fbpx
, / 4606 0

Tera School of Business & Communication

SHARE
Tera School of Business & Communication

Tera School of Business & Communication สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่โอซาก้า  เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป

Tera School of Business & Communication

จุดเด่นของโรงเรียน

 

 1. มีการเรียนการสอนที่แตกต่างกับชั้นเรียนในระดับสูงของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยทั่วไป

นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่นำไปใช้ในการทำงาน ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

 1. หลักสูตรระยะสั้น

แผนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนระยะสั้นเท่านั้น ไม่มีหลักสูตรระยะยาว 1- 2 ปี

 1. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานมากมายและมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น

 1. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงหลายอย่าง

ไม่ใช่แค่นั่งเรียนเฉยๆอย่างเดียว แต่จะเน้นการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

 1. ให้การสนับสนุนการสมัครงานอย่างเต็มที่

โดยมีชั้นเรียนเฉพาะสำหรับการสมัครงานและสนับสนุนให้ได้ใบอนุญาตพำนักเพื่อการทำงาน

 

รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ

(ในกรณีที่นักเรียนน้อยกว่า 5 คน อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนคอร์สนั้นๆ)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 สามารถเข้าเรียนได้ โดยจะเน้นการเรียนรู้ภาษาสุภาพขั้นพื้นฐาน วิธีการออกเสียง การเขียน เป็นต้น จากบทสนทนาทั่วไปในการทำงาน นอกจากนี้ยังเรียนรู้บทสนทนาและรายงานทางธุรกิจที่จำเป็นในการทำงาน วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจ และมารยาททางธุรกิจต่างๆโดยวิธีการปฏิบัติจริง

เนื้อหาของรายวิชาที่เรียน
1 วันเรียน 4 คาบเรียน (1 คาบเรียนใช้เวลา 45 นาที) (เนื้อหาของรายวิชาอาจเปลี่ยนแปลงได้)
 Tera School of Business & Communication วิชาเรียน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเพื่อการสมัครงาน
มีบริษัทญี่ปุ่นเปิดรับบุคลากรโดยไม่จำกัดสัญชาติเพิ่มขึ้น หลักสูตรนี้สอนและให้นักเรียนทำความเข้าใจถึงวิธีการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น เพื่อเวลาทำงานในบริษัทญี่ปุ่นทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศเข้าใจถึงวิธีการทำงานแบบญี่ปุ่น
เนื้อหาของรายวิชาที่เรียน
1 วันเรียน 2 คาบเรียน (1 คาบเรียนใช้เวลา 45 นาที) (เนื้อหาของรายวิชาอาจเปลี่ยนแปลงได้)


หลักสูตรวิชาเดี่ยว

หลักสูตรนี้จะแตกต่างจากหลักสูตรที่กล่าวมาข้างบน โดยสามารถนำไปใช้ได้จริง และใช้กับการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจหรือการทำงานได้

โปรแกรมการเข้าเยี่ยมชมธุรกิจ

ในชั้นเรียน Company Research จะได้ไปเยี่ยมชมและทัศนศึกษาที่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่จริง ซึ่งการไปเยี่ยมชมนี้ จะเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียนมาทดลองปฏิบัติจริง

04
หลักสูตรทดลองเรียน 2-8 สัปดาห์ช่วงฤดูใบไม้ร่วง
☆ สามารถดำเนินการสมัครล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเดินทาง
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานของ TERA ไม่ได้มีแค่ระยะเวลา 3 เดือนเท่านั้น แต่สามารถเข้าเรียนแบบ 2 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำได้ช่วงเวลาของหลักสูตร
จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนอย่างต่ำ 5 คน ในกรณีที่จำนวนนักเรียนไม่ครบ บางครั้งอาจพิจารณาให้เปิดชั้นเรียนได้☆จะปิดรับสมัครเมื่อจำนวนนักเรียนครบแล้ว

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 1. ในกรณีผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรเพื่อการสมัครงานด้วย จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนหลักสูตรเพื่อการสมัครงาน “ครึ่งราคา”
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าจัดสอบต่างๆ ค่าเดินทางไปทัศนศึกษาบริษัท ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการออกประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียน
 3. ถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถเรียนได้ จะสามารถคืนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ไม่สามารถคืนค่าแรกเข้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้แต่หลังจากคอร์สได้เปิดไปแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทุกกรณี จะไม่สามารถคืนเงินได้
 4. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างประเทศต่างๆนั้น ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด กรณีที่ทางโรงเรียนได้รับเงินโอนไม่ครบตามจำนวนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารในภายหลังจากที่นักเรียนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว

 

รายละเอียดบัญชีธนาคารในการโอนเงิน

Tera School of Business & Communication การชำระค่าเทอม

รายละเอียดหอพัก

หอพัก Tera เป็นห้องพักแบบ 2-4 คน มีห้องเดี่ยว 2 ห้อง ห้องคู่ 1 ห้อง แชร์ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องครัว มีอินเตอร์เน็ทWifi และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆพร้อม ใกล้หอพักมีซุปเปอร์มาร์เก็ต 2-3 แห่ง สามารถเดินไปโรงเรียนได้ 10 นาที อยู่ใกล้สถานี Namba

Tera School of Business & Communication หอพัก

ประเภทห้องพัก ค่าหอ / 1 ภาคเรียน
ห้องเดี่ยว 250,000เยน
ห้องคู่ 190,000เยน

*ราคารวมค่าแรกเข้า ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเตอร์เน็ท เมื่อย้ายออกจะได้ค่ามัดจำคืน 20,000 เยน ถ้าห้องไม่มีความเสียหาย

tera 3

การสมัครเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1. ใบสมัคร (( ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่ ))
 2. รูปถ่ายขนาด 4×3 cm. จำนวน 5 ใบ
 3. สำเนา Passport หรือสำเนา Certificate of alien registration

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนที่ Tera School of Business & Communication

 • ยื่นเอกสารผ่านทาง Jeducation
 • ทางโรงเรียนส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายมาให้
 • โอนเงินผ่านธนาคารที่มีบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
 • ทางโรงเรียนจะส่งใบตอบรับมาให้
 • ขอวีซ่า และเตรียมตัวเดินทาง

ข้อควรระวัง

 1. หนังสือรับรองผลการเรียน จะออกให้หลังจากจบคอร์ส โดยต้องมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ( C ขึ้นไป ) และมีเปอร์เซ็นต์การเข้าชั้นเรียนดี ( 85 % ขึ้นไป ) อ้างอิงจากผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียน
 2. สำหรับนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ ทางโรงเรียนไม่สามารถขอใบพำนักระยะยาว สถานะ Student ให้ได้
 3. ไม่มีส่วนลดบัตรรถไฟสำหรับนักเรียนตามกฎของบริษัทรถไฟ

 

» อ่านประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นกับการเรียนที่สถาบันธุรกิจ Tera (( คลิกที่นี่ ))


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN