Naganuma

The Naganuma School Tokyo School of Japanese Language

長沼スクール 東京日本語学校 (The Naganuma School Tokyo School of Japanese Language)

ปีที่ก่อตั้ง :: 1948
ระดับชั้นเรียน :: 4 ระดับ
จำนวนชั่วโมงเรียน :: ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 20-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ที่  The Naganuma School นอกเหนือจากทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น มีความเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากทั่วโลก ด้วยการใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อกลาง

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

The Naganuma School ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1948 เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นมานานถึง 66 ปี มีนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาจาก 50 ประเทศทั่วโลก จึงถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นนานาชาติ  มีหลักสูตรและเทคนิคการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเรียกว่า “Naganuma Method” สรรค์สร้างโดย Naoe Naganuma ผู้ซึ่งก่อตั้ง The Naganuma School ในปี 1940 ด้วยความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารสำคัญมากกว่าการพัฒนาด้านไวยากรณ์ หรือทางด้านการแปล

การเรียนการสอนของทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดโดยยึดหลักตามแนวคิดนี้  การเรียนการสอนในห้องเรียนจะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อกลาง  เน้นการถาม-ตอบเป็นหลัก  ให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริงในทุก ๆ วัน   เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดและสามารถตอบโต้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

  • นักเรียนหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อระดับสูง สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงของญี่ปุ่นได้เป็นจำนวนมาก
  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป เป็นการปูพื้นฐานทักษะทางภาษาอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งเน้นทักษะการสนทนา
  • มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติมากกว่า 50 ประเทศ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม รวมทั้งคณาจารย์ที่พร้อมให้การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่
  • ตั้งอยู่ที่ชิบุยะซึ่งมีความสะดวกสบาย ทันสมัย เป็นศูนย์กลางแฟชั่นและวัฒนธรรมสมัยใหม่ของโตเกียว

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

ห้องแบบญี่ปุ่น Language Laboratory Room ห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ห้องประชุม คาเฟ่เลานจ์ ห้องสมุด ห้องอเนกประสงค์ ห้องพยาบาล

✏️ การ Support นักเรียน

  • แนะแนวการหางาน
  • แนะนำงานพิเศษ
  • ซื้อโทรศัพท์/ ซิม/ อินเตอร์เน็ต
  • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า

 

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ 16-26,Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, Japan

📌 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานีชิบุยะ ( เดินจากสถานีชิบุย่า 15 นาที )

📌สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ย่านชิบุยะใจกลางกรุงโตเกียว ( เดินจากสถานีชิบุย่า 15 นาที ) มีความสะดวกสบาย ทันสมัย ชิบุยะ เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของย่านธุรกิจและศูนย์กลางของวัฒนธรรมสมัยใหม่ในโตเกียว เช่นเดียวกับ ชินจูกุ ฮาราจูกุ และอากิฮาบาระ จึงเป็นสถานที่ที่ไม่ได้เหมาะแต่เพียงการเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นย่านการค้าและความบันเทิงที่ครบครันอีกด้วย

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ( 4 คาบเรียนต่อวัน )
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย  พัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการทำงานหรือศึกษาต่อ  ปัจจุบันมีนักเรียน 350 คน จาก 40 ประเทศกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนี้ ซึ่งประกอบด้วย 4 คาบเรียนต่อวัน (5 วันต่อสัปดาห์) เปิดสอนตั้งแต่ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยนักเรียนสามารถเข้าเรียนตามระดับที่เหมาะสมกับตนเองได้

📖 หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อระดับสูง ( 4 – 6 คาบเรียนต่อวัน)
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาในการเรียน 1 ปี, 1ปี 6 เดือน และ 2 ปี  นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อแล้ว  ยังเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) รวมถึงการสอบที่จำเป็นอื่น ๆ เช่นการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( JLPT )  นักเรียนยังสามารถลงเรียนวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการสอบ EJU (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป และวิทยาศาสตร์) อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษาแนะแนวเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับสูงในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการฝึกการสอบสัมภาษณ์ด้วย

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สำหรับผู้ที่อยากจะทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือมีจุดมุ่งหมายในการใช้และพํฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจ มีทั้งหลักสูตรระยะยาว 1 ปีและหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน มีการสนับสนุนการหางานอีกด้วย

📖 หลักสูตรเข้าศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย

เรียน 5 วันต่อสัปดาห์ในช่วงบ่ายจะเรียนเป็นหลักสูตร เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อปริญญาโท ในชั้นเรียนมีการแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนปริญญาโท มีการแบ่งกกลุ่มพูดคุย และฝึกทักษะการฟังการเขียนที่ใช้ในเชิงของปริญญาโท อีกทั้งบางภาคการเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย มาให้คำแนะนำโดยตรง

📖 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียน 6 เดือน รวม 479,400 เยน
*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียน 6 เดือน รวม 493,900 เยน (ยังไม่รวมค่าเรียนวิชา EJU)

📖 ทุนการศึกษา

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Naganuma  เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ การแข่งขัน Speech Contest

 

 

Scroll to Top