Tokyo Galaxy

Tokyo Galaxy Japanese Language School

学校法人 東京ギャラクシー日本語学校 (Tokyo Galaxy Japanese Language School)
ปีที่ก่อตั้ง :: 1986
ระดับชั้นเรียน :: 12 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 21 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ / ภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ที่ Tokyo Galaxy นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนตามเป้าหมายของแต่ละคนได้ ตั้งแต่แรกเข้าจบเรียนจบ

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

Tokyo Galaxy ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1986 เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของ Tokyo คำว่า “Galaxy” สื่อถึงความมุ่งมั่นของสถาบัน ที่จะทำให้อนาคตของนักเรียนสว่างสดใสดั่งดวงดาวในจักรวาล ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่นจะเป็นเช่นไร ทางสถาบันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จและสมหวังดังที่ตั้งใจ ด้วยคณาจารย์ที่มีความกระตือรือร้นในการสอน ให้ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษาและการทำงาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเฉพาะตัวคือ “วิชาเลือก” ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการใช้ภาษาได้อย่างสมบูรณ์

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • ในคลาสเรียนระดับกลางขึ้นไป นักเรียนจะเรียนวิชาบังคับในคาบเรียนที่ 1-2 และลงเรียนวิชาเลือกตามเป้าหมายของตนเองได้ ในคาบเรียนที่ 3-4
 • ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรจีน
 • นักเรียนระดับชั้นต้น ใช้หนังสือเรียนที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง โดยพัฒนาให้เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน
 • มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำในการเลือกวิชาเลือก การศึกษาต่อระดับสูง ไปจนถึงการใช้ชีวิต
 • สำหรับนักเรียนที่มุ่งมั่นที่จะเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ทางสถาบันจะเตรียมชั้นเรียนพิเศษให้และสอนวิธีการจดบันทึกการบรรยายหลังจากเข้าเรียน นอกจากนี้ยังมีคลาสเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับการสอบ EJU ด้วย
 • สำหรับนักเรียนที่กำลังคิดจะหางานทำในบริษัทญี่ปุ่นหลังจบการศึกษา ทางสถาบันมีวิชา “ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ” นักเรียนจะได้เรียนทักษะการปฏิบัติที่หลากหลาย ตั้งแต่การเตรียมสัมภาษณ์ การเจรจาธุรกิจ และการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
 • มีคลาสเรียนเสริมเพื่อพัฒนาระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น คลาสเรียนแบบเร่งรัด สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรรวดเร็ว และมีวิชาเน้นการสนทนา เป็นต้น
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ (เข้าเรียนได้ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม) สามารถเรียนวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

Wi-Fi ฟรี, ห้องสมุด, ห้องทบทวนบทเรียน, ห้องปรึกษาการเรียนต่อ, ห้องปรึกษาการหางาน, เลานจ์, เครื่องขายของอัตโนมัติ, ห้องสัมมนา เป็นต้น

✏️ การ Support นักเรียน

 • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
 • แนะนำการซื้อโทรศัพท์ / ซิม / อินเทอร์เน็ต
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานพิเศษ
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น

สิทธิพิเศษ

ส่วนลดในการซื้อตั๋วรถไฟรายเดือนสำหรับนักเรียน และส่วนลดค่ารถในการท่องเที่ยวระยะทางเกิน 100 กิโลเมตรขึ้นไป เป็นต้น

 

 

สถานที่ตั้ง

📍 ตั้งอยู่ที่ 1-15-13 Shinkawa, Chuo–ku, Tokyo 104-0033

📍 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Kayabacho (เดิน 5 นาที)
สถานี Nipponbashi • Suitengumae (เดิน 10 นาที)
สถานี Hatchobori (เดิน 8 นาที)

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Tokyo เดินทางไปสถานีรถไฟ Tokyo, Akihabara, Ginza และตลาด Tsukiji โดยใช้เวลาเพียงแค่ 10 นาที สามารถเดินเล่นเลียบแม่น้ำมองดู Tokyo Skytree หรือดอกไม้ไฟช่วงเทศกาลได้ และอยู่ใกล้กับ TCAT (Tokyo City Air Terminal) ทำให้สามารถเดินทางจากสนามบิน Narita และสนามบิน Haneda ได้อย่างสะดวกสบาย

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
ระดับต้น – ระดับกลาง จะเรียนไวยากรณ์พื้นฐานผ่านการสอบแบบ Direct Method เรียนทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงคันจิด้วย อีกทั้งยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้

ระดับสูง จะเรียนรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์จริงที่ต้องติดต่อกับชาวญี่ปุ่นได้

เวลาเรียน รอบเช้า 9.20 – 12.40 น. หรือ รอบบ่าย 13.10 – 16.30 น.

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้ถึงแม้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายด้วยระยะเวลา 11 ปี ก็สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้ นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการสอบ EJU อีกด้วย

เวลาเรียน รอบเช้า 9.20 – 14.45 น. หรือ รอบบ่าย 13.10 – 17.20 น.

📖  วิชาเลือก
การเขียนบรรยาย, การออกเสียง, การอ่านข่าว, การอ่านทั่วไป, วัฒนธรรมญี่ปุ่น, การอ่านวรรณคดีญี่ปุ่น, การเขียนเรียงความ, การเขียนรายงาน, การเขียนเพื่อใช้งานจริง, การสนทนาทั่วไป, การอภิปรายสถานการณ์ปัจจุบัน, การสนทนาธุรกิจ, การฟังข่าว, การฟังเชิงปฏิบัติ, การเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT), การเตรียมตัวสอบ EJU, การเรียนภาษาญี่ปุ่นจากวิดีโอหรือละครญี่ปุ่น, การเรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง, อนิเมะ, ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว, วัฒนธรรมญี่ปุ่น (การแต่งชุดญี่ปุ่น, การดื่มชา), การเรียนภาษาญี่ปุ่นจากการทำอาหาร, การทำนิตยสาร เป็นต้น

วิชาอื่นๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, วิชาความถนัด, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์

💴 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 1-2 ปี
ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียน 6 เดือน รวม 420,000 เยน
  *หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ 1 ปี 6 เดือน และ 2 ปี
ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียน 6 เดือน รวม 440,000 เยน

💴 ทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษาของสถาบัน Tokyo Galaxy Japanese Language School
 2. ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการฯ (รับทุนระหว่างเรียน)
 3. ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการฯ (รับทุนหลังจากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว)
 4. ทุนการศึกษาจาก LSH Asia
 5. ทุนการศึกษาจาก Kyoritsu Maintenance Scholarship

*เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบัน Tokyo galaxy เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

ดิสนีย์แลนด์, ปาร์ตี้บาร์บีคิว, ปาร์ตี้คริสต์มาส, กีฬาสี, Orienteering (กีฬาประเภทเดินเท้าที่ใช้แผนที่และเข็มทิศ), เทศกาลฤดูร้อน, การประกวดสุนทรพจน์, ทาโกยากิ, ปาร์ตี้ขนมโมจิในถั่วแดง, Fuji Q Highland, โอไดบะ, เทศกาลดอกไม้ไฟ, ทำตัวอย่างอาหาร, ล่าใบไม้แดง, ชมการประดับไฟคริสต์มาส, การประกวดภาพถ่าย เป็นต้น นอกจากกิจกรรมของทางสถาบันแล้ว ยังสามารถเข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษามหาวิทยาลัย Keio ได้อีกด้วย

 

 

รีวิวจากรุ่นพี่

ถ้าใครอยากพัฒนาภาษาญี่ปุ่นให้ไปได้ไว ๆ เเนะนำให้มาโรงเรียนนี้เพราะถือว่าคนไทยน้อย มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่นทำให้ได้ฝึกภาษาได้อย่างสนุกและเต็มที่

