Yokohama International Education Academy

横浜国際教育学院 (Yokohama International Education Academy)

ปีที่ก่อตั้ง :: 1988
ระดับชั้นเรียน :: 11 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 16 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะให้การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคน

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทางสถาบันไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์ความรู้ให้แก่นักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนและก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อค้นหาและแลกเปลี่ยนความคิดในการที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น   ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันจึงให้ความสำคัญกับเนื้อหาหลักสูตร  รวมทั้งวิธีการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่  โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การสอนมานาน ซึ่งทุกท่านล้วนให้ความดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่

 1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
  1. เรียนไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง การอ่าน การเขียนเรียงความ การสนทนา และการเขียน
  2. เสริมสร้างทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้นักเรียนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N1 และ N2
  3. การจำลองการสอบและเทคนิคในการทำข้อสอบ EJU
  4. สอนการเขียนเรียงความและทักษะในการสอบสัมภาษณ์
  5. ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 2. วิชาเลือกสำหรับผู้ที่จะสอบ EJU (ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์ และอื่น ๆ) เพื่อใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • สถาบันมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N1,การสอบ EJU รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยวิชาชีพในญี่ปุ่น
 • คัดสรรอาจารย์ที่มีคุณภาพ และใช้วิธีการสอนแบบเฉพาะของสถาบัน “Direct Method” เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด
 • มีการแนะนำโควตามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
 • หอพักอยู่ใกล้สถาบัน สะดวกสบายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในหอพักได้ตลอด 24 ชั่วโมง

✏️ การ support นักเรียน

 • พาไปลงทะเบียนที่เขต
 • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
 • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
 • แนะนำการซื้อโทรศัพท์ / ซิม / อินเตอร์เน็ต
 • แนะนำเกี่ยวกับการงานพิเศษ
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น

 

 

สถานที่ตั้ง

📍 ตั้งอยู่ที่ 43  Miyazaki-cho, Nishi –ku, Yokohama-shi , Kanagawa  220 –0031

 

📍 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี JR Sakuragicho (เดิน 4 นาที)

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

สถาบันตั้งอยู่ในเมือง Yokohama  ใกล้กับ Minato – Mirai 21 (เมืองใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21)  บริเวณใกล้เคียงยังมีห้องสมุด,  โรงละครโนห์,  คอนเสิร์ตฮอลล์, ศูนย์การศึกษาและศูนย์เยาวชน เมือง Yokohama มีเครือข่ายการคมนาคมและเศรษฐกิจที่ขยายมาจาก Tokyo  ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่านานาชาติซึ่งผสมผสานทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยได้อย่างลงตัว

 

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (วีซ่านักเรียน)

เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ EJU และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือเตรียมพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย หรือวิทยาลัยวิชาชีพ เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นให้ใช้สนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีทั้งคาบเช้าและบ่าย

เวลาเรียน รอบเช้า 9.10 – 12.30 น. หรือ รอบบ่าย 13.10 – 16.30 น.

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (วีซ่าอื่นๆ)

หลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ที่มีวีซ่าประเภท Temporary Visitor หรือมีคู่สมรสเป็นชาวญี่ปุ่น และไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลาเรียน : 2-10 สัปดาห์
เวลาเรียน รอบเช้า  9.10 – 12.30 น. หรือ รอบบ่าย 13.10 – 16.30 น.
เวลาเริ่มคอร์ส : ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นควรเริ่มเรียนในเดือนเมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

📖 วิชาเลือก

 1. วิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิม : สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิม เช่น การเขียนพู่กัน การจัดดอกไม้ เป็นต้น
  เวลาเรียน : คาบละ 90 นาที
  เรียน 3 คาบต่อสัปดาห์
  ค่าเล่าเรียน : 12,000 ต่อสัปดาห์
  รวม 24,000 – 48,000 เยน
 2. วิชา Pop Culture : สำหรับผู้เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป และต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ขึ้นไป ในคลาสเรียนนักเรียนจะต้องนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ และมีการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ผู้เรียนจะต้องมีกล้องดิจิตอล (สามารถถ่ายวิดีโอได้) และคอมพิวเตอร์
  เวลาเรียน : คาบละ 45 นาที
  5 คาบต่อสัปดาห์
  ค่าเล่าเรียน : 12,000 เยนต่อสัปดาห์
  รวม 24,000 – 48,000 เยน
 3. วิชาสนทนา : สำหรับผู้เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ระดับต้นและระดับกลางเท่านั้น ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารจริง
  เวลาเรียน: คาบละ 45 นาที
  5 คาบต่อสัปดาห์
  ค่าเล่าเรียน : 10,000 เยนต่อสัปดาห์
  รวม 10,000 เยนต่อสัปดาห์
 4. วิชาเตรียมตัวสอบ JLPT : เรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2, N3, N4
  เวลาเรียน : คาบละ 45 นาที
  5 คาบต่อสัปดาห์
  ช่วงเวลาเรียน: เดือนเมษายน – มิถุนายน, เดือนตุลาคม – ธันวาคม 8 สัปดาห์
  ค่าเล่าเรียน: 10,000 เยนต่อสัปดาห์
  รวม 80,000 เยน

นักเรียนที่เรียนชั้นสูงจะสามารถเลือกเรียน 1 วิชาจากวิชาเตรียมสอบวัดระดับ N1 และ N2 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และเตรียมสอบ EJU โดยจะเรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นยังมีวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่น วิชาญี่ปุ่นปัจจุบัน เป็นคลาสเรียนที่แตกต่างไปจากคลาสเรียนธรรมดา เพราะนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ของตนเองเหมือนกับที่เรียนในมหาวิทยาลัย

💴 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 1-2 ปี ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียน 1 ปี รวม 800,000 เยน
*ค่าเล่าเรียน รวมค่าประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ, ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าหนังสือแล้ว

วิทยาลัยวิชาชีพและมหาวิทยาลัยที่แนะนำให้เข้าเรียนได้

 • Aikoku Gakuen University
 • Sanno Institute of Management
 • Shumei University
 • Musashino University
 • Meikai University
 • Yokohama College of Commerce
 • Ryutsu Keizai University
 • Kyoei University
 • Yamano College of Aesthetics

 

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

การประกวดสุนทรพจน์, ตรวจสุขภาพ, ทัศนศึกษานอกสถานที่, แข่งขันกีฬา, งานเทศกาลของโรงเรียน, พิธีจบการศึกษา, งานแนะแนว, College Day, กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรมญี่ปุ่น, ชมรมฟุตบอล, ชมรมเต้นรำ, งานปัจฉิมนิเทศ

 

 

รีวิวจากรุ่นพี่

การมาที่นี่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สนุกและอบอุ่นมาก ๆ ค่ะ

ชฎาพร ทองสิมา
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน  ตุลาคม 2018

เราเลือกมาเรียนที่โรงเรียน YIEA เพราะตั้งอยู่ในเมือง Yokohama ซึ่งห่างจากโตเกียวเพียงแค่ 1 ชั่วโมงโดยรถไฟค่ะ เราสามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวในโตเกียวได้อย่างสะดวกสบาย แต่ไม่ต้องเจอกับคนเยอะวุ่นวายเท่าในย่านโตเกียว การมาที่นี่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สนุกและอบอุ่นมาก ๆ ค่ะ ถ้ามีโอกาสได้มาเรียนที่นี่อย่าพลาดที่จะไปร่วมงานเทศกาลต่าง ๆ ของที่นี่ด้วยนะคะ การเรียนการสอนของที่นี่ เรียนห้องนึงประมาณ 15 คน มีคลาสคันจิสอนให้ฟรี 1 ชั่วโมงหลังจากเลิกเรียนด้วยค่ะ อาจารย์ท่านสอนดีแล้วก็สอนสนุกค่ะ เพื่อน ๆ ในห้องก็น่ารักมาก ๆ ที่นี่มีร้านอาหารอร่อย ๆ ให้เลือกมากมายเลยค่ะ ไม่ไกลจากโรงเรียนก็มีย่านที่เป็นร้านอาหารไทยอยู่นะคะ เรียกได้ว่าอยู่ไกลบ้านแต่ไม่ต้องกลัวคิดถึงอาหารไทยเลย

อาจารย์ดูแลนักเรียนดีมาก ๆ ครับ เช่น ติดต่อทำเรื่องย้ายหอพัก หรือการติดต่อที่เขต หากใครที่อยากศึกษาต่อในวิทยาลัยวิชาชีพ หรือมหาวิทยาลัยอาจารย์ก็จะแนะแนวให้ด้วยครับ

ณัฐนนท์ พรหมมีเนตร
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน เมษายน 2018

หลักสูตรเนื้อหาการสอนจะเริ่มจากระดับง่ายไปยากครับ และอาจารย์ดูแลนักเรียนดีมากๆครับ เช่น ติดต่อทำเรื่องย้ายหอพัก หรือการติดต่อที่เขต หากใครที่อยากศึกษาต่อในวิทยาลัยวิชาชีพ หรือมหาวิทยาลัยอาจารย์ก็จะแนะแนวให้ด้วยครับ สิ่งที่อยากจะแนะนำ คือ ควรจะศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาก่อนครับเวลาสอบเข้าชั้นเรียนจะได้เริ่มคลาสระดับสูง ๆ โรงเรียนก็ตั้งอยู่ในจังหวัด Kanagawa ด้วยครับมีที่ท่องเที่ยวไม่น้อยเช่นกัน เวลาเดินทางไปโตเกียวใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมง (รถไฟด่วน) 1 ชั่วโมง (รถไฟธรรมดา) ต้องลองมาสัมผัสเองครับมาที่นี่ผมสนุกมากจริงๆครับ

อาจารย์ที่โรงเรียนเทคแคร์นักเรียนดีมาก ๆ มีปัญหาอะไรสามารถบอกหรือปรึกษาได้ทุกเรื่อง

วรการ ยินดีมิตร, นรธัช มัตสยะวนิชกุล
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน เมษายน 2019

หลักสูตรเนื้อหาที่ YIEA ค่อนข้างจะเข้มข้นและไปเร็วมาก ถ้าไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนรับรองว่าในห้องเราจะเป็นคนที่ดูช้าไปเลย วิธีการสอนเข้าใจง่าย การสอนตามเนื้อหาถือว่าครบถ้วน อาจารย์ที่โรงเรียนเทคแคร์นักเรียนดีมาก ๆ มีปัญหาอะไรสามารถบอกหรือปรึกษาได้ทุกเรื่อง สถานที่ตั้งของโรงเรียนเดินทางสะดวกมากๆ โดยส่วนตัวไม่ได้พักที่หอของโรงเรียนแต่เคยได้ไปเที่ยวเล่นบ้าง รู้สึกเหมือนไปอยู่ไชน่าทาวว์เพราะเพื่อนคนจีนเยอะเป็นพิเศษ สิ่งที่ทำให้ประทับใจที่สุดที่ได้มาเรียนสถาบันนี้ คือ ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ และได้ประสบการณ์เยอะมากๆ

Scroll to Top