Kansai College of Business & Languages

関西外語専門学校 (Kansai College of Business & Languages)
ปีที่ก่อตั้ง :: 1967
ระดับชั้นเรียน :: 19 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 33 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของ Kansai College เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของวิทยาลัยวิชาชีพ รวมถึงมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

แม้สถาบันสอนภาษาทั่วไปส่วนใหญ่จะเน้นการสอนด้านไวยากรณ์ แต่ Kansai College โดดเด่นทางด้านวิชาการและเนื้อหาการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่วางแผนไว้ ซึ่งมีนักเรียนที่มีความสามารถสูงและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามากมายตั้งแต่ก่อตั้งมา

โดยตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันในปี 1967 ก็พัฒนาและสั่งสมความรู้ด้านการสอน รวมไปถึงพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติ จนในปัจจุบันมีนักเรียนศึกษาอยู่มากกว่า 400 คน เนื่องจากเป็นสถาบันที่มีนักเรียนญี่ปุ่นมาเรียนวิชาชีพด้วยเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่จะได้ความรู้ด้านภาษา แต่ยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ประหนึ่งเป็นสังคมสังคมหนึ่งเลยทีเดียว

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

  1. มีระดับคลาสเรียนมากถึง 21 ระดับ นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตรงกับความรู้และเป้าหมายของตนเอง
  2. ชั่วโมงเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีเรียนจบหลักสูตร 2 ปี ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยได้
  3. หลักสูตรการเรียน รวบรวมทักษะสำคัญทั้ง 4 ของภาษาญี่ปุ่น ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงมีระบบวิชาเลือก ที่สามารถเลือกเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของตนเอง และอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมในทุกคลาสเรียนไม่ว่าจะเป็น ทัศนศึกษา การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันพูดสุนทรพจน
  4. ในทุกๆ คลาสเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งรับผิดชอบดูแลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ
  5. มีนักเรียนจากหลากหลายชาติ ทำให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อกลาง

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

ห้องสมุด, พื้นที่สูบบุหรี่บนชั้นดาดฟ้า, ไมโครเวฟในแต่ละชั้น, Wi-Fi ภายในอาคารเรียน, ห้องพยาบาล

✏️ การ Support นักเรียน

  • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
  • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น, ทำงานพิเศษ

สิทธิพิเศษ
นักเรียนจะได้รับส่วนลดในการซื้อตั๋วรถไฟ (JR) ในการท่องเที่ยวระยะทางไกล

 

สถานที่ตั้ง

📍 ตั้งอยู่ที่ 2-9-36 Matsuzaki-cho, Abeno-ku, Osaka 545-0053


📍 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี JR Tennoji (เดิน 3 นาที)

สถานี Abeno (เดิน 5 นาที)

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Osaka ห่างจากสถานีเพียง 5 นาที มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การศึกษาและอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการคมนาคมทั้งรถไฟ JR และรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุด

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

เป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้เรียนตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ

เป็นหลักสูตรที่หลังจากจบการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมาอย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับการรับรองจากสถาบัน

📖 วิชาเลือก

การเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT, การเตรียมตัวสอบ EJU, ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ, วัฒนธรรมญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นปัจจุบัน, การเขียนเรียงความ, คอมพิวเตอร์, การพากย์เสียง, การแลกเปลี่ยนกับคนท้องถิ่น, พื้นฐานมังงะ

⏱ เวลาเรียน 9.00 – 14.40 น.

💴 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 1 ปี – 1 ปี 6 เดือน ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม  472,000 เยน

*ค่าอื่น ๆ รวมค่าสาธารณูปโภค ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร และค่าประกันอุบัติเหตุ

 

💴 ทุนการศึกษา

  1. ทุนสมทบค่าใช้จ่ายนักเรียนต่างชาติทุนส่วนตัว (ทุนจะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละปี) : เป็นทุนจำนวน 48,000 เยนต่อเดือนตลอดระยะเวลา 6 – 12 เดือน โดยจะคัดเลือกผู้ได้รับทุนจากผลการเรียน คะแนนสอบ ไปจนถึงอัตราการเข้าเรียน
  2. ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน Kansai College : เป็นทุนจำนวน 50,000 เยน ให้ครั้งเดียว โดยจะคัดเลือกผู้ได้รับทุนจากผลการเรียน คะแนนสอบ ไปจนถึงอัตราการเข้าเรียน (จำนวนทุนที่ให้ 20 คนต่อปี)
  3. ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับสูง : สำหรับผู้ที่สอบได้ N1 หรือ N2 จะมีทุนการศึกษาให้เป็นจำนวน 20,000 – 70,000 เยน ให้ครั้งเดียว โดยจะคำนึงถึงอัตราการเข้าเรียนด้วย (จำนวนทุนที่ให้ 14 คนต่อปี)

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

ปีนเขา, การแข่งขันกีฬา, ทัศนศึกษา, แข่งขันพูดสุนทรพจน์, กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น

Scroll to Top