ศุภิสรา จรัญวาศน์

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : ตุลาคม 2018

สวัสดีค่ะ เราชื่อหนูพุกนะคะ เราเคยเรียนที่ J Center ตั้งแต่ ม.2 จนก่อนที่จะไปเรียนญี่ปุ่นมี N2 แล้วค่ะ ในตอนแรกที่เรามาเรียน เรายังเข้าคลาสเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ เลยเข้าเป็นคลาส PA ซึ่งเป็นคลาสเช้าแบบปกติ สำหรับเรารู้สึกว่าค่อนข้างปล่อยค่ะ การบ้านไม่ค่อยเยอะมาก พอเราสอบติดคลาส 特進A ก็คือพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย เพราะคนที่สอบติดคลาส A ทุกคนพร้อมที่จะเรียน กระตือรือร้นและตั้งใจกันสุด ๆ โดยส่วนใหญ่คุยกันเป็นภาษาญี่ปุ่นตลอด การบ้านค่อนข้างเยอะมาก ๆ ค่ะ แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้พัฒนาไปเร็วมากๆ คลาสนี้จะเน้น critical reading จะให้อ่านบทความแล้วเขียนวิเคราะห์ ทุกเช้าจะมีให้ออกมาพูด speech หน้าห้องสลับกันทุกวัน มีสอบคันจิวันละประมาณ 15 คำทุกวัน โดยเป็นคำศัพท์เฉพาะทางค่ะ ที่เราเรียนอยู่ 2 คาบแรกเป็นคลาสหลัก คือเรียนอย่างที่กล่าวมาข้างต้น และ 2 คาบหลังเป็นวิชาเลือก ทุกคนตั้งใจเรียนกันก็จริงแต่เฮฮามากค่ะ ทุกคนมีเป้าหมายที่จะเข้ามหาวิทยาลัยระดับท็อป ๆ ให้ได้เหมือนกัน เลยเหมือนพยายามก้าวไปข้างหน้าด้วยกันค่ะ เพื่อน ๆ ก็มีชวนกันไปเที่ยวยกคลาสด้วยค่ะ อาจารย์ที่ดูแลคลาสนี้ดีมาก ๆ ช่วยผลักดันนักเรียนตลอด ต้องบอกว่ารู้สึกขอบคุณอาจารย์มาก ๆ เลยค่ะที่ช่วยเรื่องยื่นเข้ามหาวิทยาลัย อาจารย์สละเวลามาช่วยเต็มที่มากค่ะ ตอนนี้เราเพิ่งได้ทุนนักเรียนเรียนดี โดยทุนนี้ครูจะเลือกนักเรียน 3 คนที่คะแนนการเข้าคลาสสูงกับให้เขียนเรียงความว่าอยากทำอะไรในอนาคต และสัมภาษณ์กับผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ

เรื่องการเดินทางไปโรงเรียนถือว่าสะดวกมากค่ะ รอบ ๆ โรงเรียนมีคาเฟ่ให้นั่งติวหนังสือเยอะมาก มีร้านอาหารไทยที่อร่อยมาก ๆ ด้วย ส่วนตัวชอบสถานีโตเกียวด้าน Marunouchi มากค่ะ เรามักเดินจากโรงเรียนไปสถานีโตเกียวตลอดเลย โดยใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที ถ้าใครได้มาเรียนแถวนี้แนะนำให้มาเดินรอบ ๆ สถานีโตเกียวละจะต้องชอบแน่นอนค่ะ เพราะบรรยากาศดีมาก ๆ เลย

ถ้าใครอยากพัฒนาภาษาญี่ปุ่นให้ไปได้ไว ๆ เเนะนำให้มาโรงเรียนนี้เพราะถือว่าคนไทยน้อย มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่นทำให้ได้ฝึกภาษาได้อย่างสนุกและเต็มที่ สิ่งที่อยากเเนะนำอย่างเดียวเลยก็คือ ควรเรียนภาษาญี่ปุ่นมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนมา เพื่อจะได้พัฒนาได้เร็วและจะได้เก็บเกี่ยวความรู้ใหม่ ๆ ได้เยอะ ๆ ค่ะ 一緒に頑張りましょー!

Scroll to Top