เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี เตรียมพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เลือกเรียนที่ไหนดี

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปคือ

 • ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์  ในภาคเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย
 • จบการศึกษาพื้นฐานขั้นต่ำ 12 ปี ( นับจากป.1 – ม.6 ) * ดูหมายเหตุด้านล่างเพิ่มเติม

อยากสอบ เข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเพื่อ เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี  ต้องเตรียมตัวยังไง

 

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นส่วนใหญ่ จะดำเนินการเรียนการสอนด้วย  “ภาษาญี่ปุ่น”  ดังนั้น นักศึกษาต่างชาติที่อยากจะสอบเข้า เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพียงพอที่จะสามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่นได้อย่างไม่มีอุปสรรคทางภาษา

โดยทั่วไปแล้ว  ควรจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า ระดับ N2  แต่ทางที่ดีควรจะสอบผ่านระดับ N1

เจ๊เอ๊ดขอแนะนำให้เลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น   ที่มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

เพราะนอกเหนือจากจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว  ยังต้องเรียนวิชาที่จำเป็นสำหรับ การสอบเพื่อศึกษาต่อญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ  ที่เรียกว่า การสอบ EJU  เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ภาคเรียนที่เปิดรับ
1. ภาคเรียนเมษายน  หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี
2. ภาคเรียนตุลาคม  หลักสูตร 1 ปีครึ่ง

แล้วมีโรงเรียนไหนบ้างที่เจ๊เอ๊ดแนะนำให้กับน้องๆ ที่อยากจะไปเรียนปริญญาตรีที่ญี่ปุ่น  มาดูกันค่ะ

 

ASIA BUNKA KAIKAN  (ABK)
เขต Bunkyo  จังหวัดโตเกียว

ABK หลักสูตร เตรียม เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

ABK Japanese Language Institute   (ABK) 

 • เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์นับจากปี 1957
 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวนมาก สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูง
 • เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ EJU ( Examination for Japanese University)  วิชาพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ได้แก่ เลข ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ Japan and the world  โดยวิชาที่เรียนแบ่งตามสาขาที่จะสอบ
 • แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยยึดตามความถนัดและความสนใจ
 • นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจะได้รับโอกาสในการถูกเสนอชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ที่มีการทำสัญญากับทางร.ร.

หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อ
เข้าเรียนเดือน เมษายน  1 ปี  เวลาเรียน  1,086 ชั่วโมง
เข้าเรียนเดือนตุลาคม   1 ปี 6 เดือน เวลาเรียน 1,586 ชั่วโมง

ค่าเล่าเรียนต่อปี  

 • ค่าสมัคร 20,000 เยน  ชำระเมื่อสมัครเรียน
 • ค่าแรกเข้า  80,000 เยน  ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าเล่าเรียน 720,000 เยน  ( แบ่งชำระครั้งละ 6 เดือน  )

รวมเป็นเงิน  820,000 เยน ต่อปี   

ที่พัก
หอพักห้องเดี่ยว  ราคา 40,000 – 68,000 เยนต่อเดือน

*คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการหาร 3

ปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว  คลิก https://bit.ly/jed-line

 

JET ACADEMY
เขต Kita  จังหวัดโตเกียว

JET Academy คอร์สเตรียมสอบเข้า เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

JET ACADEMY

 • เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้พร้อมสำหรับการสอบผ่าน JLPT ระดับ N1 และทำคะแนนสอบ EJU ได้สูง
 • มีการเตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบวิชา「วิชาสังคม」ที่จะต้องสอบในการสอบ EJU
 • ภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ จะมีการแบ่งห้องตามความสามารถ และมีการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบโทเฟล  คณิตศาสตร์」(สายศิลป์・สายวิทย์) (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) มีอาจารย์ประจำของโรงเรียนเป็นผู้สอนนักเรียนสามารถสอบถามจุดที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา
 • มีคลาสคันจิสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยแยกตามระดับความรู้คันจิของนักเรียนโดยเฉพาะ
 • มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับนักศึกษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยต่างๆ   เชิญรุ่นพี่ที่เรียนในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาพูดคุยถามตอบเรื่องศึกษาต่อ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ  

