เรียนต่อญี่ปุ่น : หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

japanese_business750 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สำหรับคนที่มีเป้าหมายในการไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น เพื่อหางานทำที่ญี่ปุ่นหลังเรียนจบ  ,  เพื่อใช้ในการติดต่อธุรกิจกับคนญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง หรือต่อยอดการทำงานในกิจการของครอบครัว

การเลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ที่มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ จะทำให้สามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นสำหรับการทำงานได้ตรงกับเป้าหมาย

โรงเรียนสอนภาษาที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่   เมื่อเรียนในระดับสูง จะมีการสอนวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจ หรือการหางาน  หรือมีวิชาเลือกทางด้านธุรกิจให้เลือกเรียนตามความสนใจ

แต่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจโดยเฉพาะ  ที่เจ๊เอ๊ด อยากจะขอแนะนำ สำหรับผู้ที่คิดจะเรียนภาษาเพื่อการหางานหรือทำงานอย่างจริงจัง  คือ

 

1. The Naganuma School

naganuma1 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

โรงเรียนนากานุมะ ตั้งอยู่ที่ย่านชิบุยะ ใจกลางกรุงโตเกียว เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่เก่าแก่เป็นอันดับต้นๆ ของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นค่ะ ก่อตั้งในปีค.ศ. 1948 นับถึงปัจจุบันปี 2017 นี้ ก็มีอายุ 69 ปีแล้ว เก่าแก่ขนาดที่เรียกว่า เรียนตั้งแต่รุ่นพ่อ ยันรุ่นลูก รุ่นหลานค่ะ

เป็นเรื่องปรกติในโรงเรียนนากานุมะเลยค่ะ  ที่ในห้องเรียน จะได้เจอเพื่อนร่วมห้องสักคนหนึ่ง ซึ่งมาเรียนที่ร.ร.นี้ เพราะคุณพ่อหรือคุณแม่เคยเป็นศิษย์เก่า เลยส่งลูกมาเรียนที่ร.ร.ที่ตนเองจบการศึกษามา

Business Japanese Course ของโรงเรียนนากานุมะ
เป็นหลักสูตรครึ่งวัน เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 12:30 น.
แบ่งเป็น 4 ระดับคือ BJ1 – BJ4

ภาคเรียนที่เปิดสอนมี 4 ภาคเรียนคือ
มกราคม , เมษายน , กรกฎาคม และตุลาคม

naganuma_bj1 หลักสูตรญี่ปุ่นธุรกิจ

naganuma_bj3 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

เนื้อหาที่เรียนจะประกอบไปด้วย
– การสมัครงานที่ญี่ปุ่น
ตั้งแต่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหางานของคนญี่ปุ่น การหาข้อมูลบริษัท การเขียนเรซูเม่ การทำความเข้าใจตัวเอง เพื่อที่จะสามารถหาจุดแข็งของตนเอง การสัมภาษณ์งาน ฯลฯ
– ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานแบบคนญี่ปุ่น การบริหารงานที่แตกต่าง
– ภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจ
การใช้ภาษาสุภาพ การรับโทรศัพท์ การนัดหมายลูกค้า การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ การเข้าประชุม การส่งอีเมล์ มารยาททางธุรกิจ การสอบวัดทักษะภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) เป็นต้น
– ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน
กรณีศึกษา case studies , การค้นคว้าหาข้อมูลทางธุรกิจ , การทำ presentation เสนอผลงานต่อที่ประชุม เป็นต้น

naganuma_bj4 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

นอกจากนั้น ในแต่ละเทอม ยังมีการสัมมนาเรื่องการหางานที่ญี่ปุ่น โดยเชิญรุ่นพี่ที่ได้งานทำที่ญี่ปุ่นมาให้คำแนะนำ มีการเชิญฝ่าย HR ของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ทดลองสัมภาษณ์งานและให้คำแนะนำจุดที่ผิดพลาด , มีการไปทัศนศึกษาดูงานในบริษัท , องค์กรต่างๆ รวมถึงการไปร่วมงาน Job Fair ในโตเกียว , การไปลงทะเบียนสมัครงานที่ศูนย์จัดหางานอีกด้วย

แต่นอกเหนือจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปอยู่ส่วนหนึ่งด้วยค่ะ แต่เนื้อหาที่เรียนจะค่อนข้างเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ หรือข่าวสาร และมีคาบเรียนสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 หรือ N1

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Naganuma School 

 

2. Tokyo Galaxy Japanese Language School

tokyogalaxy หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

โรงเรียนโตเกียวกาแลคซี่ ตั้งอยู่ที่สถานี Kayabacho ใกล้ย่าน Nihonbashi ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ การเงินของกรุงโตเกียวมาตั้งแต่สมัยเอโดะ อาคารใหม่ของโรงเรียนสวยงาม น่าเรียน มีการแนะแนวและให้คำปรึกษานักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต

 

Business Japanese Course ของโรงเรียนโตเกียวกาแลคซี่
เป็นหลักสูตรครึ่งวัน เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 4 คาบ
เรียนรอบเช้าหรือรอบบ่ายแล้วแต่ระดับชั้น

ภาคเรียนที่เปิดสอนมี 2 ภาคเรียนคือ
เมษายน และตุลาคม

tokyogalaxy_bj1 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

tokyogalaxy_bj2 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

เนื้อหาที่เรียนจะประกอบไปด้วย

1. การพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
จะเรียน 2 คาบแรกของทุกวัน เพื่อฝึกฝนให้สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นธุรกิจได้อย่างคล่องแคล่วในสถานการณ์ต่างๆ

2. การเรียนวิชาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน
เช่น การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT , การเขียนเชิงธุรกิจ , การอ่านเอกสารธุรกิจ , การสอบภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ , มารยาทและขนบปฏิบัติในการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่น

นอกจากนั้น ยังมีทำ Project Work แบ่งกลุ่มหาข้อมูลทางการตลาด และมา debate ถกประเด็นทางการตลาด ฝึกทักษะการนำเสนอผลงาน presentation , การทัศนศึกษาที่บริษัทหรือโรงงานต่าง ๆ

รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน การสัมภาษณ์งานเพื่อเข้าทำงานในบริษัทที่ญี่ปุ่น มีแขกรับเชิญจากบริษัทจัดหางาน ศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์หางานและได้งานทำที่ญี่ปุ่นมาให้คำแนะนำ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tokyo Galaxy  Japanese Language School 

 

แต่ทั้งนี้ ต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นกันก่อนค่ะว่า

1. หลักสูตรภาษาญีปุ่นเพื่อธุรกิจนั้น   จะอยู่ในระดับชั้นสูง  เนื้อหาที่เรียนมีความยาก  จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมากเพียงพอที่จะเรียนได้ คือระดับ N2 ขึ้นไป

สำหรับนักเรียนใหม่ที่สอบผ่าน N2 แล้ว และต้องการที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เมื่อไปถึงญี่ปุ่น จะต้องสอบ placement test ของทางร.ร.ก่อน เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ณ เวลานั้น ว่าจะสามารถเข้าเรียนได้หรือไม่ ในระดับใด

2.  ในกรณีที่ภาษาญี่ปุ่นยังไม่ถึงระดับที่จะเข้าเรียนได้  ก็สมัครเข้าเรียนในระดับชั้นต้น ชั้นกลางของโรงเรียนไปก่อน ค่อยๆ เพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปเรื่อยๆ  ถ้าจากเริ่มต้นที่ระดับ N5 หรือ N4 ก็ต้องเรียนอย่างน้อย 1 ปี กว่าจะไปเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจได้ แล้วเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจอีก 6 เดือน หรือ 1 ปี รวมเวลาในการเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 2 ปีเต็ม

 

3. Tera  School of Business and Communication

โรงเรียน Tera

โรงเรียน Tera ตั้งอยู่ที่ย่านนัมบะ ใจกลางเมืองโอซาก้า   หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจของที่นี่ จะแตกต่างจาก 2 โรงเรียนข้างต้น คือเป็นหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน  ผู้ที่จะเข้าเรียนได้จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 , N2 ขึ้นไป

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครงานในบริษัทญี่ปุ่น  และต้องการฝึกฝนทักษะทางภาษาและมารยาททางธุรกิจแบบญี่ปุ่น  เพื่อใช้ในการทำงานจริง  อีกทั้งมีการออกไปทัศนศึกษา ดูงานบริษัทญี่ปุ่น

หลักสูตรที่เปิดสอนจะประกอบด้วย

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ : เรียนภาษาสุภาพ  การออกเสียง การเขียน บทสนทนาทั่วไปในการทำงาน  การรายงานทางธุรกิจที่จำเป็นในการทำงาน จนถึงมารยาททางธุรกิจต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรเพื่อการสมัครงาน : เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นสำหรับการสมัครงาน เข้าใจถึงวิธีการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ทั้งในญี่ปุ่นและในต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ Tera บรรยากาศ

จุดเด่นของโรงเรียนคือ ชั้นเรียนมีจำนวนนักเรียนไม่มาก จัดให้มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง ทำให้อาจารย์สามารถสื่อสารและดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง  มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง 

เปิดรับสมัคร ปีละ 4 ภาคเรียนคือ
– เมษายน
– กรกฏาคม
– ตุลาคม
– มกราคม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tera School of Business and Communication 

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่คิดค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม-ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top