มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นGED

สำหรับน้องๆ ที่กำลังมีเป้าหมายเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่ควรนำมาใส่ใจอย่างยิ่งก็คือการเตรียมเงื่อนไขของตัวเราให้พร้อมสมัครค่ะ ซึ่งหนึ่งในสิ่งสำคัญก็คือ “วุฒิการศึกษา”

แม้มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่ จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่รู้หรือไม่ว่าก็มี มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ที่เปิดคณะภาควิชาภาษาอังกฤษ และไม่เพียงแต่รับสมัครนักเรียนวุฒิ ม.6 เท่านั้น แต่ยังรับนักเรียนวุฒิ GED (General Educational Development) หรือวุฒิที่น้องๆหลายคนสอบเทียบเพื่อใช้ยื่นเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนานาชาติหลายแห่งได้อีกด้วย

เพื่อให้น้องๆ ที่มีวุฒิ GED ได้มีตัวเลือก และโอกาสในการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นได้มากขึ้น เจ๊เอ๊ดจึงทำการรวบรวม คณะอินเตอร์ของ มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ที่เปิดรับนักเรียนวุฒิ GED ให้สอบเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้ ไว้ที่นี่แล้วค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ

คลิกเพื่อข้ามไปดูลิสต์ของสาขาต่างๆ

เงื่อนไขสำคัญของนักเรียนที่ต้องการสมัครมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นด้วยวุฒิ GED

 1. ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีบริบูรณ์ก่อนเข้าเรียน (อาจมียกเว้นบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น นักเรียนควรตรวจสอบเงื่อนไขตามแต่ละที่)
 2. ผู้สมัครต้องใช้เอกสาร GED ตัวจริงในการยื่นเท่านั้น

สาขา LIBERAL ARTS : JAPANESE STUDIES

Hokkaido University

Faculty of Modern Japanese Studies Program (MJSP)
Department of Modern Japanese Studies Program (MJSP)

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น หลักสูตรอินเตอร์

Modern Japanese Studies Program เป็น หลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual) คือ ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น เรียนใน 4 ด้านหลักเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์การเมือง เหมาะสำหรับผู้ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น หรือใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่น

ผู้สมัครเรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เพราะมีหลักสูตร Intensive Japanese Course (IJC) คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ภาษาที่ใช้ในการเรียน

 • ภาษาอังกฤษ / ภาษาญี่ปุ่น

กำหนดการรับสมัคร ภาคเรียนเมษายน ( เริ่มเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น เดือนตุลาคม / เริ่มเรียนหลักสูตรคณะ ในเดือนเมษายนปีถัดไป)

 • รับสมัครรอบแรก ปลายเดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน ปีก่อนหน้า
 • รับสมัครรอบสอง ภายในเดือนกุมภาพันธ์

คุณสมบัติผู้สมัครที่ควรทราบ

 1. จบการศึกษา หรือคาดว่าจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี หรือจบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้ International Baccalaureate Diploma, Baccalauréat, Abitur, or General Certificate of Education Advanced Level รวมถึงนักเรียนที่จบ General Educational Development (GED) 
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. มีผลสอบภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึ่ง โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  ・TOEFL-iBT 79 ขึ้นไป
  ・TOEFL-iBT Home Edition 79 ขึ้นไป
  ・IELTS (Academic) 6.5 ขึ้นไป
 4. ใบผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT (หากมี)
 5. ผลสอบ National Test
  – กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ยื่นคะแนน SAT, SAT Subject Test, ACT-Examination
  – กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ยื่นคะแนน GCE, A-levels
  – กรณีที่เรียนจบหลักสูตรไทย ยื่นคะแนน O-NET (หากผลคะแนน ONET ยังไม่ออก แนะนำให้สอบ SAT มายื่นแทน)

ทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมีทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนให้ดังนี้

 • ยกเว้นค่าเล่าเรียนของหลักสูตร Modern Japanese Studies Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ค่าเรียนหลักสูตร Intensive Japanese Course (IJC) จะไม่รวมอยู่ในทุนการศึกษา)
 • ยกเว้นค่าแรกเข้า เป็นจำนวน 282,000 Yen
 • ยื่นรับทุนยกเว้นค่าเล่ารียนต่อเนื่องในปีที่ 2 – 4 โดยมีทุนประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% และ 50% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของชั้นปีก่อนหน้า

รายละเอียดหลักสูตร และการสมัคร

Jeducation เป็นสำนักงานในประเทศไทยของของหลักสูตรทุน MJSP โดยตรง สนใจสมัคร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษา และส่งเอกสารกับเจเอ็ดดูเคชั่นได้  ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ


Yamanashi Gakuin University

Faculty of The International College of Liberal Arts (iCLA)

