fbpx

ที่พักในญี่ปุ่น

เมื่อเราต้องเดินทางไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น คำถามหนึ่งที่เรามักจะฉุกคิดขึ้นมาคือ ฉันจะไปพักที่ไหน?

ถ้าฉันเลือกสถาบันนี้ ที่นี่มีหอพักนักเรียนให้ไหม ราคาเท่าไร อยู่ใกล้ไหมนะ ฉันจะเดินทางอย่างไร แล้วถ้าจะอยู่นอก ไม่ใช่หอพักของสถาบันต้องติดต่อใคร อย่างไรบ้าง คิดแล้วคิดอีก เพราะเราต้องอยู่ที่นั่นนานกว่า 6 เดือน เพราะฉะนั้นถ้าได้ที่พักที่ถูกใจ ปลอดภัย ก็ทำให้สบายใจไปกว่าครึ่งในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

วันนี้เราแบ่งลักษณะ ที่พักในญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนต่างชาติ ออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ

ที่พักของสถาบัน

เช่น หอพักของโรงเรียนมัธยมปลาย, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งที่พักเหล่านี้ทางสถาบันการศึกษาจะทำการติดต่อกับที่พักไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่จะมีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน แต่จะมีจำนวนห้องพักที่จำกัด ดังนั้นนักเรียนที่สนใจที่พักนั้น ๆ ต้องทำการจองล่วงหน้า

ขั้นตอนการจองที่พัก

 1. เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น ส่งรายละเอียดหอพักที่สถาบันติดต่อไว้ให้นักเรียน เพื่อทำการจองล่วงหน้า 1 เดือนก่อนประกาศผล ตม.ญี่ปุ่น
  (ยกตัวอย่าง สมัครเรียนรอบกรกฎาคม 2020 ซึ่งกองตรงคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นประกาศผล สิ้นเดือนพฤษภาคม ดังนั้นทำการจองที่พักประมาณสิ้นเดือนเมษายน)
  *หมายเหตุ บางสถาบันให้นักเรียนเลือกที่พักตั้งแต่ยื่นเอกสารการสมัคร
 2. นักเรียนเลือกที่พัก
  ลักษณะห้องพัก ห้องคู่ หรือ ห้องเดี่ยว โดยส่วนใหญ่โรงเรียนจะให้เลือก 3 ลำดับ และจะให้สิทธิ์นักเรียนที่ทำการจองมาก่อน
 3. ประกาศที่พักที่นักเรียนได้ พร้อมกับประกาศผลจากกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น
 4. ทางสถาบันส่งรายละเอียดการชำระเงินค่าที่พักให้กับนักเรียน
 5. นักเรียนชำระค่าที่พัก
 6. เดินทางไปยังที่พัก
  กรณีที่นักเรียนพักที่พักของสถาบัน เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นสามารถมารับกุญแจห้องพักที่สถาบันได้เลย (บางสถาบันจะพานักเรียนไปส่งที่พักด้วย)
  กรณีพักห้องพักของสถาบัน ต้องเดินทางเข้าที่พักตามเวลาที่สถาบันกำหนดเท่านั้น และต้องเป็นวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 9:00 – 16:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

ที่พักเอกชน

เช่น อพาร์ทเมนท์, แมนชั่น, ห้องเช่า ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเอกชน บริษัทจัดหาที่พัก ทั้งนี้ไม่อาจบอกได้ว่าที่พักนั้นจะมีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน ขนาดห้องพักใหญ่ หรือ เล็ก โดยส่วนใหญ่แล้ว หากต้องการห้องพักที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน ห้องใหญ่ และเดินทางสะดวก ราคาค่าเช่าก็ค่อนข้างแพง โดยเฉพาะในเขตโตเกียว หรือใจกลางเมืองใหญ่ ๆ

