เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

แนะนำโรงเรียนสอนภาษา เพื่อเตรียมสอบ เข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ป.ตรี

เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี
เตรียมพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เลือกเรียนที่ไหนดี

เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี


คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปคือ

👉 ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์  ในภาคเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย
👉 จบการศึกษาพื้นฐานขั้นต่ำ 12 ปี ( นับจากป.1 – ม.6 ) * ดูหมายเหตุด้านล่างเพิ่มเติม

 

อยากสอบ เข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเพื่อ เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี  ต้องเตรียมตัวยังไง

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นส่วนใหญ่ จะดำเนินการเรียนการสอนด้วย ” ภาษาญี่ปุ่น ”  ดังนั้น นักศึกษาต่างชาติที่อยากจะสอบเข้า เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น  จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพียงพอ ที่จะสามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่นได้อย่างไม่มีอุปสรรคทางภาษา

โดยทั่วไปแล้ว  ควรจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า ระดับ N2  แต่ทางที่ดีควรจะสอบผ่านระดับ N1

เจ๊เอ๊ดขอแนะนำให้เลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น   ที่มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

เพราะนอกเหนือจากจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว  ยังต้องเรียนวิชาที่จำเป็นสำหรับ การสอบเพื่อศึกษาต่อญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ  ที่เรียกว่า การสอบ EJU  เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ภาคเรียนที่เปิดรับ
1. ภาคเรียนเมษายน  หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี
2. ภาคเรียนตุลาคม  หลักสูตร 1 ปีครึ่ง

แล้วมีโรงเรียนไหนบ้าง ที่ #เจ๊เอ๊ด  แนะนำให้กับน้องๆ ที่อยากจะไปเรียนปริญญาตรีที่ญี่ปุ่น  มาดูกันค่ะ

 

ASIA BUNKA KAIKAN  (ABK)
เขต Bunkyo  จังหวัดโตเกียว

ABK หลักสูตร เตรียม เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

ASIA BUNKA KAIKAN  (ABK) 

 • เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์นับจากปี 1957
 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวนมาก สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูง
 • เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ EJU ( Examination for Japanese University)  วิชาพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ได้แก่ เลข ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ Japan and the world  โดยวิชาที่เรียนแบ่งตามสาขาที่จะสอบ
 • แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยยึดตามความถนัดและความสนใจ

💴 ค่าเล่าเรียนต่อปี  

หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อ    ( 1,086 ชั่วโมง )

 • ค่าสมัคร 20,000 เยน  ชำระเมื่อสมัครเรียน
 • ค่าแรกเข้า  80,000 เยน  ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าเล่าเรียน 720,000 เยน  ( แบ่งชำระครั้งละ 6 เดือน )

รวมเป็นเงิน  820,000 เยน ต่อปี   

🏢 ที่พัก
หอพักห้องเดี่ยว  ราคา 40,000 – 68,000 เยนต่อเดือน

*คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการหาร 3

ไลน์คุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
คลิก 👉 https://bit.ly/jed-line

 

JET ACADEMY
เขต Kita  จังหวัดโตเกียว

JET Academy คอร์สเตรียมสอบเข้า เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

JET ACADEMY

 • เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้พร้อมสำหรับการสอบผ่าน JLPT ระดับ N1 และสามารถทำคะแนนสอบ EJU ได้สูง
 • มีคลาสคันจิสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยแยกตามระดับความรู้คันจิของนักเรียนโดยเฉพาะ
 • จำนวนนักเรียนต่อห้องมีไม่มาก พร้อมด้วยอาจารย์ที่มากประสบการณ์ที่คอยให้คำแนะนำในการเรียน
 • มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับนักศึกษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีการเชิญรุ่นพี่ที่เรียนในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาพูดคุยถามตอบเรื่องศึกษาต่อ

💴 ค่าเล่าเรียน (ต่อปี) 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ    (1,000 – 1,120  ชั่วโมง )

 • ค่าสมัคร 20,000 เยน  ชำระเมื่อสมัครเรียน
 • ค่าแรกเข้า  50,000 เยน  ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าอื่นๆ 5,000 เยน ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าเล่าเรียน 780,000 เยน  ( แบ่งชำระครั้งละ 6 เดือน )

รวมเป็นเงิน  855,000 เยน

🏢 ที่พัก
ห้องเดี่ยว  50,000 เยนต่อเดือน 


* วิชาเลือกที่ต้องชำระค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม ได้แก่ คณิตศาสตร์ 66,000 เยน / ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิชาละ 33,000 เยน
*คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการหาร 3

ข้อมูลของโรงเรียน
👉 https://jeducation.com/main/jet/

ไลน์คุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว 👉 https://bit.ly/jed-line

 

SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE
เขต Shinjuku จังหวัด Tokyo

Sendagaya หลักสูตร เตรียม เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE

 • มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแล  มีระบบดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้ตำราเรียนที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง อาจารย์ทุกคนเป็นผู้ที่จบหลักสูตรอบรมครูภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนเซนดะกะยะมาแล้ว จึงทำให้มีวิธีการสอนที่เหมือนกัน
 • มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 40 ปี คอร์สระยะยาวได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ของประเทศญี่ปุ่น นักเรียนจะได้รับวีซ่านักเรียน 2 ปี และมีส่วนลดค่าเดินทางให้นักเรียน
 • มีหอพักจำนวนมาก สามารถรองรับนักเรียนได้
 • ตั้งอยู่ที่เขตการศึกษา ย่านชินจูกุ ทาคาดาโนะบาบะ อาหารจึงมีราคาถูก และมีนักศึกษาญี่ปุ่นจำนวนมากรวมตัวกัน อีกทั้งยังมีแหล่งช้อปปิ้งมากมาย
 • มีการจัดบรรยายศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโทในโรงเรียน

 

💴 ค่าเล่าเรียน (ต่อปี) 

หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • ค่าสมัคร 20,000 เยน  ชำระเมื่อสมัครเรียน
 • ค่าแรกเข้า  60,000 เยน  ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าอื่นๆ 46,000 เยน
 • ค่าเล่าเรียน 690,000 เยน  ( แบ่งชำระครั้งละ 6 เดือน )

รวมเป็นเงิน  816,000 เยน

🏢 ที่พัก
ห้องเดี่ยว 77,000 – 97,000 เยนต่อเดือน
ห้องคู่  33,000 – 45,000 เยนต่อเดือน (ต่อคน) 

*คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการหาร 3 

ข้อมูลของโรงเรียน
👉 https://jeducation.com/main/sendagaya/

ไลน์คุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว 👉 https://bit.ly/jed-line<

 

SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE
เขต Shinjuku จังหวัด Tokyo

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Shinjuku

SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

 • โรงเรียนมีวิธีการสอนแบบ The Ezoe Method ซึ่งเป็นระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสถาบันการศึกษา ด้านภาษาในประเทศญี่ปุ่น
 • มีระบบการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยภาพเคลื่อนไหว VLJ (Visual Learning Japanese)
 • มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครื่อข่าย LMS (Learning Management System) ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาในชั้นเรียนได้ทุกเวลา
 • โรงเรียนพัฒนาระบบการเรียนการสอนร่วมกับบริษัท NTT Communications ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ทันสมัย
 • มีการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษาต่อในระดับสูง การสมัครงาน

💴 ค่าเล่าเรียน (ต่อปี)

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ

 • ค่าสมัคร 30,000 เยน ชำระเมื่อสมัครเรียน
 • ค่าแรกเข้า 40,000 เยน ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าอื่นๆ 10,000 เยน
 • ค่าเล่าเรียน 720,000 เยน

รวมเป็นเงิน 800,000 เยน

🏢 ที่พัก
ห้องเดี่ยว  47,000 – 58,400 เยนต่อเดือน

ข้อมูลของโรงเรียน
👉 https://jeducation.com/main/shinjuku/

ไลน์คุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว 👉 https://bit.ly/jed-line

 

THE NAGANUMA SCHOOL
เขต Shibuya จังหวัด Tokyo

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Naganuma

THE NAGANUMA SCHOOL

 • นักเรียนหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อระดับสูง สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงของญี่ปุ่นได้เป็นจำนวนมาก
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป เป็นการปูพื้นฐานทักษะทางภาษาอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งเน้นทักษะการสนทนา
 • มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติมากกว่า 50 ประเทศ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม คณาจารย์ที่พร้อมให้การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่
 • นักเรียนต่อห้องน้อย  ประมาณ 15 คนต่อห้อง ทำให้ฝึกฝนได้เต็มที่
 • ตั้งอยู่ที่ชิบุยะซึ่งมีความสะดวกสบาย ทันสมัย เป็นศูนย์กลางแฟชั่นและวัฒนธรรมสมัยใหม่ของโตเกียว

💴 ค่าเล่าเรียน (ต่อปี)