เข้าเรียนเดือน เมษายน  1 ปี  เวลาเรียน  1,000 ชั่วโมง
เข้าเรียนเดือนตุลาคม   1 ปี 6 เดือน เวลาเรียน 1,440  ชั่วโมง
(ภาษาญี่ปุ่น・สังคมปัจจุบัน・ภาษาอังกฤษ)

ค่าเล่าเรียน (ต่อปี) 

 • ค่าสมัคร 20,000 เยน  ชำระเมื่อสมัครเรียน
 • ค่าแรกเข้า  50,000 เยน  ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าอื่นๆ 5,000 เยน ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าเล่าเรียน 780,000 เยน  ( แบ่งชำระครั้งละ 6 เดือน )

รวมเป็นเงิน  855,000 เยน
* วิชาเลือกที่ต้องชำระค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม ได้แก่ คณิตศาสตร์ 66,000 เยน / ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิชาละ 33,000 เยน

ที่พัก
ห้องเดี่ยว  50,000 เยนต่อเดือน 

*คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการหาร 3

ข้อมูลของโรงเรียน
https://jeducation.com/main/institute/jet-academy/

ปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว คลิก https://bit.ly/jed-line

 

SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE
เขต Shinjuku จังหวัด Tokyo

Sendagaya หลักสูตร เตรียม เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE

 • มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแล  มีระบบดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้ตำราเรียนที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง อาจารย์ทุกคนเป็นผู้ที่จบหลักสูตรอบรมครูภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนเซนดะกะยะมาแล้ว จึงทำให้มีวิธีการสอนที่เหมือนกัน
 • มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 40 ปี คอร์สระยะยาวได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ของประเทศญี่ปุ่น นักเรียนจะได้รับวีซ่านักเรียน 2 ปี และมีส่วนลดค่าเดินทางให้นักเรียน
 • ในชั้นเรียนติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะติวสอบวิชาต่างๆเพื่อให้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังได้เช่น ติวสอบภาษาญี่ปุ่น EJU  ติวสอบวิชาพื้นฐาน EJU (คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิชาศึกษาทั่วไป) ติวสอบข้อเขียน EJU ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยรอบที่สอง (ข้อสอบเก่า เรียงความ ข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • ตั้งอยู่ที่เขตการศึกษา ย่านชินจูกุ ทาคาดาโนะบาบะ อาหารจึงมีราคาถูก และมีนักศึกษาญี่ปุ่นจำนวนมากรวมตัวกัน อีกทั้งยังมีแหล่งช้อปปิ้งมากมาย
 • มีการจัดบรรยายศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโทในโรงเรียน

หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เข้าเรียนเดือน เมษายน  2 ปี
เข้าเรียนเดือนตุลาคม   1 ปี 6 เดือน

ค่าเล่าเรียน (ต่อปี) 

 • ค่าสมัคร 20,000 เยน  ชำระเมื่อสมัครเรียน
 • ค่าแรกเข้า  60,000 เยน  ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าอุปกรณ์  40,000 เยน
 • ค่าประกัน  6,000 เยน
 • ค่าเล่าเรียน 690,000 เยน  ( แบ่งชำระครั้งละ 6 เดือน )

รวมเป็นเงิน  816,000 เยน

ที่พัก
ห้องเดี่ยว 77,000 – 97,000 เยนต่อเดือน
ห้องคู่  33,000 – 45,000 เยนต่อเดือน (ต่อคน) 

*คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการหาร 3 

ข้อมูลของโรงเรียน
https://jeducation.com/main/institute/sendagaya/

ปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว คลิก https://bit.ly/jed-line

 

SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE
เขต Shinjuku จังหวัด Tokyo

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Shinjuku

SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

 • โรงเรียนมีวิธีการสอนแบบ The Ezoe Method ซึ่งเป็นระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสถาบันการศึกษา ด้านภาษาในประเทศญี่ปุ่น
 • มีระบบการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยภาพเคลื่อนไหว VLJ (Visual Learning Japanese)
 • มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครื่อข่าย LMS (Learning Management System) ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาในชั้นเรียนได้ทุกเวลา
 • โรงเรียนพัฒนาระบบการเรียนการสอนร่วมกับบริษัท NTT Communications ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ทันสมัย
 • มีการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษาต่อในระดับสูง การสมัครงาน
 • มีคอร์สติวสอบ EJU  วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  Japan and the World

