bekka

Bekka Program เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัย Takushoku

มหาวิทยาลัย Takushoku กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตร Bekka ภาคเรียนกันยายน 2022

หลักสูตร Bekka คือหลักสูตรเพื่อเตรียมศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเอกชนในญี่ปุ่น ออกแบบหลักสูตรขึ้นให้กับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆได้ง่ายขึ้น  หรือสามารถศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอื่นที่สนใจหลังจากเรียนจบก็ได้

โดยการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบคล้ายการเรียนมหาวิทยาลัย มีการกำหนดหน่วยกิตที่ผู้เรียนต้องเก็บสะสม, มีวิชาหลัก และ วิชาเลือกให้เลือกตามความสนใจ ซึ่งวิชาเลือกส่วนใหญ่ก็จะน้นหนักไปทางรายวิชาที่ช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ญี่ปุ่น

ตั้งแต่วิชาสำหรับ การสอบ TOEIC / TOEFL, วิชาสำหรับสอบ EJU เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยคอยดูแล และให้คำแนะนำเรื่องการเรียนต่อและสอบเข้าอีกด้วย หลักสูตร Bekka จึงเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงและเป็นที่นิยม

นักเรียนหลักสูตร Bekka สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของมหาวิทยาลัย Takushoku ได้ทั้งหมดเหมือนกับนักศึกษา ได้พบปะ ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัย

Bekka program ม. Takushoku

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร  1 ปี (สามารถเรียนต่อได้ ระยะเวลารวมไม่เกิน 2 ปี)

วิชาบังคับ

 • ญี่ปุ่นศึกษา (หลักทั่วไป, การฟัง, การอ่าน, การพูด และการเขียนเรียงความ)
 • ญี่ปุ่นปัจจุบัน
 • คาบสัมมนา
 • [วิชาเลือกบังคับ] ทดสอบภาษาญี่ปุ่น (ตัวอักษรและคำศํพท์, เตรียมสอบ JLPT, เตรียมสอบเข้าปริญญาตรี, เตรียมสอบเข้าปริญญาโท, ภาษาญี่ปุ่นตามสายวิชา)

 วิชาเลือก (สำหรับสอบ EJU เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย)

 • วิชาความรู้ทั่วไป (พลเมือง / ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์)
 • คณิตศาสตร์สำหรับสายวิทย์
 • คณิตศาสตร์สำหรับสายศิลป์
 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
 • วิชาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC / TOEFL
 • ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

เวลาเรียน

 • วิชาบังคับ : จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ 9.20 – 15.35 น. พุธ 9.20 – 13.00 น.
 • วิชาเลือก จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ 15.45 – 17.30 น. พุธ 13.50 – 15.35 น. เสาร์ 9.20 – 13.00 น.
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (เยน)
ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน รวม
10,000 125,000 505,000 640,000
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (ม.6 หรือเทียบเท่า)
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โดยใบรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่น อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  – ผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 ขึ้นไป
  – ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับเทียบเท่า N5 (ระยะเวลาเรียน 150 ชั่วโมงเป็นต้นไป)

*นักเรียนที่สมัครผ่านเจเอ็ดดูเคชั่นไม่จำเป็นต้องมี Guarantor ที่ญี่ปุ่น แต่ถ้าสมัครเองต้องมี Guarantor ที่ญี่ปุ่นด้วย

กำหนดการ
 ขั้นตอนการสมัคร  วันที่
ส่งเอกสารและชำระค่าสมัคร (10,000 เยน) รอบแรก 5 – 18 เมษายน 2022
รอบสอง 25 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2022
ประกาศผลพิจารณาเอกสาร รอบแรก 9 พฤษภาคม 2022
รอบสอง 2 มิถุนายน 2022
ผู้สมัครชำระค่าแรกเข้า (125,000 เยน) รอบแรก ภายใน 18 พฤษภาคม 2022
รอบสอง ภายใน 14 มิถุนายน 2022
สถาบันดำเนินการขอใบพำนักระยะยาว (COE) กับกองตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่น พฤษภาคม – มิถุนายน 2022
ประกาศผลกองตรวจคนเข้าเมือง ปลายกรกฎาคม 2022
ดำเนินการขอวีซ่า สิงหาคม 2022
เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นและชำระค่าเล่าเรียน 6 เดือนแรก ภายใน 2 กันยายน 2022

