โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ( High School )
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น oisca OISCA Senior High School
จ.ชิสึโอกะ
หลักสูตร 3 ปี
คลิกอ่านรายละเอียด
 โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น meitoku Meitoku Gijuku Senior High School
จ.โคจิ
หลักสูตร 3 ปี , 3 ปีครึ่ง
หลักสูตร 1 ปี , 1 ปีครึ่ง
คลิกอ่านรายละเอียด
โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น Sendai ikuei Sendai Ikuei Gakuen High School
จ.มิยางิ
หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตร 1 ปี
คลิกอ่านรายละเอียด
โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น columbia Columbia International School
จ.ไซตะมะ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 3 ปี
คลิกอ่านรายละเอียด
โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น meikei Meikei High school 
จ.อิบารากิ
หลักสูตร IB และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตร 3 ปี , 3 ปีครึ่ง
หลักสูตร 1 ปี , 1 ปีครึ่ง
คลิกอ่านรายละเอียด
โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น Fukui Fukui Senior High School
จ.ฟุคุอิ
หลักสูตร 3 ปี
คลิกอ่านรายละเอียด

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น หลักสูตร 3 ปี 

  • อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ในช่วงที่จะเข้าเรียน
  • จบการศึกษาหรือกำลังจะจบระดับมัธยมต้น (ม.3)
  • ความรู้ภาษาญี่ปุ่น

OISCA High School – ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อยตัวอักษร

SENDAI Ikuei High School – ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อยตัวอักษร

MEITOKU Gijuku High School – ต้องมีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี

MEIKEI High School – ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2

FUKUI Senior High School – ควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อยตัวอักษร

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ การเรียนต่อระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น 

 


 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
แนะแนว – ดำเนินการสมัครเรียนครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ
ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียนเท่ากับที่จ่ายกับโรงเรียนโดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ
อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินค่าส่งเอกสารไปญี่ปุ่น หรือค่าติดต่อใด ๆ ด้วยตนเอง

 

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียน
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

 

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN