miwork

การฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่น

ในปัจจุบัน มีนักศึกษาหาประสบการณ์โดยไปฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นขณะที่ศึกษาอยู่มีเพิ่มมากขึ้น การฝึกงานในที่นี้ โดยทั่วไปแล้วหมายถึง การที่นักศึกษามาหาประสบการณ์การทำงานในบริษัทต่าง ๆ แต่ในกรณีที่นักศึกษาเข้าฝึกงานโดยรับค่าตอบแทนนั้น จะหมือนกับการจ้างลูกจ้างเข้าทำงานพิเศษ และต้องได้รับอนุญาตเพื่อการปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ได้ยื่นเอกสารไว้

สำหรับการไปฝึกงานกับบริษัทในญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้พิเศษก่อนกลับประเทศนั้น ก่อนอื่นนักศึกษาควรจะปรึกษากับอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่สถาบันของตนเองก่อน เพื่อหาบริษัทที่อยู่ในสาขาที่นักศึกษาต้องการและเต็มใจรับ และต้องยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพการอยู่อาศัยจาก ” นักศึกษาวิทยาลัย” เป็น ” ผู้ฝึกงาน “

สอบถามเกี่ยวกับระบบการฝึกงานในบริษัทนั้น ให้ติดต่อไปที่

JITCO ( Japan International Training Corporation Organization )
AOTS ( The Association for Overseas Technical Scholarship )
FASID ( Foundation for Advanced Studies on International Development )

การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกงานในบริษัทของญี่ปุ่น หลังจากสำเร็จการศึกษาเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี จากสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวนนักศึกษาที่ขอเปลี่ยนสถานภาพการอยู่อาศัย ที่จะทำให้สามารถทำงานในญี่ปุ่นได้นั้น มีจำนวนถึง 2,663 คน ในปีงบประมาณ 2541 ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับอนุญาต 89.8% สิ่งสำคัญที่นำมาพิจารณาในการอนุญาตการเปลี่ยนสถานภาพการอยู่อาศัยคือ

 1. ภูมิหลังทางการศึกษา
  หมายถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคและผู้ที่มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
 2. ชนิดของงานที่ผู้สมัครต้องการทำ
  เกี่ยวกับประเภทของงานนั้น มีความสำคัญมาก เพราะจะต้องเป็นงานที่สัมพันธ์กับสาขาที่ศึกษามา เช่น เป็นการยากที่ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย จะเปลี่ยนสถานภาพการอยู่อาศัยมาทำงานเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. ค่าตอบแทน
  ในส่วนของค่าจ้างนั้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ควรจะได้รับเงินเดือนเท่ากับที่คนญี่ปุ่นได้รับ
 4. เงื่อนไขของบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ
  ในเรื่องเงื่อนไขนี้ไม่มีมาตรฐานอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทนั้นจะต้องมีมาตรฐานที่แน่นอนในด้านความมั่นคงของธุรกิจและสมรรถนะ

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและเอกสารที่จำเป็น โปรดปรึกษากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่

วิธีการหางานทำในญี่ปุ่น

 • ขอคำแนะนำพูดคุยกับนักศึกษาที่เคยศึกษาในญี่ปุ่น และขณะนี้ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น
 • ใช้บริการของแผนกจัดหางานในโรงเรียน
 • อ่านวารสารเกี่ยวกับการหางานทำสำหรับนักเรียนต่างชาติ
 • เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการทำงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • เข้าร่วมการเยี่ยมชมบริษัท
 • สอบถามไปยังศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติ , ศูนย์จ้างงานชาวต่างชาติ

Employment Service Center for Foreigners
ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติ Hello work
โตเกียว : Teito Bldg. 1F., 2-7-10 Misaki-cho, Chiyoda-ku , Tokyo 101-0061 โทร. 03-3239-4370

Osaka Employment Service Center for Foreigners
โอซาก้า : Yusei Gojokai Shinsai Bldg. 10F., 3-11-18 Minamisenba , Chuo-ku , Osaka-shi , Osaka 542-0081 โทร. 06-6241-5606

Scroll to Top