meikei high school cover

Meikei High School

茗溪学園中学校高等学校 (Meikei High School)
ปีที่ก่อตั้ง :: 1979
ระดับชั้นเรียน :: มัธยมปลาย
จำนวนห้องเรียน :: 34 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาคเรียน :: เมษายน / กันยายน

Meikei High School มีหลักสูตรการศึกษา ระดับนานาชาติ IB Diploma Program

✏️ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

Meikei High School เป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษา ที่มี Boarding มีเด็กอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี 1979 ในชื่อ Meikei-kai สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Tsukuba หรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า Tokyo University of Education เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปี

นับตั้งแต่ก่อตั้ง คุณลักษณะที่โดดเด่นของ Meikei คือ การศึกษาที่ยอดเยี่ยม ที่ช่วยทำให้นักเรียนแต่ละคนเข้าถึงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองได้ อีกทั้งโรงเรียนมีความภูมิใจกับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน Meikei ที่ได้เป็นหนึ่งในทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและ เป็นส่วนรวมที่พัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Meikei หลายคนประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆ รวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การแพทย์, กฎหมาย, ธุรกิจ, การศึกษา, ศิลปะและดนตรี และไม่เพียงแค่ภายในญี่ปุ่นเท่านั้น ยังมีผู้ที่สำเร็จในต่างประเทศอีกด้วย

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • ในปี 2019 มีนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐได้ ไม่ว่าจะเป็น Tokyo University, Tsukuba University และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก 22 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น
 • เป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตร International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)
 • โรงเรียนมัธยม Meikei ได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนมัธยม Super Science High School (SSH) โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น
 • สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่เหมาะกับการศึกษา

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

มีแอร์ทุกห้องเรียน, โปรแจคเตอร์พร้อมใช้งานทุกห้อง, มีพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายแบบครบวงจร เช่น สนามกีฬาขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล 3 สนาม, โรงยิม 2 แห่ง, สระว่ายน้ำ

กิจกรรมของโรงเรียน

ศึกษาดูงานที่โตเกียว 3 วัน, เยี่ยมองค์กรการวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศของญี่ปุ่น (JAXA), งานประจำปีของโรงเรียน, งานกีฬา, ทัศนศึกษาดูงาน

 

 

 

สถานที่ตั้ง

📍 ตั้งอยู่ที่ 1-1 Inarimae, Tsukuba City, Ibaraki 305-8502

📍 สถานีที่อยู่ใกล้
สถานี Tsukuba สาย Tsukuba Express Line (จากสถานี ประมาณ 5 กิโล สามารถนั่งรถบัสต่อมาได้)

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
บริเวณโรงเรียนมีร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าและห้าง Aeon Mall นักเรียนสามารถซื้อของสิ่งที่จำเป็นอย่างสะดวก มีสวนสาธารณะอยู่บริเวณหลังโรงเรียน

 

หลักสูตร

📖 หลักสูตรปกติ MG  3 ปี, 3 ปี 6 เดือน

เป็นหลักสูตรตามระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

ในระดับชั้นม.4 นักเรียนจะเรียนวิชาทั่วไป โดยรวมทั้งด้านสายศิลป์และสายวิทย์ พละศึกษา ศิลปะ และภาษาญี่ปุ่น โดยเมื่อใกล้จบชั้นม.4 นักเรียนจะต้องคิดแผนวิจัยที่ตนเองอยากทำและสรุปเป็นวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เส้นทางอนาคตของนักเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น

ในระดับชั้นม. 5 นักเรียนจะได้เลือกเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์ตามที่ตนเองต้องการ วิชาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเลือก และศึกษาทางวิชาการชั้นสูงเพื่อเส้นทางอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา โรงเรียน Meikei มีความโดดเด่นทางด้านสายวิทย์ และนักเรียนมากกว่าครึ่งอยากจะเลือกเรียนสายวิทย์

โดยพื้นฐาน นักเรียนต่างชาติจะเรียนด้วยกันกับนักเรียนญี่ปุ่นทุกวิชา แต่อย่างไรก็ตาม จะมีบางวิชาอย่าง วิชาเรียนสังคมและวรรณคดี ที่จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแทน โดยยังได้รับเครดิตตามหลักสูตร และได้รับวุฒิจบการศึกษาจากโรงเรียน Meikei High School  ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน

📖  หลักสูตร IB  3 ปี, 3 ปี 6 เดือน
หลักสูตร IB หรือ International Baccalaureate Diploma เป็นหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น

ในระดับชั้นม.4 นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรทั้งประเทศญี่ปุ่น (MG) และนานาชาติ(IB) โดยเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ เป็นช่วงเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาหลักสูตร IB Deploma (IBDP)

ในระดับชั้นม. 5 นักเรียนจะได้ศึกษาหลักสูตร IB ตามมาตรฐานนานาชาติอย่างเป็นทางการ โดยโปรแกรม IB เป็นโปรแกรมที่มีความสมดุลและอยู่ในระดับสูง เพื่อพัฒนาความสามารถที่จำเป็นซึ่งนำไปใช้ในอนาคตข้างหน้า ไม่ใช่แค่เรียนรู้เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาจะมีรายวิชาหลัก TOK (ทฤษฎีความรู้) EE (เรียนความขยาย) และ CAS (ความคิดสร้างสรรค์ การลงมือทำ และจิตอาสา) และมีกลุ่มวิชาจำนวน 6 กลุ่ม ทำให้เกิดมิติในการศึกษาหลายๆด้าน