ทุน ปริญญาตรี ญี่ปุ่น Yamanashi Gakuin

หลักสูตร iCLA (The International College of Liberal Arts) เป็นหลักสูตร ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ 4 ปี สไตล์ American ที่ใช้ภาษาอังกฤษสอนเป็นหลักตลอดหลักสูตร นักเรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1 จนถึงปี 4 โดยนักเรียนจะได้เรียนหลากหลายวิชา รวมถึงเรียนในเชิงลึกสำหรับวิชาเอก ได้แก่ Global Business & Economics, Political Science, Interdisciplinary Arts และ Japan Studies และวิชาเลือกในสาขาอื่นๆ

ภาษาที่ใช้ในการเรียน

 • ภาษาอังกฤษ / ภาษาญี่ปุ่น

กำหนดการรับสมัคร

 • ภาคเรียนเมษายน ปิดรับสมัคร กลางเดือนพฤศจิกายน ปีก่อนหน้า
 • ภาคเรียนกันยายน ปิดรับสมัคร กลางเดือนเมษายน

คุณสมบัติผู้สมัครที่ควรทราบ

 1. จบการศึกษา หรือคาดว่าจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี หรือจบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้ International Baccalaureate Diploma, Baccalauréat, Abitur, or General Certificate of Education Advanced Level (GCE-A level), WASC, CIS or ACSI. รวมถึงนักเรียนที่จบ General Educational Development (GED)
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. มีผลสอบภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึ่ง โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  ・TOEFL iBT – 76
  ・IELTS – 6.0 (no band below 5.5)
  ・TOEIC (Reading and Listening) – 750
  ・Duolingo English Test – 95
  **ไม่ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น**
 4. ผลสอบ National Test (ไม่บังคับยื่น)
  – กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ยื่นคะแนน SAT, SAT Subject Test, ACT-Examination
  – กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ยื่นคะแนน GCE, A-levels
  – กรณีที่เรียนจบหลักสูตรไทย ยื่นคะแนน O-NET (หากผลคะแนน ONET ยังไม่ออก แนะนำให้สอบ SAT มายื่นแทน)

ทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาให้ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ 100%, 75%, 50%, 25%

 • ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์
 • ทุนไม่รวม ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหลักสูตร และการสมัคร

Jeducation เป็นสำนักงานในประเทศไทยของของหลักสูตรทุน iCLA โดยตรง สนใจสมัคร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษา และส่งเอกสารกับเจเอ็ดดูเคชั่นได้  ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ


Meiji University

School of Global Japanese Studies
Department of Global Japanese Studies

ที่มาภาพ : https://commons.wikimedia.org/wiki/

ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมของญี่ปุ่น ตลอดจนทักษะภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน มีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการแบ่งปันข้อมูลอันมีค่ากับชุมชนโลกจากมุมมองนี้

ภาษาที่ใช้ในการเรียน

 • ภาษาอังกฤษ

กำหนดการรับสมัคร

 • ภาคเรียนเมษายน ปิดรับสมัคร ภายในเดือนตุลาคม ปีก่อนหน้า
 • ภาคเรียนกันยายน ปิดรับสมัคร ภายในเดือนมีนาคม

คุณสมบัติผู้สมัครที่ควรทราบ

 1. จบการศึกษา หรือคาดว่าจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี หรือจบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้ International Baccalaureate Diploma, Baccalauréat, Abitur, or General Certificate of Education Advanced Level (GCE-A level), WASC, CIS or ACSI. รวมถึงนักเรียนที่จบ General Educational Development (GED)
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. มีผลสอบภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึ่ง โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  ・TOEFL iBT – 80
  ・IELTS – 6.0
  **ไม่ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น**

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

Application Guideline

กรุณาอ่าน Application Guideline ให้ละเอียดก่อนดำเนินการสมัคร


สาขา SOCIAL SCIENCE / SOCIOLOGY

 

Toyo University

Faculty of Global and Regional Studies
Department of Global Innovation Studies (GINOS)

Toyo University บรรยากาศ
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคผ่านการสนับสนุนการพัฒนาและธุรกิจที่เกิดขึ้น ทั่วเอเชียรวมถึงประเทศญี่ปุ่น

ภาษาที่ใช้ในการเรียน

 • ภาษาอังกฤษ

กำหนดการรับสมัคร

 • ภาคเรียนเมษายน ปิดรับสมัคร ภายในเดือนตุลาคม ปีก่อนหน้า
 • ภาคเรียนกันยายน ปิดรับสมัคร ภายในเดือนมีนาคม

คุณสมบัติผู้สมัครที่ควรทราบ

 1. จบการศึกษา หรือคาดว่าจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี หรือจบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้ International Baccalaureate Diploma, Baccalauréat, Abitur, or General Certificate of Education Advanced Level (GCE-A level), WASC, CIS or ACSI. รวมถึงนักเรียนที่จบ General Educational Development (GED) 
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. มีผลสอบภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึ่ง โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  ・TOEFL iBT – 79
  ・IELTS – 6.0
  ・TOEIC L&R – 780
  **ไม่ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น**

