โรงเรียนมัธยมปลาย Oisca hamamatsu kokusai senior high school

OISCA HAMAMATSU KOKUSAI SENIOR HIGH SCHOOL

オイスカ浜松国際高等学校 (OISCA HAMAMATSU KOKUSAI SENIOR HIGH SCHOOL)
ปีที่ก่อตั้ง :: 1983
จำนวนห้องเรียน :: 12 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาคเรียน :: เมษายน

อาจารย์ของ OISCA HAMAMATSU KOKUSAI SENIOR HIGH SCHOOLพร้อมให้คำปรึกษากับนักเรียนที่จะศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย มีการจัดชั้นเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนและระหว่างปิดเทอม ฝึกฝนการทำข้อสอบ เพื่อสอบเข้า

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School เป็นโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1983 โดยยึดหลักอุดมการณ์ขององค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร OISCA International (องค์กรความร่วมมือระหว่างชาติของเอกชน) ที่มุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และความร่วมมือระหว่างชาติ ภายใต้แนวคิดของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย สามารถพึ่งพาตนเองได้ สำนึกในบุญคุณของธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในชนชาติของตนเองไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนของโลก เรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติทั่วโลก

วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนคือ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและปลูกฝังให้นักเรียนต่างชาติทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียนมีความกล้าและภูมิใจที่จะแนะนำประเทศของตนให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จัก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

 

 

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ปีแรก (4 เดือนแรก เรียนภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนต่างชาติเท่านั้น)
 • อาจารย์พร้อมให้คำปรึกษากับนักเรียนที่จะศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
 • มีการจัดชั้นเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนและระหว่างปิดเทอม
 • มีการให้นักเรียนฝึกฝนการทำข้อสอบ ทั้งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • นอกเหนือจากวิชาทั่วไปในชั้นเรียน นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

โรงยิม, โรงอาหาร, ห้องสมุด, ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์, ห้องคหกรรม, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องโสตทัศนศึกษา,         ห้องพยาบาล, ห้องแนะแนว, ห้องประชุม

 

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

การร่ายรำแบบญี่ปุ่น, ตีกลองญี่ปุ่น, ทัศนศึกษาในประเทศแถบเอเชีย, กิจกรรมทางการเกษตร, ปลูกต้นไม้, แข่งขันกีฬา, งานโรงเรียนประจำปี, งานสังสรรค์ระหว่างนักเรียนต่างชาติและนักเรียนญี่ปุ่น

 

หอพัก

  ข้อมูลหอพักชาย

ลักษณะห้อง ห้องนอนรวม (เสื่อทาทามิ)
นักเรียนต่อห้อง 6-8 คน
มีโต๊ะเขียนหนังสือของตนเอง
อุปกรณ์ในห้องพัก ห้องน้ำรวม, ห้องอาบน้ำรวม, เครื่องซักผ้า,อินเตอร์เน็ต (Wi-Fi)
อาหาร ที่หอพักมีให้ 3 มื้อ เช้า กลางวัน และเย็น
การเดินทางไปโรงเรียน หอพักตั้งอยู่ในโรงเรียน

ข้อมูลหอพักหญิง 

ลักษณะห้อง ห้องนอนรวม (เสื่อทาทามิ)
นักเรียนต่อห้อง 6-8 คน
มีโต๊ะเขียนหนังสือของตนเอง
อุปกรณ์ในห้องพัก ห้องน้ำรวม, ห้องอาบน้ำรวม, เครื่องซักผ้า, อินเตอร์เน็ต (Wi-Fi)
อาหาร ที่หอพักมีให้ 3 มื้อ เช้า กลางวัน และเย็น
การเดินทางไปโรงเรียน หอพักตั้งอยู่ในโรงเรียน

 

 

หอพักนักเรียนหญิง oisca

 

สถานที่ตั้ง

📍 ตั้งอยู่ที่ 5835 Wajicho, Nishi Ward, Hamamatsu, Shizuoka 431-1115, Japan

📍 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Hamamatsu (รสบัส 45 นาที)
ป้ายรถเมล์ Waji (เดิน 8 นาที)

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทิศตะวันตกติดกับทะเลสาบฮามานะ ทิศเหนือติดกับเทือกเขา และทิศใต้ติดกับแม่น้ำฮานา ส่วนด้านทิศตะวันออกติดกับทุ่งนา ซึ่งนักเรียนจะได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าวปลูกผักและนำมารับประทานเองได้

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี

แบ่งออกเป็นสายมนุษยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์  โดยในปีแรกนักเรียนต่างชาติจะเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาที่ไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น คณิตศาสตร์และพละ เมื่อขึ้นปีที่ 2 นักเรียนต่างชาติจะได้เข้าเรียนกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น โดยจะเรียนวิชาทั่วไป ได้แก่ คณิตศาสตร์  ชีววิทยา  เคมี  ฟิสิกส์  สังคมศึกษา  ประวัติศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ศิลปะ งานบ้าน  พลศึกษา โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น และจะมีวิชาพิเศษเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จำนวนภาคการศึกษา : 3 ภาคการศึกษา

