Columbia International School
ปีที่ก่อตั้ง :: 1988
จำนวนห้องเรียน :: 9 ห้อง

โรงเรียนมัธยมปลาย Columbia International School เป็นโรงเรียนนานาชาติในประเทศญี่ปุ่น ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษตามหลักสูตรออนตาริโอ ประเทศแคนาดา

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

เรามีหลักสูตรที่ท้าทาย และเป็นที่รู้จักทั่วโลกเปิดสอนที่สถาบันตั้งแต่ก่อตั้งมา ซึ่งจะเห็นได้จากการจัด   คอร์สเรียนโดยอิงตามหลักสูตรของออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เนื่องจากออนตาริโอมีสถานการศึกษาที่มีคะแนนการอ่านในวิชาการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับที่อื่นๆในประเทศแคนาดา และทั่วโลก ตัวอย่างเช่น นักเรียนเกรด 4 ของออนตาริโอ มีความสามารถทางด้านการอ่านดีที่สุดในจำนวนนักเรียนจากทั่วโลก และจากการประเมินของ Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) ออนตาริโอ ยังติด 3 อันดับแรกของโลกในด้านการอ่าน นอกจากนั้น 91% ของนักเรียนเกรด 10 ได้คะแนนวิชาการวิเคราะห์ในการสอบ Programme for International Student Assessment (PISA) สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกันในระดับสากล ออนตาริโอ และแคนาดามีคะแนนอยู่ในอันดับต้นๆของการสอบ PISA และอยู่สูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเสียอีก

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

  • หลักสูตรออนตาริโอของสถาบันเป็นที่รู้จักทั่วโลก สถาบันมีครูผู้สอนที่มีศักยภาพสูงและได้รับใบอนุญาต
  • ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 20 คน ทำให้ง่ายสำหรับครูผู้สอนและนักเรียนในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  • นักเรียนจำนวนมากสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย และวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
  • มีหอพักที่มีระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ล่าสุด และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน พร้อมด้วยโรงอาหารที่จัดเตรียมอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาสำหรับนักเรียน
  • มีการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติ 10 ครั้ง ต่อ 1 ภาคการศึกษา

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ 153 Matsugo, Tokorozawa-shi, Saitama 359-0027

📌 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Higashi Tokorozawa  (เดิน 13 นาที)

📌 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

Columbia International School ตั้งอยู่ชานเมือง รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ แต่อยู่ห่างจากชินจูกุของโตเกียว 20 กิโลเมตรเท่านั้น

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

โรงเรียนนานาชาติโคลัมเบียใช้หลักสูตรตามเกรด 10 ถึงเกรด 12 อย่างเข้มงวด จุดเด่นของหลักสูตรออนตาริโอคือเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นและมีการประเมินอย่างต่อเนื่องโดยอิงตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มวิชา รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน เราเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความคิดเป็นสากลสำหรับศตวรรษที่ 21

 

📖 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

ค่าเล่าเรียน Columbia

*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน, ค่าคอมพิวเตอร์ (ในกรณีที่จำเป็น), ค่าทัศนศึกษาของโรงเรียน, ค่าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ, ค่าเล่นสกี, ค่าสอบการอ่านและการเขียน, ค่าตรวจสุขภาพ**