โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี ที่ Meitoku Gijuku Senior High School

โครงการแลกเปลี่ยน ม.ปลาย Meitoku

หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี Meitoku Gijuku Senior High School

 

กำลังรับสมัคร หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี ปีการศึกษา 2023

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

📌ที่ตั้ง จังหวัด Kochi ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนนักเรียน (ประจำปี 2021) นักเรียนญี่ปุ่น 884 คน นักเรียนต่างชาติ 310 คน

ดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โรงเรียนเมโตคุ ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ปี ค.ศ.1973 ทางโรงเรียนดูแลเอาใจใส่นักเรียนทั้งด้านการเรียนและกีฬาอย่างดีที่สุด ทำให้นักเรียนมีความสามารถยอดเยี่ยมทั้งสองด้านควบคู่กันไป

โรงเรียนมีประสบการณ์รับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อมาเป็นเวลามากกว่า 35 ปี นอกจากการเรียนแล้วยังได้ใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติ ได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา

หอพัก

นักเรียนจะได้พักหอพักร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ โดยจะได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบนักเรียนญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

 ข้อมูลหอพัก (หอพักชาย)

 

ลักษณะห้องห้องรวม พัก 4 คน (พักกับเพื่อนชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น)
ภายในมีเตียงสองชั้น, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะ, เก้าอี้, ตู้เซฟ
อุปกรณ์ในหอพักห้องน้ำรวม, ห้องอาบน้ำรวม, เครื่องซักผ้า, อินเตอร์เน็ต (Wi-Fi)
อาหารที่หอพักมีให้ 2 มื้อ เช้าและเย็น
ที่โรงเรียนมีให้ 1 มื้อ กลางวัน
การเดินทางไปโรงเรียนMain Campus : เดิน 1 นาที
Ryu Campus : โดยรถโรงเรียน 10 นาที

หอพักนักเรียนชาย meitoku

 ข้อมูลหอพัก (หอพักหญิง)

 

ลักษณะห้องห้องรวม พัก 3-5 คน (พักกับเพื่อนชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น)
ภายในมีฟูกนอน (นอนเสื่อทาทามิ), ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะ, เก้าอี้, ตู้เซฟ
อุปกรณ์ในหอพักห้องน้ำรวม, ห้องอาบน้ำรวม, เครื่องซักผ้า, อินเตอร์เน็ต (Wi-Fi)
อาหารที่หอพักมีให้ 2 มื้อ เช้าและเย็น
ที่โรงเรียนมีให้ 1 มื้อ กลางวัน
การเดินทางไปโรงเรียนMain Campus : เดิน 1 นาที
Ryu Campus : โดยรถโรงเรียน 10 นาที

หอพักนักเรียนชาย meitoku

ค่าใช้จ่าย 1 ปีของ Meitoku

935,000  บาท

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

⦁    ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⦁    ค่าหอพัก (ยกเว้นปิดเทอมฤดูหนาว ช่วงวันหยุดสิ้นปี)
⦁    ค่าอาหาร 3 มื้อ
⦁    ค่าชุดนักเรียน 2 ชุด
⦁    ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าแปลเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด
⦁    ค่าธรรมเนียมการขอสถานะกองตรวจคนเข้าเมือง
⦁    ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
⦁    หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด และเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น
⦁    ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
⦁    ค่า Internet Sim (ก่อนเดินทางและตลอดเวลาเข้าร่วมโครงการ)
⦁    เจ้าหน้าดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ (กรณีเดินทางพร้อมกัน 10 คนขึ้นไป)
⦁    การดูแล ให้ความช่วยเหลือจากอ.ประสานงานที่โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ตลอดการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่รวมในค่าธรรมเนียม

⦁    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ( 20,000 บาท โดยประมาณ) ประสานงานโดยบริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
⦁    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน
⦁    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ากิจกรรมพิเศษระหว่างเข้าร่วมโครงการ ค่าเดินทางอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง เป็นต้น
⦁    ค่าที่พักในช่วงปิดเทอมฤดูหนาว
⦁    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid เช่น การตรวจหาเชื้อ Covid การ Quarantine

Meitoku ryu campus

ข้อมูลการเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนจะเข้าเรียนในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี และเรียนร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติในโรงเรียน หากต้องการเรียนร่วมกันนักเรียนชาวญี่ปุ่นจะต้องได้ระดับภาษาญี่ปุ่นมากกว่า N3 ขึ้นไป
วิชาที่เรียน ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น, สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, พละศึกษา, สุขศึกษา, ดนตรี, คหกรรม, คอมพิวเตอร์ (แต่ละระดับวิชาต่างกัน)
 นักเรียนจะได้รับใบรับรองผลการเรียนกลับมายังประเทศไทย
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชมรมได้ โดยเลือกสิ่งที่ตนเองสนใจ (ชมรมกีฬาที่นี่ ซ้อมหนักมาก)
**เฉพาะแลกเปลี่ยนนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 เท่านั้น นักเรียนแลกเปลี่ยนชั้น ม.6 จะต้องเข้าชมรมตามที่โรงเรียนกำหนด
 จะมีการเรียนการสอนในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนด้วย วันหยุดสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนคือ 2 อาทิตย์เท่านั้น
เมื่อจบโปรแกรม 1 ปี จะต้องกลับมาเรียนในโรงเรียนที่ประเทศไทยต่อเท่านั้น ไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมที่ญี่ปุ่นได้
การโอนหน่วยการเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนต้องเจรจากับโรงเรียนที่ไทยเอง โรงเรียน Meitoku ออกใบรับรองผลการเรียนให้ได้อย่างเดียว

กลับสู่หน้าโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี คลิกที่นี่