยะยาว)

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น มีทุนการศึกษาให้ ตั้งแต่เข้าเรียนและการเรียนในปีถัดไป โดยจะต้องมีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนและจบการศึกษามัธยมปลาย (12 ปี)

เวลาเรียน รอบเช้า 9.00 – 12.20 น. หรือ รอบบ่าย 13.30 – 16.50 น.

? วิชาเลือก

ศึกษาต่อปริญญาตรี (เตรียมสอบ EJU สายวิทย์/สายศิลป์), ศึกษาต่อปริญญาโท, ศึกษาต่อวิทยาลัยวิชาชีพ, เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT), ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการหางาน

? ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 424,000 เยน
**หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 451,000 เยน
***ค่าอื่น ๆ รวมค่าประกัน และค่าสิ่งอำนวยความสะดวก

? ทุนการศึกษา

 1. Jasso Scholarship 48,000 เยนต่อเดือน
 2. Takayama Scholarship 600,000 เยน/ปี
 3. Kyoritsu Group Scholarship 720,000 เยน/ปี
 4. Sendagaya Honors Scholarship ให้ทุนการศึกษาปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะให้ทุนประมาณ 50,000-150,000 เยน

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Sendagaya เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

 

กิจกรรมของโรงเรียน

ปาร์ตี้บาร์บีคิว, แข่งขันตอบปัญหา, Fashion Show, กิจกรรม Odaiba Adventure Game เป็นต้น

 

Scroll to Top