JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 44 งานแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น
JEDUCATION FAIR ครั้งที่44
สถาบันการศึกษา มากกว่า 30 สถาบัน ในงาน แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น
กิจกรรมในงาน แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น
นิทรรศการเรียนต่อญี่ปุ่น มกราคม 2567
แนะนำการเรียนภาษาญี่ปุ่น ตามเป้าหมาย
บูธมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่งานแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น
แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น เข้างานฟรี

รายชื่อสถาบันการศึกษา

กิจกรรมภายในงาน JEDUCATION FAIR

กิจกรรมภายในงาน

โปรโมชั่นภายในงาน JEDUCATION FAIR

โปรโมชั่นในงาน

ลงทะเบียน