OISCA Senior High School

OISCA Senior High School

OISCA SENIOR HIGH SCHOOL

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        

Ask002

ข้อมูลทั่วไป


オイスカ
高等学校
OISCA Senior High School

📍 ที่ตั้ง 5835 Waji-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka  431-1115

โทร 05-3486-3011
แฟกซ์ 05-3486-0021
ปีที่ก่อตั้ง 1983
ห้องเรียน 12 ห้อง
ชั่วโมงเรียน 35 ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนนักเรียน 360 คน
จำนวนนักเรียนต่างชาติ 48คน

 

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน (( คลิกที่นี่ ))

อาจารย์พร้อมให้คำปรึกษากับนักเรียนที่จะศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย มีการจัดชั้นเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนและระหว่างปิดเทอม ฝึกฝนการทำข้อสอบ เพื่อสอบเข้า

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

OISCA Academy เป็นโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1983 โดยยึดหลักอุดมการณ์ขององค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร OISCA International (องค์กรความร่วมมือระหว่างชาติของเอกชน) ที่มุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และความร่วมมือระหว่างชาติ ภายใต้แนวคิดของสถาบันที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย สามารถพึ่งพาตนเองได้ สำนึกในบุญคุณของธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในชนชาติของตนเองไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนของโลก เรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติทั่วโลก

วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน คือ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและปลูกฝังให้นักเรียนต่างชาติทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น มีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียนมีความกล้าและภูมิใจที่จะแนะนำประเทศของตนให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จัก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

✏️ ลักษณะที่โดดเด่น

  1. นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ปีแรก ( 4 เดือนแรก เรียนภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนต่างชาติเท่านั้น)
  2. อาจารย์พร้อมให้คำปรึกษากับนักเรียนที่จะศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
  3. มีการจัดชั้นเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนและระหว่างปิดเทอม
  4. มีการให้นักเรียนฝึกฝนการทำข้อสอบ ทั้งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  5. นอกเหนือจากวิชาทั่วไปในชั้นเรียน นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

✏️ จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน (ข้อมูลล่าสุดปี 2019)

🇹🇭 ไทย 15
🇰🇷 เกาหลี 14
🇹🇼 ไต้หวัน 8
🇻🇳 เวียดนาม 7
🇮🇳 อินเดีย 4


✏️ สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงยิม, โรงอาหาร, ห้องสมุด, ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์, ห้องคหกรรม, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องโสตทัศนศึกษาห้องพยาบาล, ห้องแนะแนว, ห้องประชุม

🎉 กิจกรรมพิเศษ

การร่ายรำแบบญี่ปุ่น, ตีกลองญี่ปุ่น, ทัศนศึกษาในประเทศแถบเอเชีย, กิจกรรมทางการเกษตร, ปลูกต้นไม้,แข่งขันกีฬา, งานโรงเรียนประจำปี, งานสังสรรค์ระหว่างนักเรียนต่างชาติและนักเรียนญี่ปุ่น


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Data
Address
ปีที่ก่อตั้ง
จำนวนห้องเรียน
ชั่วโมงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนอาจารย์
ระดับชั้นเรียน

ติดต่อ-สอบถาม แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น..ฟรี ดำเนินการทุกขั้นตอน...ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

สอบถามคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

Paste your AdWords Remarketing code here