Kwassui University มหาวิทยาลัยสตรีคัสซุย

Kwassui Women’s University

活水女子大学

Kwassui  Women’s University
ที่อยู่ 1-50 Higashiyamatemachi, Nagasaki-shi, Nagasaki 850-8515

ปีที่ก่อตั้ง 1879
จำนวนนักศึกษาต่างชาติ    22 คน (4 สัญชาติ)
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน ( ข้อมูลล่าสุดปี 2022 )

เวียดนาม จีน ไทย เกาหลี
15 4 2 1

ข้อมูลทั่วไปของ Kwassui Women’s University

มหาวิทยาลัยสตรีคัสซุย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนางาซากิ เป็นมหาวิทยาลัยหญิงล้วนที่ก่อตั้งเมื่อ ปี1879 เป็นแห่งแรก ๆ ของญี่ปุ่น สามารถสร้างบุคลากรที่มีชื่อเสียงจำนวนมากออกสู่สังคมอย่างเช่น รัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น เป็นต้น   เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาคารเรียนสวยงาม ได้รับเลือกว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่เรียนสวยงามมากที่สุดในญี่ปุ่น (จากหนังสือ ‘‘มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น”)

ลักษณะที่โดดเด่น

  1. มีการเรียนการสอนแบบใหม่ทำให้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่
  2. นักเรียนต่างชาติมีโอกาสใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับชาวญี่ปุ่นได้มาก
  3. บุคคลที่เรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบจบการศึกษาและใบแสดงผลการเรียนด้วย

“นอกจากเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว นักเรียนสามารถเลือกลงวิชาบรรยายที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นได้ร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้”

การจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสตรีคัสซุย มี 3 แบบด้วยกันคือ

  1. เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้น (6 เดือน – 1ปี)
  2. เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปกติ (4 ปี)
  3. เข้าศึกษาต่อโดยการโอนหน่วยกิต (2 ปี : ต้องจบวิทยาลัยระดับอนุปริญญาหรือสูงกว่า)

หลักสูตรที่เปิดสอน

1)  หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน  – 1 ปี (หลักสูตรการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)

หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับต้นจนถึงระดับสูง และเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และสังคมญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี หลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่น” แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยนักเรียนสามารถเข้าเรียนตามระดับชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของตนเอง

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดเตรียมวิชาอย่างเช่น ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ, การทำ Project ร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น อีกทั้งนอกจากวิชาข้างต้น นักเรียนยังสามารถลงเรียนวิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัยได้อย่างอิสระ

คุณสมบัติ  ต้องมีรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ขึ้นไป

ภาคเรียน  แบ่งเป็นภาคเรียนเดือนเมษายน และภาคเรียนเดือนตุลาคม

ค่าเล่าเรียน

หน่วยเงินในตารางด้านล่าง เป็น หน่วยเยน (JPY)

ค่าเล่าเรียน ภาษาญี่ปุ่น Kwassui University

( ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียนและค่าประกันต่างๆ )

ดูเอกสารการสมัครเรียน หลักสูตรเรียนภาษา คลิกที่นี่

2) หลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรสำหรับนักเรียนโอนหน่วยกิตเข้าเรียน ปี 3

มหาวิทยาลัยสตรีคัสซุย มีทั้งหมด 4 คณะ แต่ละคณะก็จะมีสาขาวิชาแยกย่อยลงไป

คณะที่เปิดสอน ภาควิชา
คณะ Intercultural Communication ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่น
คณะดุริยางค์ศาสตร์ ภาควิชาดนตรีหลักสูตรการศึกษาและแสดงดนตรีหลักสูตรดนตรีบำบัดหลักสูตรวัฒนธรรมทางดนตรีหลักสูตรดนตรีสมัยนิยม (Popular music)
คณะพลานามัยศาสตร์ ภาควิชาโภชนาการและสุขภาพภาควิชาการวางแผนและจัดการรูปแบบชีวิตภาควิชาการศึกษาและพัฒนาการเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาพยาบาล

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://kwassui-int.ac.jp/

kwassui001

คณะที่เป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติก็คือ

* คณะ Intercultural Communication

ภาควิชาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

ภาควิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่น
– ภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่น
– อบรมทักษะการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ชาวต่างชาติ
– การจัดการวัฒนธรรม (การวิจัยและการวางแผนด้านการตลาด)

* คณะดุริยางค์ศาสตร์
ภาควิชาดนตรี หลักสูตรการแสดงดนตรี

* คณะพลานามัยศาสตร์
ภาควิชาการวางแผนและจัดการรูปแบบชีวิต
– แฟชั่น Product Design การจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละคณะ

สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสตรีคัสซุย ตั้งอยู่ในเมืองนางาซากิ บนเกาะคิวชู เป็นเมืองที่อยู่สบาย สวยงาม ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาและทะเล ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนสถานที่ซึ่งมีชื่อว่า ” เนินฮอลแลนด์ ” ด้วยความที่เมืองนางาซากิมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศมาโดยตลอด ทำให้ประชาชนมีนิสัยเปิดเผย และเป็นมิตรต่อคนต่างชาติมาก อีกทั้งเมื่อ นางาซากิยังมีความมั่นคงและค่าครองชีพที่ต่ำ จึงเป็นอีกเมืองที่นักศึกษาสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสบายๆ ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่

หอพัก
ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักที่ตั้งอยู่ไม่ไกล มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นห้องพักคู่  มีรถบัสรับส่ง

kwassui009

kwassui008

ค่าหอพัก (ห้องคู่) ราคาต่อหนึ่งคน

หนึ่งปี  :   609,000 เยน (รวมอาหารเช้า+อาหารเย็น)
6 เดือน :  318,000 เยน (รวมอาหารเช้า+อาหารเย็น)
ภายในหอพักมีอินเตอร์เน็ต (แบบWi-Fi)

