ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

โครงการพิเศษ มอบ ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ออนไลน์ เพื่อผู้สนใจเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นในอนาคต

 

ทุนปิดรับสมัครแล้ว ผู้สมัครทุกท่านสามารถตรวจสอบ E-Mail เพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันที่  23 กรกฎาคม 2022

 

ข่าวดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีความต้องการไปเรียนต่อญี่ปุ่น แต่ยังไม่เคยเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชีย (The Asian Students Cultural Association ABK (Japan)) ร่วมกับศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation ประเทศไทย และ อินโดนีเซีย จัดโครงการมอบ ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

โดยเป็นทุนที่มอบให้ชาวต่างชาติ ได้เรียนหลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน กับสถาบันสอนภาษาคุณภาพจากญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในรูปแบบเรียนสดออนไลน์ 

สำหรับเป้าหมายของโครงการ ก็เพื่อเปิดโอกาสในนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก ได้มีโอกาสเริ่มเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น ได้เข้าใจการเรียนหลักสูตรของโรงเรียนภาษาในญี่ปุ่นจริงๆ ก่อนจะเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต

 

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น

 

 

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นของ The Asian Students Cultural Association ABK (Japan)

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ABK เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะสถาบันของรัฐจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน ได้รับความเชื่อถือจากนักเรียนนานาชาติ รัฐบาลต่างประเทศ สถานทูตประจำประเทศ และบริษัทเอกชนทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงสมาคมทุนการศึกษาต่างๆ จำนวนมาก

 

abk college อาคารเรียน

 

 

รายละเอียดหลักสูตร และ เงื่อนไขการสมัคร ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

 

เนื้อหาที่จะได้เรียน
 • ตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ครอบคลุมระดับเบื้องต้น ไปจนถึง N5
 • เข้าใจการใช้คำในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองหรือผู้อื่น สามารถถามตอบที่อยู่และข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นได้
 • ได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นพูดคุยจริง สามารถโต้ตอบสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นอย่างง่ายได้
เงื่อนไขผู้สมัคร 
 • ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถเข้าเรียนออนไลน์ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตที่มีขนาดจอใหญ่เพียงพอต่อการมองเห็นบทเรียนได้
 • สามารถเปิดกล้อง – ไมค์ ตลอดช่วงเวลาเรียนได้
 • สามารถเรียนในช่วงเดือนสิงหาคม 2022 – เดือนมกราคม 2023 ได้ โดยไม่ยกเลิกกลางคัน
 • มีความตั้งใจจริง และมีเวลาทบทวนบทเรียนตามที่หลักสูตรกำหนดได้
 • ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนก็สามารถสมัครได้

เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด ผู้ได้รับทุนไม่จำเป็นต้องติดสัญญาการสมัครเรียนต่อกับสถาบัน ABK 

 

 

รอบเรียน (เลือกได้ 1 รอบ / คน)

รอบวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี

ระยะเวลาเรียน วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2022 – วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2023 (รวม 60 ชั่วโมง )

เวลาเรียน

 • ช่วงที่ 1
  สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนสิงหาคม – สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน 2022
  เรียนทุก 18:30 น. – 19:30 น.
 • ช่วงที่ 2
  สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกันยายน – สัปดาห์ที่ 3 ของมกราคม 2023
  เรียนทุก 18:30 น. – 20:00 น.
 • มีบทเรียนตัวอักษร Hiragana ให้นักเรียนเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเรียนสด

รอบวันอังคาร และ วันศุกร์

ระยะเวลาเรียน วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2022 – วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2023 (รวม 60 ชั่วโมง )

เวลาเรียน

 • สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนสิงหาคม – สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน 2022
  เรียนทุก 18:30 น. – 19:30 น.
 • ช่วงที่ 2
  สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกันยายน – สัปดาห์ที่ 3 ของมกราคม 2023
  เรียนทุก 18:30 น. – 20:00 น.
 • มีบทเรียนตัวอักษร Hiragana ให้นักเรียนเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเรียนสด
หมายเหตุ
 • กำหนดการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • มีวันหยุดเรียนตามวันหยุดราชการ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศญี่ปุ่น

 

ผู้เรียนจะได้ใช้หนังสือเรียน E-Book “e-try start” และ “e-try N5”

 

 

วิธีการสมัคร 

เนื่องจากโครงการนี้ เป็นโครงการทุนการศึกษาในโควต้าจำกัด กรรมการจะมีการพิจารณาผู้สมัครเรียนตามการส่งแบบฟอร์ม ดังนี้

 1. กรอกแบบฟอร์มรับสมัคร คลิกที่นี่
 2. แนบ เรียงความในหัวข้อ “เป้าหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของคุณ” (บันทึกเป็นไฟล์ PDF ไม่จำกัดภาษาที่ใช้)
 3. แนบจดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation) จากบุคคลที่สามารถรับรองได้ เช่น ครู, อาจารย์, หัวหน้างาน, นายจ้าง (บันทึกเป็นไฟล์ PDF) ดาวน์โหลดฟอร์มจดหมายแนะนำ Letter of Recommendation คลิกที่นี่
เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากเอกสาร สถาบันจะเป็นผู้คัดเลือกด้วยตนเอง โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง, มีเป้าหมายอย่างชัดเจน เช่น มีความสนใจไปเรียนต่อญี่ปุ่น หรือไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นในอนาคต

กำหนดการสมัคร
 • ปิดรับแบบฟอร์ม / เรียงความ / จดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation) : วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2022 (เวลา 16:00 น.)
 • แจ้งผู้ผ่านการเข้ารอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2022
 • นัดหมายสัมภาษณ์ทางออนไลน์ : วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2022
 • ประกาศผลผู้ได้รับโควต้า : วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2022
 • ยืนยันตัวตน : วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2022 (เวลา 18:00 น.)
หมายเหตุ 
 • รับจำนวนจำกัด 10 คน
 • การตัดสินผู้ได้รับทุนตามโควต้า ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

Scroll to Top