ทั้งนี้ แต่ละเมือง ค่าเช่าก็แตกต่างกันตามความต้องการของนักเรียน

บริษัทจัดหา ที่พักในญี่ปุ่น เอกชน

 1. Land Housing
  มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยประสานงาน ติดต่อกับที่พักให้ นอกจากนี้ Land Hosing ยังมีบริการส่งมอบกุญแจ, บริการแนะนำและพาชมห้องพัก, อธิบายวิธีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก, วิธีการชำระค่าห้องพัก, วิธีการแยกและทิ้งขยะ
  บริการเสริม: บริการขอเปิดใช้ไฟฟ้า, น้ำ, ติดตั้งแก๊ส, บริการพาไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขต, เปิดบัญชีธนาคาร, ซื้อโทรศัพท์มือถือ, ขอใช้บริการติดตั้งอินเตอร์เน็ต, ติดต่อประสานงานสั่งซื้อ/ ขนส่งเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าไปส่งยังห้องพัก
  เพิ่มเติม >> Website Land Housing | Facebook Land Housing
 2. Oakhouse
  มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยประสานงาน ติดต่อกับที่พักให้ ซึ่ง Oakhouse แบ่งประเภทห้องออกเป็น 3 แบบ คือ share house, apartment และ social residenceกว่า มีให้เลือกมากกว่า 6,615 ห้อง 290 แห่ง
  เพิ่มเติม >> Website OakhouseFacebook Oakhouse
 3. R Japan
  บริษัทจัดหาที่พักในโอซาก้า และจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและกำไรของในเขต Kansai
  เพิ่มเติม >> Website R JapanFacebook R Japan

ขั้นตอนการจองที่พัก

 1. กรอกแบบฟอร์มใบจองหอพัก
  โดยระบุให้ชัดเจนว่าต้องการห้องขนาดเท่าไร มีเฟอร์นิเจอร์ครบหรือไม่ การเดินทางใช้เวลาเท่าไร งบประมาณค่าเช่าต่อเดือน อื่น ๆ (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มใบจองหอพัก)
 2. เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นส่งใบจองหอพักให้บริษัทจัดหาที่พัก
  (ยกตัวอย่าง สมัครเรียนรอบกรกฎาคม 2020 นักเรียนต้องกรอกแบบฟอร์มส่งให้เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นภายในเดือน 31 พฤษภาคม)
 3. เจ้าหน้าที่บริษัทจัดหาที่พักแอดไลน์ หรืออีเมลติดต่อโดยตรงกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนต้องแจ้งผู้ติดต่อฉุกเฉินที่ญี่ปุ่น อย่างน้อย 2 คน
 4. เจ้าหน้าที่บริษัทจัดหาที่พักส่งรายละเอียดห้องพักให้นักเรียนเลือก เมื่อเลือกห้องพักได้แล้ว จะมีการสัมภาษณ์นักเรียนกับเจ้าของที่พัก เพื่อทักทายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับห้องพัก
 5. หลังจากนักเรียนได้หอพักแล้ว ต้องดำเนินการส่งใบ COE (ใบตอบรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น) ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทจัดหาที่พัก
 6. บริษัทจัดหาที่พักส่งรายละเอียดการชำระเงินค่าที่พักให้กับนักเรียน
 7. นักเรียนชำระค่าที่พัก
 8. เดินทางไปยังที่พัก
  กรณีที่นักเรียนติดต่อบริษัทจัดหาที่พัก เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นสามารถติดต่อรับกุญแจกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทจัดหาที่พักได้โดยตรง

ที่พักในญี่ปุ่น

Homestay

สำหรับนักเรียนที่ต้องการพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น ใช้ชีวิตเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวนั้น ซึ่งการพักโฮมสเตย์ที่ญี่ปุ่น ต้องเตรียมใจไว้ก่อนว่าบ้านของโฮสต์มักจะอยู่ไกลจากตัวเมือง ต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที – 1 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ
โฮมสเตย์ จะเหมาะสำหรับคนที่พอจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว ต้องการฝึกฝนเพิ่มเติม เป็นมิตร รู้จักปรับตัว ทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่พร้อมจะช่วยเหลือ ไม่ใช่แขกที่มาพักบ้านคนอื่น