คอร์ส เรียนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเร่งรัด

คอร์ส เรียนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเร่งรัด

ให้คุณได้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ด้วยการเรียนแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่น เพื่อให้ได้ผลไวในเวลาจำกัด
Icon_star-1

จุดเด่นของหลักสูตร

 • แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ก็พูดภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ใน 3 เดือน
 • พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไวอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่กลัวเมื่อต้องใช้จริง
 • เก่งครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มั่นใจเมื่อต้องไปเรียนต่อ เพราะมีชั่วโมงเสริมเทคนิคการเรียน และการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
 • เรียนสนุก ได้ใช้ภาษาอย่างเต็มที่ มีการบ้าน และกิจกรรมกับคนญี่ปุ่น
 • ได้หนังสือรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับยื่นสมัครเรียนต่อ ที่ข้อมูลครบถ้วนตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นต้องการ
เรียนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเร่งรัด
เรียนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเร่งรัด ในห้องเรียน
เรียนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเร่งรัด บรรยากาศ

Previous
Next

คอร์ส เรียนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเร่งรัด เหมาะกับใคร?

Icon_airplane-1

ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปเรียนต่อ ใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

เตรียมพร้อม ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นให้มั่นใจ ก่อนลุยจริงในประเทศญี่ปุ่น

 • ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จริงอย่างมั่นใจทุกสถานการณ์
 • พร้อมไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นอย่างไม่กังวล ทั้งด้านการเรียน ใช้ชีวิต และ การหางานพิเศษ
 • ปรึกษาเจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อได้เมื่อมีข้อสงสัยในการเรียนต่อญี่ปุ่น
 • รับหนังสือรับรองการเรียนหลังเรียนจบ ที่ใช้ยื่นประกอบการสมัครเรียนต่อหลักสูตรภาษาระยะยาวที่ญี่ปุ่นได้

Icon_busbag-1

ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง เพื่อใช้ในการทำงาน

เพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง เพื่อการนำไปใช้จริงในการทำงานในสายงานเกี่ยวกับญี่ปุ่น หรืองานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น

 • สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ไว กล้าพูด กล้าใช้จริง
 • ได้สำเนียงที่ถูกต้อง ด้วยการเรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นทุกคาบ
 • เข้าใจวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น พร้อมเข้าสู่การทำงาน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

รีวิวจากนักเรียนหลักสูตรเร่งรัด


ดูรีวิวทั้งหมดได้ที่นี่

**เงื่อนไขผู้สมัครเรียนคอร์สเรียนแบบ Onsite (เรียนที่สถาบัน)**

นักเรียนจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็มขึ้นไป หรือมีกำหนดการว่าจะได้ฉีดเข็มแรกก่อนวันเปิดเรียน

โดยเจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มเพื่อให้นักเรียนแนบหลักฐานการได้รับวัคซีน (ที่ระบุ ชื่อ นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน และ วันที่ได้รับวัคซีน) เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง หลังจากนักเรียนได้ทำการสมัครเรียนแล้ว

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าหลักฐานการได้รับวัคซีน ได้รับการปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ เจ้าหน้าที่จะทำการย้ายรายชื่อผู้เรียนไปที่คลาสเรียนแบบ Online (เรียนสดออนไลน์) แทน และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือยกเลิกการสมัครทุกกรณี
 • นักเรียนไม่สามารถย้ายคอร์สเรียนระหว่างเทอมได้
 • นักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเรียน และเวลาอยู่ในสถาบัน
 • กรณีระหว่างเรียน หากนักเรียนมีการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือ ตรวจพบว่าอาจได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อหยุดเรียนและดูอาการ

คลิกดูคอร์ส เรียนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเร่งรัด ที่สนใจ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1
**สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน**

หนังสือเรียน

 • Minna no Nihongo เล่ม 1 – 2
 • แบบฝึกหัด Minna no Nihongo เล่ม 1 
 • แบบฝึกหัดคันจิ Minna no Nihongo

ระดับความรู้เมื่อเรียนจบ เทียบเท่า N5 

เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ…

 • สนทนาประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • บอกเล่าเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่
 • พูดขอร้อง ขออนุญาต บอกกฎระเบียบ ข้อห้ามอย่างง่ายๆ
 • แสดงความคิดเห็น คาดคะเน อธิบายเส้นทาง เป็นต้น


จำนวนชั่วโมงเรียน 212 ชั่วโมง
ราคา 36,000 บาท
(แถมฟรี ! หนังสือประกอบการเรียนครบชุด มูลค่ารวม 878 บาท)

