fbpx
ทุน MJSP ฮอกไกโด

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด : Modern Japanese Studies Program (MJSP)

ทุนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น หลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual) Hokkaido University 

หลักสูตร Modern Japanese Studies Program (MJSP) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนเมษายน 2022

ช่วงเวลารับสมัคร :: 1 – 26 กุมภาพันธ์ 2021

**สามารถส่งที่ JEDUCATION ได้ ฟรี! ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น หลักสูตรอินเตอร์

Modern Japanese Studies Program (MJSP)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด (Intensive Japanese Course) 6 เดือน + การเรียนในระดับปริญญาตรี 4 ปี รวม 4 ปีครึ่ง

 

Modern Japanese Studies เป็น หลักสูตร 2 ภาษา คือ เรียนด้วยภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ผู้สมัครเรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เพราะมีหลักสูตร Intensive Japanese Course (IJC) คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในภาคเรียนเมษายน 2022 โดยแบ่งช่วงเวลาในการเรียนดังนี้
–  เดือนตุลาคม 2021  เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน
–  เดือนเมษายน 2022 เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีปีที่ 1

***สามารถปรึกษาเรื่องการสมัครและให้เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นตรวจเอกสารการสมัคร และส่งไปมหาวิทยาลัยให้ ฟรี!

 

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น หลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual)

หลักสูตรนี้ให้ความรู้ทั้งด้านภาษา และด้านสังคมของประเทศญี่ปุ่น โดยมีลักษณะเด่น 4 อย่าง

  1. การเรียนภาษาญี่ปุ่นเข้มข้น – เมื่อจบการศึกษานักศึกษาจะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเชี่ยวชาญ
  2. การเรียนใน 4 ด้านหลักเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น – ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์การเมือง
  3. เรียนร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น – นักศึกษาจะได้เข้าชั้นเรียนร่วมกับคนญี่ปุ่นในหลายวิชา
  4. หลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นช่วยให้นักศึกษาได้ค้นพบความมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนเกาะเหนือสุดในประเทศญี่ปุ่น

สามารถเลือกวิชาหลัก (Major) และวิชารอง (Minor) ได้จาก 2 หลักสูตรต่อไปนี้

  • ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม
  • สังคมวิทยา/เศรษฐศาสตร์การเมือง

ในช่วง 2-3 ปีแรกของการเรียนระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะเรียนในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น เมื่อนักศึกษามีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นที่ดีพอแล้ว จะสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นได้

หลักสูตร <<กรุณาคลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพใหญ่>>
มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น หลักสูตรอินเตอร์

Modern Japanese Studies Program เป็นหลักสูตร 2 ภาษาอย่างแท้จริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานด้านระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น
สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
Jeducation  โทร. 02-2677726

email : hokudai@jeducation.com

สอบถามข้อมูลทางไลน์ คลิกที่นี่ >> http://bit.ly/jed-line

ติดต่อ-สอบถาม แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น..ฟรี ดำเนินการทุกขั้นตอน...ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

สอบถามคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น