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

Application Guideline

กรุณาอ่าน Application Guideline ให้ละเอียดก่อนดำเนินการสมัคร


สาขา ENGINEER

Kyoto University of Advance Science

Faculty of Engineering

Kyoto University of Advance Science

มหาวิทยาลัยเอกชนจากจังหวัด Kyoto ที่เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์เต็มรูปแบบ โดดเด่นด้านการทำงานต่อหลังเรียนจบ และมี connection กับบริษัทญี่ปุ่นมากกว่า 50 บริษัท ด้วยวิธีการสอนแบบ Capstone Program ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความรู้ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม และสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% แต่นักศึกษาจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปด้วย เพื่อจะสามารถเข้าทำงานบริษัทญี่ปุ่นหลังจากจบการศึกษา

ภาษาที่ใช้ในการเรียน

 • ภาษาอังกฤษ

กำหนดการรับสมัคร

 • ภาคเรียนกันยายน เปิดรับสมัคร 3 รอบ ได้แก่ เดือนตุลาคม, ธันวาคม และ กุมภาพันธ์

คุณสมบัติผู้สมัครที่ควรทราบ

 1. จบการศึกษา หรือคาดว่าจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี หรือจบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้ International Baccalaureate Diploma, Baccalauréat, Abitur, or General Certificate of Education Advanced Level (GCE-A level), WASC, CIS or ACSI. รวมถึงนักเรียนที่จบ General Educational Development (GED) 
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. มีผลสอบภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึ่ง โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  ・TOEFL iBT – 75
  ・IELTS – 5.5
  ・Duolingo – 105
  ・PTE – 50
  **ไม่ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น**
 4. ผลสอบ National Test (ไม่บังคับยื่น)
  ・กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ยื่นคะแนน SAT, SAT Subject Test, ACT-Examination
  ・กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ยื่นคะแนน GCE, A-levels
  ・กรณีที่เรียนจบหลักสูตรไทย ยื่นคะแนน O-NET ( หากผลคะแนน ONET ยังไม่ออก แนะนำให้สอบ SAT มายื่นแทน )

ทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาให้ทุนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็นประเภทดังนี้

 1. Super KUAS-E Scholarship
  ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 100% แบบพิเศษ มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้เดือนละ 100,000 เยน
 2. KUAS-E Scholarship
  ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 30%, 50%, 100%

รายละเอียดหลักสูตร และการสมัคร

Jeducation เป็นสำนักงานในประเทศไทยของของหลักสูตรทุน KUAS โดยตรง สนใจสมัคร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษา และส่งเอกสารกับเจเอ็ดดูเคชั่นได้  ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ


สาขา SCIENCE

Hokkaido University

Integrated Science Program (ISP)

ทุน ปริญญาตรี สายวิทย์ ที่ญี่ปุ่น

หลักสูตร ISP ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้นำระดับโลกในหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) และสายอาชีพด้านธุรกิจ การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้อยู่บนพื้นฐานของการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์พื้นฐาน และความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้รอบด้านสำหรับการนำไปใช้ในอนาคต

ภาษาที่ใช้ในการเรียน

 • ภาษาอังกฤษ

กำหนดการรับสมัคร 

 • ภาคเรียนกันยายน สมัครภายในเดือนพฤศจิกายน ปีก่อนหน้า

คุณสมบัติผู้สมัครที่ควรทราบ

 1. จบการศึกษา หรือคาดว่าจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี หรือจบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้ International Baccalaureate Diploma, Baccalauréat, Abitur, or General Certificate of Education Advanced Level รวมถึงนักเรียนที่จบ General Educational Development (GED) 
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. มีผลสอบภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึ่ง โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  ・TOEFL-iBT  79 ขึ้นไป
  ・TOEFL-iBT Home Edition 79 ขึ้นไป
  ・IELTS (Academic) 6.0 ขึ้นไป
 4. ผลสอบ National Test
  – กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ยื่นคะแนน SAT, SAT Subject Test, ACT-Examination
  – กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ยื่นคะแนน GCE, A-levels
  – กรณีที่เรียนจบหลักสูตรไทย ยื่นคะแนน O-NET (หากผลคะแนน ONET ยังไม่ออก แนะนำให้สอบ SAT มายื่นแทน)

ทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมีทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนให้ดังนี้

 • ยกเว้นค่าเล่าเรียนของ Integrated Science Program ในภาคเรียนตุลาคม 2023 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ช่วงเดือน ตุลาคม 2023 – มีนาคม 2024 (6 เดือน)
 • ยกเว้นค่าแรกเข้า เป็นจำนวน 282,000 Yen
 • สามารถยื่นรับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนต่อเนื่องในปีที่ 2 – 4 เป็นจำนวน 100% หรือ 50% ในปีนั้นๆ โดยจำนวนทุนจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนของชั้นปีก่อนหน้าแต่ละปี

รายละเอียดหลักสูตร และการสมัคร

Jeducation เป็นสำนักงานในประเทศไทยของของหลักสูตรทุน ISP โดยตรง สนใจสมัคร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษา และส่งเอกสารกับเจเอ็ดดูเคชั่นได้  ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ


บทความที่เกี่ยวข้อง

 

Scroll to Top