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ

 • ค่าสมัคร 30,000 เยน  ชำระเมื่อสมัครเรียน
 • ค่าแรกเข้า  50,000 เยน  ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าอื่นๆ 20,000 เยน
 • ค่าเล่าเรียน 807,800 เยน  ( แบ่งชำระครั้งละ 6 เดือน )

รวมเป็นเงิน  907,800 เยน

🏢 ที่พัก
ห้องคู่  42,000 – 44,000 เยนต่อเดือน (ต่อคน) 

*คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการหาร 3 

ข้อมูลของโรงเรียน
👉 https://jeducation.com/main/naganuma/
ไลน์คุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว 👉 http://bit.ly/jed-line

 

TOKYO GALAXY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
เขต Chuo จังหวัด Tokyo

ร.ร.สอนภาษาญี่ปุ่น tokyo galaxy

TOKYO GALAXY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

 • ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้อักษรจีน
 • นักเรียนในระดับชั้นต้น ใช้หนังสือเรียนที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง โดยพัฒนาให้เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน
 • มีที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาในการเลือกวิชาเลือก การศึกษาต่อระดับสูง ไปจนถึงการใช้ชีวิต
 • มีคลาสเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดัง ช่วยแนะแนว ตั้งแต่การเข้าสอบไปจนถึงการจดโน้ตในวิชาบรรยาย อีกทั้งยังมีวิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพื่อการสอบ EJU อีกด้วย
 • มีชั้นเรียนเสริมเพื่อพัฒนาระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น วิชาเน้นการสนทนา, หลักสูตรเร่งรัด เป็นต้น
 • หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (เข้าเรียนเดือนเมษายน และตุลาคม) ที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการนั้น นักเรียนสามารถเรียนวิชาอื่นๆนอกเหนือจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ตั้งแต่เริ่มหลักสูตร

💴 ค่าเล่าเรียน (ต่อปี) 

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 

 • ค่าสมัคร 20,000 เยน  ชำระเมื่อสมัครเรียน
 • ค่าแรกเข้า 58,000 เยน  ชำระครั้งแรกครั้งเดียว
 • ค่าเล่าเรียน 680,000  เยนต่อ 1 ปี  ( แบ่งชำระครั้งละ 6 เดือน )
  รวมเป็นเงิน  758,000  เยนต่อ 1 ปี

🏢 ที่พัก
ห้องเดี่ยว 195,000-222,000 ต่อ 3 เดือน
ห้องคู่ 141,000 ต่อ 3 เดือน ( ต่อคน )

*คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ ด้วยการหาร 3 

ข้อมูลของโรงเรียน
👉 https://jeducation.com/main/tokyogalaxy/

ไลน์คุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว 👉 https://bit.ly/jed-line

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน
👉 https://jeducation.com/main/process_longterm/

อยาก เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี แต่เรียนจบม.ปลาย มาไม่ครบ 12 ปี

สำหรับน้องๆ ร.ร.อินเตอร์ ที่จะจบการศึกษาพื้นฐาน 10 หรือ 11 ปี  จะถือว่าเรียนไม่ครบ 12 ปีตามระบบการศึกษาพื้นฐานของญี่ปุ่นนั้น

จะต้องเข้าเรียนใน ร.ร.สอนภาษาที่ญี่ปุ่นซึ่งมี หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (準備教育課程 : Junbi Kyoiku Katei)   ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ  ซึ่งร.ร.ทั้ง 6 แห่งที่แนะนำไปนี้   มีหลักสูตรนี้ให้เข้าเรียนค่ะ

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ก็ถือว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับผู้ที่จบ 12 ปี  สามารถนำเอกสารการจบการศึกษา ไปใช้เป็นหลักฐานการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อยื่นสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยวิชาชีพของประเทศญี่ปุ่นได้ค่ะ

หากอ่านข้อมูลแล้ว ยังตัดสินใจไม่ได้  ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกโรงเรียนไหนดี  มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว #ทีมเจ๊เอ๊ด ได้เลยค่ะ

เจ้าหน้าที่แนะแนว #ทีมเจ๊เอ๊ด  พร้อมให้คำแนะนำไม่เพียงแค่เรื่อง การเลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเท่านั้น  แต่จะช่วยน้องๆ และผู้ปกครอง  วางแผน  ระยะเวลาในการเรียนภาษาญี่ปุ่น  และการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ตรงตามเป้าหมายค่ะ

สอบถาม ทีมเจ๊เอ๊ด คลิก https://bit.ly/jed-line

 


 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่คิดค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม-ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line