Fukui Senior High School

Fukui Senior High School มีเป้าหมายที่จะให้การศึกษาที่ดี เพื่อสร้างนักเรียนคุณภาพสู่สังคมโลก สร้างบุคลากรที่สามารถอุทิศตนเพื่อสังคมและมุ่งมั่นในการเป็นโรงเรียนมัธยมปลายที่มีความน่าสนใจเป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาในระดับภูมิภาค

✏️ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

โรงเรียนมัธยมปลายฟุคุอิ เป็นโรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย Fukui University of Technology ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุคุอิโรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1959 รับนักศึกษาประมาณ 500 คนต่อปีการศึกษา ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตรใหญ่ ๆ คือ หลักสูตรพิเศษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วไป และหลักสูตรพยาบาลสาธารณสุขเพื่อผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลโดยเฉพาะ

ทางโรงเรียนมีนโยบายมุ่งเน้นทั้งด้านการศึกษาและการกีฬาควบคู่กันไป ในแต่ละปีมีนักเรียนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำเพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับผลงานความสามารถทางกีฬาที่โดดเด่น

ที่อยู่ 3-6-1, Gakuen, Fukui-Shi, Fukui 910-8505
ปีที่ก่อตั้ง 1959
จำนวนห้องเรียน
ชั่วโมงเรียน
จำนวนนักเรียน 1,600 คน จำนวนนักเรียนต่างชาติ 20 คน
จำนวนอาจารย์
ระดับชั้นเรียน