ในระดับชั้นม.6 นักเรียนจะสอบครั้งสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน และได้รับวุฒิบัติ IB Diploma และหลังจากจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีถัดไป นักเรียนจะได้รับวุฒิบัติระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยจะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของทั่วโลกและของประเทศญี่ปุ่นด้วย

📖 หลักสูตรโอนหน่วยกิต 2 ปี, 2 ปี 6 เดือน **เรียนระดับม.4 ที่ไทย เรียนต่อม.5 – ม.6 ที่ญี่ปุ่น

เข้าเรียนได้เฉพาะหลักสูตรปกติ (MG) เท่านั้น ไม่สามารถเลือกหลักสูตร International Baccalaureate Diploma (IBDP) ได้

📖 หลักสูตรโครงการแลกเปลี่ยน ( 1 ปี) **ไม่มีหน่วยกิต

เข้าเรียนได้เฉพาะหลักสูตรปกติ (MG) เท่านั้น ไม่สามารถเลือกหลักสูตร International Baccalaureate Diploma (IBDP) ได้

แบ่งออกเป็นสายศิลป์และสายวิทย์ เนื้อหาการเรียนขึ้นอยู่กับระดับภาษาญี่ปุ่น

นักเรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่น 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเรียนวิชาทั่วไปเป็นภาษาญี่ปุ่น (ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)

📖 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

 ภาคเรียน
เมษายน / กันยายน
* สมัคร/สอบ 6 เดือนก่อนเข้าเรียน*

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

หลักสูตรปกติ MG  3 ปี, 3 ปี 6 เดือน
– มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 สำหรับภาคเรียนเมษายน หรือ N4 สำหรับภาคเรียนกันยายน
– ต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมต้นก่อนจะเข้าเรียนในเดือนเมษายนหรือเดือนกันยายน
– ต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
– กรณีมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR B2, TOEFL iBT 70, IELTS 5.5 หรือเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศตนเองจะได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ

หลักสูตร IB  3 ปี, 3 ปี 6 เดือน
– มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 สำหรับภาคเรียนเมษายน หรือ N4 สำหรับภาคเรียนกันยายน
– ต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมต้นก่อนจะเข้าเรียนในเดือนเมษายนหรือเดือนกันยายน
– ต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
– มีความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR B1-B2
– กรณีมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR C1, TOEFL iBT 95, IELTS 7.0 จะได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ

หลักสูตรโอนหน่วยกิตสำหรับ MG 2 ปี, 2 ปี 6 เดือน
– มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 สำหรับภาคเรียนเมษายน หรือ N3 สำหรับภาคเรียนกันยายน
– ต้องจบการศึกษาชั้นม.4 ก่อนจะเข้าเรียนในเดือนเมษายนหรือเดือนกันยายน
– ต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ก่อนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
– กรณีมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR B2, TOEFL iBT 70, IELTS 5.5 หรือเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศตนเองจะได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ

หลักสูตรโอนหน่วยกิตสำหรับ IB 2 ปี, 2 ปี 6 เดือน
– ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น
– ต้องจบการศึกษาชั้นม.4 ก่อนจะเข้าเรียนในเดือนเมษายนหรือเดือนกันยายน
– ต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ก่อนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
– กรณีมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR C1, TOEFL iBT 95, IELTS 7.0 หรือเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศตนเองจะได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ

วิชาที่สอบเข้า

หลักสูตรปกติ MG : ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, คณิตศาสตร์ (โจทย์ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตร IB : ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ (โจทย์ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรโอนหน่วยกิต : ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, คณิตศาสตร์ (โจทย์ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรโครงการแลกเปลี่ยน : ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น

กำหนดการ

เข้าเรียน”เดือนเมษายน”

 • ตุลาคมปีก่อนหน้า : ส่งเอกสารสมัคร
 • พฤศจิกายนปีก่อนหน้า : สอบคัดเลือก
 • ธันวาคมปีก่อนหน้า : ส่งเอกสารสำหรับใบพำนักระยะยาว COE
 • กุมภาพันธ์ : ประกาศผลใบพำนักระยะยาว COE จากกองตรวจคนเข้าเมือง
 • มีนาคม : ชำระค่าเล่าเรียน / ขอวีซ่านักเรียน / ซื้อตั๋วเครื่องบิน / ปฐมนิเทศ
 • เมษายน : เปิดภาคเรียน

เข้าเรียน”กันยายน”

 • เมษายน : ส่งเอกสารสมัคร
 • พฤษภาคม : สอบคัดเลือก
 • มิถุนายน : ส่งเอกสารสำหรับใบพำนักระยะยาว COE
 • สิงหาคม : ประกาศผลใบพำนักระยะยาว COE จากกองตรวจคนเข้าเมือง
 • กันยายน : ชำระค่าเล่าเรียน / ขอวีซ่านักเรียน / ซื้อตั๋วเครื่องบิน / ปฐมนิเทศ
 • ปลายกันยายน : เปิดภาคเรียน
Scroll to Top