*หมายเหตุ : ในแต่ละปีค่าหอพักมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ความคิดเห็นของนักเรียน 1
คุณรุ้งแพรว เปี่ยมมุกดาเลิศ

มหาวิทยาลัยKwassui ตั้งอยู่ระหว่างทางขึ้นเนินฮอลแลนด์อันโด่งดัง นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมาย แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็มาถ่ายรูป และชมเนินนี้เช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ

หอพักของมหาวิทยาลัยนั้นอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยพอสมควร สามารถไปได้โดยรถบัสโรงเรียน ซึ่งขึ้นฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จากหอไปมหาวิทยาลัยนั้นใช้เวลาประมาณ20นาที สภาพแวดล้อมของที่นี่จะออกแนวบ้านนอกนิดหน่อย แต่ก็ไม่ใช่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยซะทีเดียว บรรยากาศดีมากเลยค่ะ เพราะมีต้นไม้ ลำธาร อากาศที่นี่ถือว่าดีมากๆ

“อาจารย์ที่นี่ดูแลเด็กต่างชาติดีมากๆ ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถไปขอคำปรึกษาได้ทุกเมื่อ อาจารย์จะเป็นห่วง คอยดูแลเราทุกเรื่อง สบายใจได้เลยว่าจะไม่มีปัญหาเวลาที่ไม่เข้าใจแล้วไม่มีใครให้คำปรึกษาแน่นอนค่ะ”

จุดเด่นของที่นี่คือ โครงสร้างตึกของมหาวิทยาลัยจะเป็นทรงยุโรปทั้งหมด สวยงามมากค่ะ สิ่งที่ประทับใจที่ได้มาเรียนที่นี่คือ เด็กนักเรียนที่นี่เป็นกันเองและเป็นมิตรมาก อาจารย์ญี่ปุ่นก็เข้าใจเด็กต่างชาติอย่างเราซึ่งไม่ทำให้กังวลเลยแม้แต่นิดเดียว

ความคิดเห็นของนักเรียน 2
คุณตามิสา เจริญกิจ (หนึ่งนุช) ภาคเรียนเมษายน 2014

ชื่อ ตมิสา เจริญกิจค่ะ คณะอักษรศาสตร์ปี3 สาขาวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยค่ะ หนูมาเรียนหลักสูตรปริญญาตรีโดยโอนหน่วยกิตมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยคัสซุย โดยเรียนสองปีก็จะสามารถจบปริญญาตรีได้ค่ะ การสอบเข้าจะมีทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ค่ะ อาจารย์ประจำศูนย์นักเรียนต่างชาติก็ใจดีมากๆค่ะ ช่วงก่อนสอบหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรหรือกังวลใจเรื่องการสอบ ก็สามารถอีเมล์ไปสอบถามได้ตลอดเวลาเลยค่ะ

ตอนสอบก็เตรียมตัวหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรจากหนังสือคู่มือของมหาวิทยาลัยค่ะ ดูว่าคณะ สาขาที่เราอยากเรียนเปิดสอนวิชาอะไรบ้าง เราสนใจวิชาไหน แล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยค่ะ พอถึงวันสอบก็ได้เขียนเรียงความเกี่ยวกับจุดประสงค์ เป้าหมาย แล้วก็สัมภาษณ์เรื่องทั่วๆไปค่ะ มาเรียนสาขาอะไร เพราะอะไร จะทำอะไรบ้าง ทำไมอยากมาเรียนที่นี่ ประมาณนี้ค่ะ พอสอบเข้ามาก็ได้เรียนปีสาม แต่ก็ต้องไปเรียนบางวิชากับเด็กปีหนึ่งและปีสองด้วยค่ะ เพื่อเป็นการเก็บหน่วยกิตให้ครบค่ะ

อาจารย์ที่นี่ใจดีมาก ในช่วงแรกหนูเรียนวิชาวัฒนธรรมมนุษยชาติ คาบแรกเรียนไม่ค่อยเข้าใจ เพราะเรายังไม่มีหนังสือเรียน ฟังแล้วจดกันเองพอหมดคาบก็ไปคุยกับอาจารย์ อาจารย์ท่านก็ให้หนังสือไปถ่ายสำเนา เราก็สามารถอ่านก่อนมาเรียนได้ ทำให้รู้เรื่องขึ้นค่ะ “มีช่วงที่เรียนเยอะแล้วรู้สึกเหนื่อยมากเหมือนกันค่ะ ทั้งการบ้าน ทั้งรายงาน ทั้งวิชาสัมมนาซึ่งให้มาวิเคราะห์เรื่องต่างๆร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น อาจารย์เห็นเราเครียดก็เรียกไปคุยเลยค่ะ และให้กำลังใจเรา”

เรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันเช่น การจ่ายประกันหรือเวลามีใบอะไรส่งมาที่หอ ก็เอาไปให้อาจารย์ที่ศูนย์นักศึกษาต่างชาติดูค่ะ อาจารย์ก็จะบอกว่าต้องทำอย่างไร เวลาป่วยครั้งแรกอาจารย์ก็พาไปหาหมอด้วยค่ะ หรือเวลาที่หนูต้องย้ายออกมาอยู่อพาร์ทเมนท์อาจารย์ก็ช่วยเหลืออย่างดีค่ะ ช่วยคุยกับนายหน้าให้ เรื่องประกันต่างๆด้วย เวลาสงสัยอะไรก็ถามอาจารย์ได้ทุกอย่างค่ะ

 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top