ถาม ตอบ ทุน mjsp

หลักสูตร MJSP

FAQ: คำถามถามบ่อย หลักสูตร MJSP

เกี่ยวกับการสมัครเรียนหลักสูตร Modern Japanese Studies Program (MJSP ) และทุนการศึกษา

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและทุนการศึกษา 

Q.1 :  ไปเรียนหลักสูตรอะไร  ระดับไหน?
A.1 : หลักสูตร Modern Japanese Studies Program (MJSP)  ระดับปริญญาตรี 2 ภาษา (อังกฤษและญี่ปุ่น)  เรียนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 4 ด้าน คือ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมญี่ปุ่น และเศรษฐกิจญี่ปุ่น

Q.2 : เริ่มเข้าเรียนเมื่อไหร่?
A.2 : หลักสูตร Modern Japanese Studies Program เริ่มเรียนระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ใน เดือนเมษายน ปี 2025  แต่ถ้าหากไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น  จะต้องไปเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นก่อน 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มเรียนเดือนตุลาคม 2024

Q.3 : ทุนการศึกษาที่จะได้รับคือ ?
A.3 : หากผู้ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร Modern Japanese Studies Program ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย จะได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนดังนี้
– ค่าเล่าเรียนปริญญาตรี ปีที่ 1 ฟรี 535,800 เยน
– ค่าแรกเข้า ฟรี   282,000 เยน
รวมเป็นเงิน
817,000 เยน  ( ประมาณ 250,000 บาท สำหรับ 1 ปีครึ่ง )

ส่วนปีที่ 2-4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนของปีก่อนหน้าว่าจะได้รับทุนต่อหรือไม่

ทุนการศึกษานี้คือ ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน เท่านั้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร นักเรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง สามารถดูตารางค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ (( คลิกที่นี่ ))

Q.4 : ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องรับผิดชอบเองมีอะไรบ้าง เท่าไหร่?
A.4 : นักเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ส่วนค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับว่าจะได้ทุนลดค่าเล่าเรียนแบบ 100%  หรือ 50%

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จะอยู่ที่ประมาณ  35,000 – 45,000 บาท ต่อเดือน   (ประมาณ 420,000 – 540,000 บาท ต่อปี)

ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 160,000 บาท ต่อปี

สรุปค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมเอง

6 เดือนแรก             ประมาณ 255,000 บาท

ปี 1                        ประมาณ 430,000 บาท

ปี 2

 • กรณีได้ทุน 100%    ประมาณ 430,000 บาท
 • กรณีได้ทุน 50%      ประมาณ  510,000 บาท
 • กรณีไม่ได้ทุน           ประมาณ 600,000 บาท

ปี 3

 • กรณีได้ทุน 100%       ประมาณ 430,000 บาท
 • กรณีได้ทุน 50%         ประมาณ 510,000 บาท
 • กรณีไม่ได้ทุน             ประมาณ 600,000 บาท

ปี 4

 • กรณีได้ทุน 100%       ประมาณ 430,000 บาท
 • กรณีได้ทุน 50%         ประมาณ 510,000 บาท
 • กรณีไม่ได้ทุน             ประมาณ  600,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นเงินเยน ดูได้ในตารางนี้ (คลิกที่นี่)

การคิดจากเงินเยนเป็นเงินไทย ให้ตั้งเงินเยน แล้วคูณด้วย 0.เรท  เช่น เรท 30 บาท  ให้ตั้ง 50,000 เยน x 0.30 = 15,000 บาท

Q.5 :  ทุน MJSP เป็นทุนให้เปล่าหรือต้องมีข้อผูกมัดอย่างไร ?
A.5 :  เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ค่ะ

Q.6 :  จำนวนทุนทั้งหมด มีกี่ทุน?
A.6 :  20 ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทั่วโลก

 

คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการสมัคร 


Q.1 : ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นสามารถไปเรียนได้ไหม?

A.1 : ได้ค่ะ  สำหรับหลักสูตร MJSP  ผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นหรือมีเล็กน้อย  จะต้องเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยก่อน เป็นเวลา 6 เดือนค่ะ(ตุลาคม 2024 – มีนาคม 2025) และเมื่อเข้าเรียนระดับปริญญาตรีปีแรก (เมษายน 2025)  จะเรียนวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษก่อน  ปีต่อๆ มาก็จะเรียนวิชาต่างๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ

Q 2 :  สามารถข้ามการเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 6 เดือนได้ไหม  ถ้าหากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ระดับกลางแล้ว