 • เทอมที่ 1 : เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม
 • เทอมที่ 2 : เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม
 • เทอมที่ 3 : เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม

💴 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

ค่าเล่าเรียน oisca ปี 2023

*ค่าอื่นๆ รวมค่าชุดนักเรียน ค่ากิจกรรม และค่าประกันสุขภาพ
**ค่าหอพัก รวมอาหาร 3 มื้อแล้ว

ภาคเรียน
เมษายน เท่านั้น

* สมัคร/สอบ เดือนตุลาคมปีก่อนหน้า*

 คุณสมบัติผู้สมัคร (หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี)

 1. อายุ 15-17 ปี บริบูรณ์
 2. ต้องจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) จากประเทศของตนเอง
 3. ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน หรือสามารถเขียนตัวอักษรฮิรากานะ – คาตาคานะได้

วิชาที่สอบเข้า
ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ (โจทย์ภาษาไทย)

กำหนดการ
เข้าเรียน”เดือนเมษายน”

 • ตุลาคมปีก่อนหน้า : ส่งเอกสารสมัคร
 • พฤศจิกายนปีก่อนหน้า : สอบคัดเลือก
 • ธันวาคมปีก่อนหน้า : ส่งเอกสารสำหรับใบพำนักระยะยาว COE
 • กุมภาพันธ์ : ประกาศผลใบพำนักระยะยาว COE จากกองตรวจคนเข้าเมือง
 • มีนาคม : ชำระค่าเล่าเรียน / ขอวีซ่านักเรียน / ซื้อตั๋วเครื่องบิน / ปฐมนิเทศ
 • เมษายน : เปิดภาคเรียน

รีวิวจากรุ่นพี่

การมาเรียนและใช้ชีวิตที่นี่ ทำให้เราได้อะไรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ภาษา เพื่อนใหม่ ๆ ถึงแม้เราจะทำอะไรผิดพลาดไปก็ตาม สิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่เราไม่สามารถหาได้ที่ประเทศไทย

ชื่อ ชยพล กิ่งนรา

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : เมษายน 2018

กฎที่ญี่ปุ่นเคร่งครัดมาก ฉะนั้นสิ่งที่ได้อย่างแน่นอนคือ ระเบียบวินัย นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องพักที่หอของโรงเรียน ที่ญี่ปุ่นไม่มีคนมาคอยทำความสะอาดให้ หลังจากเลิกเรียนทุกคนต้องทำความสะอาดโรงเรียนกันเอง ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็น หลังจากทานข้าวเสร็จจะมีเวรล้างจาน สิ่งที่ประทับใจคือ ความเอาใจใส่ของอาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเรียน เพื่อน มหาวิทยาลัย ฯลฯ

การมาเรียนและใช้ชีวิตที่นี่ทำให้เราได้อะไรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ภาษา เพื่อนใหม่ ๆ ถึงแม้เราจะทำอะไรผิดพลาดไปก็ตาม สิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่เราไม่สามารถหาได้ที่ประเทศไทย ผมและเพื่อน ๆ รอน้อง ๆ ทุกคนอยู่นะครับ

กิจกรรมของโรงเรียนมีทั้งทัศนศึกษา งานกีฬาเเละกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนต่างชาติไปเชื่อมสัมพันธ์กับโรงเรียนอื่นด้วย

ชื่อ ชญานิศ วัฒนศิริ

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : เมษายน 2017

ในเทอมเเรกเราจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งเเต่ต้นพร้อมกับชาวต่างชาติคนอื่น ๆ ค่ะ ถึงเเม้เวลาเรียนจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเเต่อาจารย์สอนเข้าใจง่ายมาก แถมใจดีคอยช่วยเวลาที่ไม่เข้าใจเนื้อหาตลอดเลย พอเทอมสองจะได้เข้าไปเรียนวิชาทั่วไปพร้อมกับคนญี่ปุ่นในห้องเรียน เนื้อหาที่เรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด กิจกรรมของโรงเรียนมีทั้งทัศนศึกษา งานกีฬาเเละยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนต่างชาติไปเชื่อมสัมพันธ์กับโรงเรียนอื่นด้วยนะคะ หอพักนั้นมีกฎระเบียบที่เข้มงวด ทั้งเรื่องเเยกขยะ การจัดเวรทำความสะอาด อาจจะลำบากหน่อยเเต่ก็ทำให้เราเติบโตเเละมีระเบียบวินัยมากขึ้น พอเราสามารถปรับตัวได้ก็จะสนุกไปกับการใช้ชีวิตที่นี่มากเลยค่ะ เเถมยังมีเพื่อน ๆ คอยช่วยเหลือตลอดทำให้เมื่อท้อก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเพราะมีคนคอยเคียงข้างค่ะ

 

Scroll to Top