fbpx

คอร์สล่าม : ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง เพื่อการแปลและการเป็นล่ามมืออาชีพ

คอร์สล่าม : ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง เพื่อการแปลและการเป็นล่ามมืออาชีพ

สมัครเรียน คลิกที่นี่
 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงเพื่อการแปลสู่การเป็นล่ามมืออาชีพ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง  และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารหรือการเป็นล่าม  เพื่อให้ทำงานในองค์กรญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับผู้ที่..

  • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)
  • กำลังทำงานเป็นล่าม หรือมีความสนใจหรือกำลังจะเข้าสู่สายงานล่ามหรือการแปล
  • กำลังทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ต้องการเสริมทักษะภาษาของตนเอง เพื่อให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น

เสริมทฤษฎี เน้นปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นจนจบคอร์ส

  • ฝึกไวยากรณ์ เรียนรู้โครงสร้างการใช้คำ สำนวนภาษาญี่ปุ่น ทำแบบฝึกหัด
  • ฝึกแปลบทความให้สละสลวย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับบริบท ทั้งจากหนังสือพิมพ์ วรรณกรรม ตำรา รวมถึงเอกสารจากงานที่ผู้เรียนกำลังทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
  • ฝึกฝนทักษะบทบาทของล่ามและแสดงออกอย่างมืออาชีพ เรียนรู้เทคนิคการออกเสียง การพูดสลับ การจดโน้ต สรุปเนื้อหา และการจับใจความประเด็นสำคัญในที่ประชุม

 

สอนโดยอาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร

ประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มีประสบการณ์ในฐานะล่าม, นักแปลและผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 30 ปี

 

คอร์สล่าม

ตารางเรียน

คอร์สล่าม

 

สอบถามคอร์สเรียนผ่าน LINE คลิกที่ปุ่มเลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

 


เรียนภาษาญี่ปุ่น JEDUCATION CENTER

สาขาสีลม อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) เลขที่ 287 ชั้น 23 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRTสีลม

โทร. 0-2267-7726 ต่อ 111-112
โทรสาร. 0-2631-2040  email : school@jeducation.com

สาขาอโศก อาคารจัสมินซิตี้ (ปากซอยสุขุมวิท 23) เลขที่ 2 ชั้น 27 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110
สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก /MRT สุขุมวิท

โทร. 0-2665-2969
โทรสาร. 0-2665-2970  email : school@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ-สอบถาม แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น..ฟรี ดำเนินการทุกขั้นตอน...ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

สอบถามคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น