A.2 :  การที่จะข้ามการเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 6 เดือนนั้น นักเรียนจะต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  (JLPT) ระดับ N2 ค่ะ และต้องผ่านสัมภาษณ์ด้วยค่ะ

Q.3 : คุณสมบัติของผู้สมัครทุน MJSP มีอะไรบ้างคะ

A.3:  คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครทุน มีดังนี้ค่ะ

 1. ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น
 2. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือคาดว่าจะจบภายใน 30 กันยายน 2024)
 3. อายุ 18 ปีบริบูรณ์  ภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่จะเข้าเรียน
 4. มีผลคะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

– IELTS (Academic module) 6.5 ขึ้นไป
–TOEFL iBT (Test Date Scores) 79 ขึ้นไป
–TOEFL iBT Home Edition (Test Date Scores)  79 ขึ้นไป
– เรียนโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (International School) 4 ปีขึ้นไป

สามารถอ่านขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติได้จากเว็บด้านล่างนะคะ

https://jeducation.com/main/mjsp-apply/

Q 5 : ใช้วุฒิ GED สามารถสมัครได้ไหม?

A 4 : สามารถสมัครได้ค่ะ  แต่จะต้องมีอายุครบ  18 ปีบริบูรณ์  ภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่จะเข้าเรียน

Q 6: ถ้าจบปริญญาตรีที่ไทยแล้ว สามารถสมัครได้ไหม?

A 4 : สามารถสมัครได้ค่ะ ถ้าเรียนจบปริญญาตรีจากที่ไทยแล้ว สามารถไปเรียนปริญญาตรีอีกใบได้ค่ะ

Q.7 : ในการรับนักศึกษาเข้าเรียน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากอะไรบ้าง?

A 5 : พิจารณาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ดังนี้ค่ะ

 • การพิจารณาเอกสารการสมัคร 100 คะแนน
 • การสัมภาษณ์ 100 คะแนน

อันดับแรกมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากเอกสารที่ผู้สมัครส่งไป เช่น ผลการเรียน และการเขียน Personal statement ซึ่งก็คือการเขียน Essay แนะนำตัวเองและแผนการในอนาคต เช่น เขียนประวัติการศึกษา ทำไมต้องการเรียนในสาขานี้ และเมื่อเรียนจบจากที่นี่แล้วเราจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในอนาคตได้อย่างไร ซึ่งเราจะต้องเขียนให้เค้าเห็นว่าเราอยากเรียนที่นี่จริงๆค่ะ โดยจะมีให้กรอก Personal Statement ในใบสมัครค่ะ

สามารถดูรายละเอียดได้ใน Application Guidelines

 

คำถามเกี่ยวกับเอกสารการสมัคร

 

Q.1   หากเป็นนักเรียนม.6 ซึ่งยังไม่มีผลสอบ O-NET สามารถยื่นสมัครทุน  MJSP ได้หรือไม่

A.1 กรณีจบหลักสูตรไทย ถ้ายังไม่มีผล O-NET ก็สามารถยื่นสมัครทุนได้ค่ะ  แต่ทางที่ดี แนะนำให้สอบ SAT และนำผลมายื่นดีกว่าไม่มีอะไรเลยค่ะ

ถ้าจบหลักสูตรอื่น จำเป็นต้องมีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– ในกรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ใช้คะแนน SAT หรือ ACT
– ในกรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ใช้คะแนน GCE , A-Levels

สามารถอ่านขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติได้จากที่นี่ค่ะ
https://jeducation.com/main/mjsp-apply/

Q.2  :  ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ อย่่าง TOEFL หรือ IELTS ด้วยหรือ?
A.2  :  เนื่องจากหลักสูตร Modern Japanese Studies Program จะเรียนด้วยภาษาอังกฤษ ควบคู่กับภาษาญี่ปุ่นค่ะ
ดังนั้น  นักเรียนที่ไม่ได้เรียนจบมัธยมปลายหลักสูตรนานาชาติ  จะต้องแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ค่ะ

– IELTS (Academic module) 6.5 ขึ้นไป
–TOEFL iBT (Test Date Scores) 79 ขึ้นไป
–TOEFL iBT Home Edition (Test Date Scores)  79 ขึ้นไป

 

คำถามอื่นๆ

Q.1 :  ระหว่างที่เรียนอยู่ สามารถทำงานพิเศษได้ไหม
A.1 :  วีซ่านักเรียนต่างชาติ สามารถทำงานพิเศษได้ ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ

 

 

 

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

 


ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303
287 สีลม บางรัก กทม. 10500

email : hokudai@jeducation.com

สอบถามคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว ศิษย์เก่าญี่ปุ่น คลิกเลย http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top