* นักเรียนชำระค่าเล่าเรียนกับสถาบันโดยตรง เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว

 

สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัคร และ เอกสารกับเจเอ็ดดูเคชั่นได้เลย สมัครและดำเนินการทุกอย่างให้ครบ ไม่เสียค่าดำเนินการหรือค่าปรึกษาใดๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรึกษา – สมัครเรียน คลิก

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารของผู้สมัคร

 ประเภทเอกสาร  ข้อควรระวัง
 1. ใบสมัคร (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) – ฟอร์มใบสมัครของสถาบัน โดยต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
– หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ จะต้องแนบเอกสารแปลภาษาญี่ปุ่นด้วย
 2. ใบรับรองจบการศึกษาระดับสูงสุด
 (เอกสารตัวจริง ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 หนังสือรับรองจบการศึกษา / ประกาศนียบัตร ของสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด
 3. ใบรับรองผลการเรียน
 (เอกสารตัวจริง ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 ใบแสดงผลการเรียนระดับสูงสุดจากสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด
– ใบ ร.บ. หรือ Transcript
 4. ใบรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
 (เอกสารตัวจริง ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 ใบรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
– ใบรับรองสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย N5 และผลคะแนน
– ใบรับรองผลสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น EJU, J.Test, NAT-TEST
– ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันภาษาที่ท่านศึกษา โดยระบุจำนวนชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง ผู้ที่เคยเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นจำเป็นจะต้องส่งใบรับรองผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียนด้วย
 5. ใบรับรองตรวจสุขภาพ  ใช้ฟอร์มตรวจสุขภาพของสถาบัน นำไปให้โรงพยาบาลรับรองเอกสารให้ และต้องทำการเอ็กซเรย์ปอดด้วย
 6. รูปถ่ายสี หน้าตรง
ขนาด 3 x 4 (ซม.) หรือ 1 นิ้วครึ่ง
– รูปถ่ายจำนวน 6 ใบ ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
– เขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษด้านหลังของรูปทุกใบ
– กรุณาติดรูป 1 ใบบนใบสมัคร
 7. สำเนา Passport  สำเนา Passport เล่มปัจจุบันและเล่มเก่าที่เคยเข้าญี่ปุ่น
– หากเคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นให้สำเนาหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศญี่ปุ่นด้วย
 8. ใบรับรองสถานภาพปัจจุบัน
 (เอกสารตัวจริง ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
– ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ เป็นต้น

 

เอกสารของผู้ค้ำประกัน (บิดา มารดา หรือญาติสนิท)

 ประเภทเอกสาร  ข้อควรระวัง
 1. Letter of Guarantee to Pay Expenses   ฟอร์มสัญญาของสถาบัน โดยผู้ค้ำประกันต้องกรอกด้วยลายมือของตนและเซ็นลายเซ็นลงในเอกสารด้วยตนเอง
 2. ใบรับรองการทำงาน
(เอกสารตัวจริง ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 กรณีพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
– ใช้จดหมายรับรองการทำงานออกโดยหน่วยงาน ระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาการทำงาน เงินเดือนและรายได้กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
– ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือสำเนาทะเบียนการค้า ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ
 3. เอกสารแสดงรายได้และเสียภาษี
(สำเนา ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 แบบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่จ่ายภาษีล่าสุด (ภงด.90 หรือ 91)
 4. หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน – บัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำ ระบุชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชี จำนวนเงินฝากในบัญชียอดล่าสุด
– หนังสือรับรองพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมสิน
 5. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
(เอกสารตัวจริง ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 ต้องเป็นพ่อแม่ พี่น้อง หากเป็นญาติ ต้องส่งเอกสารที่โยงความสัมพันธ์กับผู้สมัครได้
– คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร์ (ทร.14/1) จากที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการเขตใกล้บ้าน หรือสูติบัตร

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-2677726 ต่อ 101-106
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top