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ
เข้าเรียนเดือน เมษายน  1 ปี หรือ 2 ปี
เข้าเรียนเดือนตุลาคม   1 ปี 6 เดือน

ค่าเล่าเรียน (ต่อปี)

 • ค่าสมัคร 30,000 เยน ชำระเมื่อสมัครเรียน
 • ค่าแรกเข้า 40,000 เยน ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าอื่นๆ 10,000 เยน
 • ค่าเล่าเรียน 720,000 เยน

รวมเป็นเงิน 800,000 เยน

ที่พัก
ห้องเดี่ยว  47,000 – 58,400 เยนต่อเดือน

ข้อมูลของโรงเรียน
https://jeducation.com/main/institute/shinjuku/

ปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว คลิก https://bit.ly/jed-line

 

THE NAGANUMA SCHOOL
เขต Shibuya จังหวัด Tokyo

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Naganuma

THE NAGANUMA SCHOOL

 • นักเรียนหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อระดับสูง สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงของญี่ปุ่นได้เป็นจำนวนมาก
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป เป็นการปูพื้นฐานทักษะทางภาษาอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งเน้นทักษะการสนทนา
 • เสริมทักษะวิชาต่างๆ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ข้อสอบ EJU  วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  Japan and the world
 • มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติมากกว่า 50 ประเทศ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม คณาจารย์ที่พร้อมให้การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่
 • นักเรียนต่อห้องน้อย  ประมาณ 15 คนต่อห้อง ทำให้ฝึกฝนได้เต็มที่
 • ตั้งอยู่ที่ชิบุยะซึ่งมีความสะดวกสบาย ทันสมัย เป็นศูนย์กลางแฟชั่นและวัฒนธรรมสมัยใหม่ของโตเกียว

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

เข้าเรียนเดือน เมษายน  1 ปี หรือ 2 ปี
เข้าเรียนเดือนตุลาคม   1 ปี 6 เดือน

ค่าเล่าเรียน (ต่อปี)

 • ค่าสมัคร 30,000 เยน  ชำระเมื่อสมัครเรียน
 • ค่าแรกเข้า  50,000 เยน  ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าอื่นๆ 20,000 เยน
 • ค่าเล่าเรียน 807,800 เยน  ( แบ่งชำระครั้งละ 6 เดือน )

รวมเป็นเงิน  907,800 เยน

ที่พัก
ห้องคู่  42,000 – 44,000 เยนต่อเดือน (ต่อคน) 

*คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการหาร 3 

ข้อมูลของโรงเรียน
https://jeducation.com/main/institute/naganuma/

ปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว คลิก https://bit.ly/jed-line

 

TOKYO GALAXY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
เขต Chuo จังหวัด Tokyo

Tokyo Galaxy ศึกษาต่อญี่ปุ่น

TOKYO GALAXY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

 • ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้อักษรจีน
 • นักเรียนในระดับชั้นต้น ใช้หนังสือเรียนที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง โดยพัฒนาให้เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน
 • มีที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาในการเลือกวิชาเลือก การศึกษาต่อระดับสูง ไปจนถึงการใช้ชีวิต
 • มีคลาสเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดัง ช่วยแนะแนว ตั้งแต่การเข้าสอบไปจนถึงการจดโน้ตในวิชาบรรยาย อีกทั้งยังมีวิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพื่อการสอบ EJU อีกด้วย
 • มีชั้นเรียนเสริมเพื่อพัฒนาระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น วิชาเน้นการสนทนา, หลักสูตรเร่งรัด เป็นต้น
 • หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (เข้าเรียนเดือนเมษายน และตุลาคม) ที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการนั้น นักเรียนสามารถเรียนวิชาอื่นๆนอกเหนือจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ตั้งแต่เริ่มหลักสูตร

