Shinjuku Japanese Language Institute

Shinjuku Japanese Language Institute

学校法人江副学園 新宿日本語学校 (Ezoe Educational Foundation Shinjuku Japanese Language Institute)

ปีที่ก่อตั้ง :: 1975
ระดับชั้นเรียน :: 10 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 31 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จำนวนอาจารย์ผู้สอน :: อาจารย์ประจำ 35 คน, อาจารย์พิเศษ 34 คน

เป็นสถาบันที่มีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 45 ปี ดูแลช่วยเหลือให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ทั้งด้านการศึกษาต่อระดับสูง การทำงาน รวมถึงนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสอนและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

Shinjuku Japanese Language Institute ก่อตั้งขึ้นในปี 1975 มีวัตถุประสงค์ที่จะสอนภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีการทำการวิจัยด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง จนเรียนรู้วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการใช้คำศัพท์ ท่าทางที่เข้าใจง่ายมาเป็นส่วนหนึ่งของการสอนภาษาญี่ปุ่น นักเรียนสามารถรวบรวมคำศัพท์และนำมาสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นและสนุกสนาน วิธีการสอนของโรงเรียนใช้รูปแบบการสอนแบบ EZOE ซึ่งเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สุด และได้รับการยอมรับในสถาบันการศึกษาด้านภาษาในประเทศญี่ปุ่นอีกหลายที่

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • สถาบันมีวิธีการสอนแบบ The Ezoe Method ซึ่งเป็นระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสถาบันการศึกษา ด้านภาษาในประเทศญี่ปุ่น
 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางโตเกียว เป็นย่านการศึกษา ใช้ชีวิตสำหรับการเรียนได้ไม่ยาก
 • สถาบันมีระบบการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยภาพเคลื่อนไหว VLJ (Visual Learning Japanese) ที่ร่วมพัฒนาระบบการเรียนการสอนร่วมกับบริษัท NTT Communications ไม่ว่าจะเมื่อไร ก็สามารถฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นได้ รวมถึงมีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย LMS (Learning Management System) ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาในชั้นเรียนได้ทุกเวลา
 • สถาบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากทั้งกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ว่าราชการโตเกียว ฯลฯ และยังเป็นสถาบันที่ผ่านมาตรฐาน ISO 29991 ฯลฯ
 • ให้การสนับสนุนตามเป้าหมายของผู้เรียน ทั้งการศึกษาต่อระดับสูง, การสมัครงานและการฝึกอบรมในด้านการเข้าสัมภาษณ์
 • สภาพแวดล้อมระดับนานาชาติมีนักเรียนกว่า 45 ประเทศทั่วโลกและไม่ใช่แค่การเรียน ยังมีกิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

พื้นที่อเนกประสงค์ (มีน้ำดื่มและไมโครเวฟ), ห้องสมุด, ห้องแนะแนว, ห้องให้คำปรึกษา, พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ (มุมคอมพิวเตอร์), ศูนย์ฝึกอบรม OKUTAMA (นอกโรงเรียน)

✏️ การ Support นักเรียน

 • แนะนำเกี่ยวกับการซื้อโทรศัพท์ / ซิม / อินเทอร์เน็ต
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น, ทำงานพิเศษ
 • แนะนำเกี่ยวกับการหาที่พัก

สิทธิพิเศษ

มีส่วนลดตั๋วรถไฟรายเดือนสำหรับนักเรียน และส่วนลด Shinkansen

 

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่2-9-7, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

? สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Takadanobaba (เดิน 10 นาที)
สถานี Nishi-Waseda (เดิน 10 นาที)

? สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

สถาบันตั้งอยู่ที่ย่าน Takadanobaba ย่านแห่งการศึกษาชั้นนำของ Tokyo และตั้งอยู่ห่างจาก Shinjuku เพียง 5 นาที โดยรถไฟ ซึ่งสะดวกสบาย เนื่องจากอยู่ใกล้กับเมืองที่สำคัญ เช่น Harajuku และ Ikebukuro และเนื่องจากเป็นย่านนักศึกษา จึงมีร้านค้าราคาถูกมากมายอยู่ใกล้สถาบัน

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

? หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
สถาบันมีชั้นเรียนที่หลากหลายที่จะจัดให้ตรงกับระดับความรู้ของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นจนถึงขั้นสูง นอกจากนี้ยังมี ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ, และการฝึกการสอนภาษาญี่ปุ่นและมีหลักสูตรพิเศษ เช่น หลักสูตรเตรียมสอบ JLPT, หลักสูตรภาคเรียนฤดูร้อน, Private Lesson เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกลงวิชาเรียนได้ตามความต้องการของนักเรียน

? ชั้นเรียนเสริม

① ชั้นเรียนเตรียมสอบ EJU
เงื่อนไข : ระดับกลางหรือสูงกว่า
เนื้อหา : การเตรียมตัวสอบ EJU / วิชาคณิตศาสตร์ / วิชาโลกและญี่ปุ่น / การเขียนเรียงความ / วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
เวลาเรียน 13: 30 น. ~ 17: 00 น. วันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิชา
ค่าเล่าเรียนฟรี จ่ายเฉพาะค่าหนังสือเรียน

② ชั้นเรียนคันจิ
เนื้อหา : ระดับชีวิตประจำวัน / ระดับประยุกต์ใช้
เวลาเรียน : 13: 30 น. ~ 15: 10 น. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ค่าเล่าเรียนฟรี จ่ายเฉพาะค่าหนังสือเรียน

③ ชั้นเรียนเตรียมสอบ JLPT
เนื้อหา : N1 / N2 / N3
เวลาเรียน : ทุกวันเสาร์  เวลา 10: 00 น. – 13: 00 น.
ค่าเล่าเรียน : 8,000 เยนสำหรับนักเรียนต่างชาติ / 16,000 สำหรับนักเรียนข้างนอก

⏱ เวลาเรียน
รอบเช้า 9.10 – 12.40 น. หรือ รอบบ่าย 13.30 – 17.00 น

? ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปและเพื่อศึกษาต่อ 1-2 ปี ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 1 ปี และค่าอื่นๆ รวม 950,000 เยน
*ค่าอื่นๆ รวมค่าประกันสุขภาพ ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน ค่าเดินทางและค่าตั๋วของกิจกรรม

? ทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษาขององค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
 2. มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติ Takayama
 3. ทุนการศึกษา Kyoritsu International Foundation
 4. ทุนการศึกษา Shinjuku Japanese Language Institute

*เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Shinjuku Japanese Language Institute เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

 

กิจกรรมของโรงเรียน

ไม่ใช่แค่การเรียนภาษาญี่ปุ่น ยังมีกิจกรรมของสถาบันที่สามารถมองเห็นมุมมองของญี่ปุ่นได้หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่น เช่น เดินป่า / ย่างบาร์บีคิวที่ Okutama, ชมดอกซากุระ, พบปะสังสรรค์กับนักศึกษามหาวิทยาลัย, ชมการแข่งขันฟุตบอล, ชมละครคาบุกิ, เทศกาลโอบ้ง, Tokyo DisneySea, Tokyo Disneyland, ทัวร์รถบัสในฤดูใบไม้ร่วง

Scroll to Top