jinseki international school โรงเรียนประถม นานาชาติ ญี่ปุ่น

Jinseki International School

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ขนาดโรงเรียน :: 832,306.02 ตารางเมตร
ช่วงเวลาก่อตั้งโรงเรียน :: เมษายน 2020
สถานที่ตั้ง :: ฮิโรชิม่า
หลักสูตรที่เปิดสอน ::

 • หลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
 • โครงการ Kid English Summer Camp ระยะสั้น ช่วงกรกฏาคม ระยะเวลา 2 สัปดาห์

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น :: ไม่เกิน 24 คน (รวมนักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 144 คน)

ครั้งแรกของญี่ปุ่น ! กับโรงเรียนประจำหลักสูตรอินเตอร์ ระดับประถมศึกษา
ที่แม้แต่นักเรียนต่างชาติก็เข้าเรียนได้ รวมถึงได้ใบประกาศจบการศึกษาระดับประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

Jinseki International School (JINIS) ตั้งอยู่ในจังหวัดฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น เป็นโรงเรียนนานาชาติที่เน้นการสอนและการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

ที่ JINIS เน้นการสร้างความรักการเรียนรู้และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของเด็กๆ จากทั่วโลกในบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่น เราส่งเสริมค่านิยมดั้งเดิมของญี่ปุ่นในด้านความเคารพ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความสุภาพ ควบคู่ไปกับความซาบซึ้งต่อโลกและธรรมชาติ เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการและแรงบันดาลใจส่วนบุคคลของนักเรียนของเรา เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขากลายเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบและได้สร้างมิตรภาพไปตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เพื่อให้ชุมชนของเราได้เสนอความชอบ ทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อสร้างคุณูปการที่ดีให้กับโลก

jinseki international school บรรยากาศโรงเรียน

jinis school กิจกรรมนักเรียน

jinis school กิจกรรมนักเรียน

 

 

รูปแบบการเรียน

การเรียนที่ JINIS มีหลักสำคัญในการเรียนรู้ 5 ด้าน

 • ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
 • เรียนรู้และค้นคว้าในสิ่งที่สงสัย
 • แสดงออกและสื่อสารความคิดเห็นของตนเอง
 • ยินยอมและยอมรับความแตกต่าง
 • เชื่อมั่นและเคารพผู้คนรอบข้าง

 

NEXT-Compliant immersion education
(MEXT – Special Course School)

International Primary Curriculum

Farm Programme

Boarding Programme

เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามารถแนะนำนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาได้ที่โรงเรียนดังต่อไปนี้ **

 • Institut Le Rosey Switzerland
 • Dragon School Oxford (United Kingdom)
 • Bilton Grange (United Kingdom)
 • Millfield School (United Kingdom)
 • Geelong Grammar School (Australia)

jinseki international school ในห้องเรียน

jinis โรงเรียนอินเตอร์ ประถม ที่ญี่ปุ่น

 

การใช้ชีวิตภายในโรงเรียน

 

หอพักในบริเวณโรงเรียน เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2

หอพักของทาง Jinseki International School มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีสภาพแวดล้อมส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ หอพักเป็นหอพักประจำเฉพาะที่ออกแบบเพื่อดูแลเด็กเล็ก มีสิ่งของอำนวยความสะดวกครบถ้วน ห้องน้ำในตัวเอง มีตู้เตียง โต๊ะเขียนหนังสือ ชั้นวางของสำหรับเด็ก มีระบบการดูแลเสื้อผ้าของนักเรียน ในหนึ่งห้องจะเข้าพัก 2-3 คน มีวิวทิวทัศน์จากห้องนอนที่สวยงาม

jinseki international school ชีวิตในหอพักนักเรียน

 

 

กิจกรรมช่วงวันหยุด

กิจกรรมเน้นการลงมือทำ และ สร้างเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน เรียนรู้สิ่งใหม่จากทั่วโลก

อาหารภายในโรงเรียน

มีเชฟดูแลโภชนาการอาหารโดยเฉพาะ โดยใช้คอนเซ็ปต์ “UMAMI” อาหารทุกจานทำจากวัสดุท้องถิ่นธรรมชาติ ทำให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย

jinis กิจกรรมนอกห้องเรียน สัมผัสธรรมชาติ

jinis ช่วงเวลาอาหาร

 

ตารางกิจวัตรประจำวัน

เวลา กิจกรรม
7.15 – 7.45 น. ตื่นนอน
7.45 – 8.15 น. รับประทานอาหารเช้า
8.15 – 8.45 น. เตรียมตัวไปโรงเรียน
8.45 – 9.00 น. ออกกำลังกายยามเช้า
9.00 – 9.30 น. คาบเรียนที่ 1
9.30 – 10.00 น. คาบเรียนที่ 2
10.00 – 10.30 น. คาบเรียนที่ 3
10.30 – 11.00 น. พัก,ช่วงเวลาของว่าง
11.00 – 11.30 น. คาบเรียนที่ 4
11.30 – 12.00 น. คาบเรียนที่ 5
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. ช่วงเวลาการอ่าน
13.00 – 14.00 น. คาบเรียนที่ 6
14.00 – 14.30 น. คาบเรียนที่ 7
14.30 – 15.00 น. พัก,ช่วงเวลาของว่าง
15.00 – 15.30 น. คาบเรียนที่ 8
15.30 – 16.00 น. คาบเรียนที่ 9
16.00 – 16.30 น. กิจกรรมชมรม, ทบทวนบทเรียน
16.30 – 17.00 น.
17.00 – 17.30 น.
17.30 – 18.00 น.
18.00 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.30 น. อาบน้ำ และ พักผ่อน
20.30 – 21.00 น. อ่านหนังสือและเข้านอน

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

หลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

การเปิดเทอม : แบ่งเป็น 3 ภาคเรียนการศึกษา

 • เทอมที่ 1 – เมษายน – มิถุนายน
 • เทอมที่ 2 – กันยายน – ธันวาคม
 • เทอมที่ 3 – มกราคม – มีนาคม

 

 

ค่าเล่าเรียน

ค่าแรกเข้า 500,000 เยน (ชำระครั้งเดียว)
ค่าส่วนกลาง 240,000 เยน (รายปี)
ค่าเล่าเรียน 5,290,000 เยน (รายปี)
ค่าหอพัก 1,610,000 เยน (รายปี)
กองทุนโรงเรียน 100,000 เยน (รายปี)
ค่าหนังสือและเอกสารการเรียน 120,000 เยน (รายปี)
เงินฝากประกัน 1,000,000 เยน (รายปี)
รวมชำระครั้งแรก 8,860,000 เยน

 

หลักสูตร Kid English Summer Camp

ค่ายปิดเทอมซัมเมอร์ ที่รวมนักเรียนอินเตอร์จากญี่ปุ่นและทั่วโลกมาทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยหลักสูตรมาตรฐานเฉพาะตัวแบบญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ชีวิต การดูแลตนเอง รู้จักการให้ การแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

 

ดูรายละเอียด Kid English Summer Camp ครั้งที่ผ่านมา คลิกที่ภาพด้านล่าง

ค่ายปิดเทอมซัมเมอร์

Scroll to Top