โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ( High School )
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

title

เรียนต่อม.ปลายที่ญี่ปุ่น

ม.ปลายที่ญี่ปุ่น 003 OISCA Senior High School
จ.ชิสึโอกะ
หลักสูตร 3 ปี
คลิกอ่านรายละเอียด
 ม.ปลายที่ญี่ปุ่น 004 Meitoku Gijuku Senior High School
จ.โคจิ
หลักสูตร 3 ปี , 3 ปีครึ่ง
หลักสูตร 1 ปี , 1 ปีครึ่ง
คลิกอ่านรายละเอียด
ม.ปลายที่ญี่ปุ่น 005 Sendai Ikuei Gakuen High School
จ.มิยางิ
หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตร 1 ปี
คลิกอ่านรายละเอียด
columbia_300 Columbia International School
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 3 ปี
จ.ไซตะมะ
คลิกอ่านรายละเอียด

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตร 3 ปี 

  • อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ในช่วงที่จะเข้าเรียน
  • จบการศึกษาหรือกำลังจะจบระดับมัธยมต้น (ม.3)
  • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น *ยกเว้นร.ร. Sendai Ikuei

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ การเรียนต่อระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น 

 


 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
แนะแนว – ดำเนินการสมัครเรียนครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ
ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียนเท่ากับที่จ่ายกับโรงเรียนโดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ
อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินค่าส่งเอกสารไปญี่ปุ่น หรือค่าติดต่อใด ๆ ด้วยตนเอง

 

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียน
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

 

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN