Yono Gakuin Japanese Language School

มีชั่วโมงเรียนที่มีประสิทธิภาพ และกิจกรรมที่หลากหลาย

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมืองไซตามะ อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองโตเกียว 30 นาทีโดยรถไฟ  มีค่าครองชีพที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับเมืองหลวง เป็นเมืองที่เงียบสงบ อยู่สบาย เหมาะต่อการเรียน บริเวณใกล้ ๆ โรงเรียนมีศาลเจ้าขนาดใหญ่ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ สัมผัสกับประเพณีของญี่ปุ่นได้ตลอดปี และโรงเรียนสามารถจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ชีวิตในแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง  เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ใช้วิธีการสอนแบบ Direct คือสื่อสารกับนักเรียนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น เพื่อให้นักเรียนสามารถซึมซับความรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นให้เกิดความสมดุลทั้ง 4 ทักษะ คือการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และเสริมทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงที่ญี่ปุ่น

นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ อาทิเช่น เทศกาลชมดอกซากุระ ปีนภูเขาไฟฟูจิ เล่นสกี เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานกับวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่นไปด้วย

ที่อยู่ 4-78, Kishikicho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0843
ปีที่ก่อตั้ง 1988
จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง
ชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จำนวนนักเรียน 157 คน
จำนวนอาจารย์ อาจารย์ประจำ: 6 คน
อาจารย์พิเศษ: 22 คน
ระดับชั้นเรียน 9 ระดับ

เอกพล ยศรัตนศักดิ์

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : เมษายน  2019

ผมเคยมาเรียนระยะสั้นโรงเรียน Yono เป็นเวลา 3 เดือน รู้สึกว่าผูกพันธ์กับโรงเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้คนที่ได้รู้จัก ผมจึงเลือกที่จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนนี้อีกครั้ง

ผมเคยมาเรียนระยะสั้นโรงเรียน Yono เป็นเวลา 3 เดือน รู้สึกว่าผูกพันธ์กับโรงเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้คนที่ได้รู้จัก ผมจึงเลือกที่จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนนี้อีกครั้ง โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี อยู่ไม่ไกลจากโตเกียวและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้ ๆ โรงเรียน เช่น ห้างสรรพสินค้าและสถานีรถไฟ ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง

อาจารย์เป็นกันเองกับนักเรียน ทำให้การเรียนการสอนสนุกและไม่น่าเบื่อ มีคลาสสอนคันจิเสริมให้กับนักเรียนด้วยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนให้ทำตลอดตามช่วงฤดูกาล เช่น พิธีชงชา การปลูกข้าว ปีนภูเขาไฟ นั่งรถบัสการเข้าร่วมเทศกาลต่าง ๆ ของเมือง เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ๆ หลากหลายชั้นเรียนและต่างเชื้อชาติด้วย