**ผ่อน 0% ระยะเวลา 3 เดือนเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต**

กำลังรับสมัครสมัคร เทอมกรกฎาคม 2022

สมัครเรียน คลิกที่นี่

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 2

หนังสือเรียน

 • Minna no Nihongo เล่ม 3 – 4 
 • แบบฝึกหัด Minna no Nihongo เล่ม 2 
 • แบบฝึกหัดคันจิ Minna no Nihongo

ระดับความรู้เมื่อเรียนจบ เทียบเท่า N4 

เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ…

 • แสดงความคิดเห็นหรืออธิบายอย่างมีเหตุผล ตามสถานการณ์ต่างๆ
 • แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ถ่ายทอดข้อมูล เรื่องราวที่รับรู้มาให้ผู้อื่นได้อย่างละเอียดขึ้น พูดให้คำแนะนำ
 • รู้จักการใช้ภาษาสุภาพ

 

จำนวนชั่วโมงเรียน 208 ชั่วโมง
ราคา 35,400 บาท
(แถมฟรี ! หนังสือประกอบการเรียนครบชุด มูลค่ารวม 878 บาท)

**ผ่อน 0% ระยะเวลา 3 เดือนเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต**

สำหรับนักเรียนใหม่ที่ต้องการสมัครเรียน
จะต้องสอบ Placement Test วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนทำการสมัคร
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบ*


ต้องการสอบ Placement Test คลิก

กำลังรับสมัครสมัคร เทอมเมษายน 2022

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 3

หนังสือเรียน

 • Minna no Nihongo Chukyu เล่ม 1
 • แบบฝึกหัดคันจิ Minna no Nihongo

ระดับความรู้เมื่อเรียนจบ เทียบเท่า N3 

เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ…

 • เข้าใจในภาษาญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งมากขึ้นทั้งภาษาพูดและเขียน
 • สามารถเลือกใช้สำนวนคำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ
 • สร้างรูปประโยคที่ยาวขึ้นได้อย่างสละสลวย


จำนวนชั่วโมงเรียน 208 ชั่วโมง
ราคา 35,400 บาท

(แถมฟรี ! หนังสือประกอบการเรียนครบชุด)

**ผ่อน 0% ระยะเวลา 3 เดือนเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต**

สำหรับนักเรียนใหม่ที่ต้องการสมัครเรียน
จะต้องสอบ Placement Test วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนทำการสมัคร
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบ*


ต้องการสอบ Placement Test คลิก

กำลังรับสมัครสมัคร เทอมเมษายน 2022

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 4

หนังสือเรียน

 • Minna no Nihongo Chukyu เล่ม 2
 • Kanji sou matome N2

ระดับความรู้เมื่อเรียนจบ ครึ่งหนึ่งของระดับ N2 

เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ…

 • อ่านจับใจความบทความขนาดยาวได้
 • สามารถสนทนา อ่าน – เขียนเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
 • สามารถตีความ ถกเถียงประเด็นต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้


จำนวนชั่วโมงเรียน 208 ชั่วโมง
ราคา 35,400 บาท

(แถมฟรี ! หนังสือประกอบการเรียนครบชุด)

**ผ่อน 0% ระยะเวลา 3 เดือนเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต**

สำหรับนักเรียนใหม่ที่ต้องการสมัครเรียน
จะต้องสอบ Placement Test วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนทำการสมัคร
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบ*


ต้องการสอบ Placement Test คลิก

กำลังรับสมัครสมัคร เทอมเมษายน 2022

สมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ Jeducation Center รับสิทธิพิเศษ


สิทธิพิเศษ สมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น jcenter


ตรวจสอบโปรโมชั่นทั้งหมด

วิธีการเรียน

เรียนสดที่สถาบัน Jeducation Center

 • อาคาร Liberty Square ชั้น 23 (ปากซอยคอนแวนต์)
 • BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
 • ประทับตราจอดรถที่ตึกได้ ฟรี 2 ชั่วโมง

คลิกดูแผนที่

เรียนสดออนไลน์ผ่าน Zoom

ดูวิธีเข้าห้องเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียน

สอบถามทางโทรศัพท์

สอบถามผ่านช่องทางออนไลน์

บทความ เรียนภาษาญี่ปุ่น


พูดภาษาญี่ปุ่น


5 วิธีที่จะทำให้พูดภาษาญี่ปุ่น ได้เร็วแบบไม่รู้ตัว!


คิดเป็นภาษาญี่ปุ่น


พูดคนเดียว วิธีฝึกสมอง คิดเป็นภาษาญี่ปุ่น ช่วยพัฒนาสกิลสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบก้าวกระโดดHow to เรียนภาษาญี่ปุ่น ให้เป็นไว สำหรับผู้ใหญ่ วัยทำงาน

Scroll to Top