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ
เข้าเรียนเดือน เมษายน  1 ปี หรือ 2 ปี
เข้าเรียนเดือนตุลาคม   1 ปี 6 เดือน   

ค่าเล่าเรียน (ต่อปี) 

 • ค่าสมัคร 20,000 เยน  ชำระเมื่อสมัครเรียน
 • ค่าแรกเข้า 60,000 เยน  ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าเล่าเรียน  760,000  เยนต่อ 1 ปี  ( แบ่งชำระครั้งละ 6 เดือน )
  รวมเป็นเงิน  840,000 เยนต่อ 1 ปี

ที่พัก
ห้องเดี่ยว 195,000-222,000 ต่อ 3 เดือน
ห้องคู่ 141,000 ต่อ 3 เดือน ( ต่อคน )

*คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการหาร 3 

ข้อมูลของโรงเรียน
https://jeducation.com/main/institute/tokyo-galaxy/

ปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว คลิก https://bit.ly/jed-line

Osaka YMCA
เขต Tennoji  จังหวัด Osaka

osaka YMCA หลักสูตรเรียนต่อป.ตรี

OSAKA YMCA

 • มีหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ได้จริง
 • มีวิชาเรียนที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เตรียมสอบ EJU  วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  Japan and the World  ฝึกการเขียนบทความ  ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
 • อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาญี่ปุ่น และมีประสบการณ์การสอนมายาวนาน
 • สถาบันสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติอย่างเต็มที่ โดยจัดสถานที่ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้โดยเฉพาะ
 • มีกิจกรรมอาสาสมัครที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมการฝึกสนทนาที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ
เข้าเรียนเดือน เมษายน  1 ปี หรือ 2 ปี
เข้าเรียนเดือนตุลาคม   1 ปี 6 เดือน   

ค่าเล่าเรียน (ต่อปี) 

 • ค่าสมัคร 20,000 เยน  ชำระเมื่อสมัครเรียน
 • ค่าแรกเข้า 100,000 เยน  ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าอื่นๆ  15,000 เยน
 • ค่าเล่าเรียน  740,000  เยนต่อ 1 ปี  ( แบ่งชำระครั้งละ 6 เดือน )
  รวมเป็นเงิน  875,000 เยนต่อ 1 ปี

ข้อมูลของโรงเรียน
https://jeducation.com/main/institute/osaka-ymca/

ปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว คลิก https://bit.ly/jed-line

ขั้นตอนการสมัครเรียน
https://jeducation.com/main/process_longterm/

อยาก เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี แต่เรียนจบม.ปลาย มาไม่ครบ 12 ปี

สำหรับน้องๆ ร.ร.อินเตอร์ ที่จะจบการศึกษาพื้นฐาน 10 หรือ 11 ปี  จะถือว่าเรียนไม่ครบ 12 ปีตามระบบการศึกษาพื้นฐานของญี่ปุ่นนั้น

จะต้องเข้าเรียนใน ร.ร.สอนภาษาที่ญี่ปุ่นซึ่งมี หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (準備教育課程 : Junbi Kyoiku Katei)   ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ  ซึ่งร.ร.ทั้ง 6 แห่งที่แนะนำไปนี้   มีหลักสูตรนี้ให้เข้าเรียนค่ะ

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ก็ถือว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับผู้ที่จบ 12 ปี  สามารถนำเอกสารการจบการศึกษา ไปใช้เป็นหลักฐานการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อยื่นสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยวิชาชีพของประเทศญี่ปุ่นได้ค่ะ

หากอ่านข้อมูลแล้ว ยังตัดสินใจไม่ได้  ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกโรงเรียนไหนดี  มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว #ทีมเจ๊เอ๊ด ได้เลยค่ะ

เจ้าหน้าที่แนะแนว #ทีมเจ๊เอ๊ด  พร้อมให้คำแนะนำไม่เพียงแค่เรื่อง การเลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเท่านั้น  แต่จะช่วยน้องๆ และผู้ปกครอง  วางแผน  ระยะเวลาในการเรียนภาษาญี่ปุ่น  และการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ตรงตามเป้าหมายค่ะ

สอบถาม ทีมเจ๊เอ๊ด คลิก https://bit.ly/jed-line

 


 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม-ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top